Volkstellingen en kiezerslijsten
NIEUW
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Volkstellingen en kiezerslijsten
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Volkstellingen en kiezerslijsten
Veel landen organiseren periodiek volkstellingen om inzicht te krijgen in hun bevolking. Gegevens uit volkstellingen bevatten dikwijls nuttige informatie over voorvaderen en hun gezinnen en bieden u de mogelijkheid om hun woonplaats en gezinsverbanden ten tijde van de telling na te trekken. <br><br> De opgeslagen informatie varieert van plaats tot plaats en van jaar tot jaar, maar kan details bevatten over namen van gezinsleden, leeftijden, geboorte- en woonplaatsen, beroeps- en andere bezigheden, details over immigratie, nationaliteit, huwelijk, militaire dienst en nog meer.