Scandinavische volkstellingen
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Scandinavische volkstellingen
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Scandinavische volkstellingen
Volkstellingsrecords zijn periodieke registraties van inwoners door de overheid voor bevolking- of belastingdoeleinden. Andere records zijn 'volkstelling-achtig' in die zin dat zij soortgelijke informatie als volkstellingen registreerden, maar voor andere doeleinden. Volkstelling- en volkstelling-achtige records zijn bijzonder betekenisvolle bronnen voor research naar familiegeschiedenis omdat zijn meerdere persoonlijke details leveren over elke vastgelegde persoon en omdat zij gewoonlijk personen binnen familiegroepen vastlegden. <br><br> Door de Overheid gestuurde volkstellingen werden in het algemeen elke 5 of 10 jaar gehouden. Volkstelling-achtige records bestaan uit records zoals Huishoudingsonderzoeken (<i>Husförhörslängd</i>) uit Zweden (ook bekend als kerkelijke enquêtes) en communieboeken (<i>rippikirja</i>) in Finland. In beide gevallen werden de records aangemaakt door de staatskerk en deze werden met een periodieke frequentie afgenomen.<br><br>Informatie die in de volkstellingen en de volkstelling-achtige records is opgenomen varieerde per jaar, plaats en doel van het record. Vroege records bevatten bijvoorbeeld minder informatie dan meer recentere en records die door een kerk zijn opgemaakt bevatten ook informatie behorende bij het religieuze leven. In z'n algemeenheid bevatten deze records echter: namen van de leden van het huishouden, familierelaties, leeftijd en geboorte-informatie.