Volkstellingen en kiezerslijsten

Veel landen organiseren periodiek volkstellingen om inzicht te krijgen in hun bevolking. Gegevens uit volkstellingen bevatten dikwijls nuttige informatie over voorvaderen en hun gezinnen en bieden u de mogelijkheid om hun woonplaats en gezinsverbanden ten tijde van de telling na te trekken.

De opgeslagen informatie varieert van plaats tot plaats en van jaar tot jaar, maar kan details bevatten over namen van gezinsleden, leeftijden, geboorte- en woonplaatsen, beroeps- en andere bezigheden, details over immigratie, nationaliteit, huwelijk, militaire dienst en nog meer.

Naam

Geboorte

Bereken het
Was ongeveer jaar oud in Bereken het
Vul een geldige leeftijd in
Vul een geldig jaar in

Woonplaats

Trefwoorden

Bijvoorbeeld: timmerman of "SS Anglia"

Formulier wissen