Verenigd Koninkrijk en Ierland Volkstelling
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Verenigd Koninkrijk en Ierland Volkstelling
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Verenigd Koninkrijk en Ierland Volkstelling
In Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) werden volkstellingen elke tien jaar gehouden. Hoewel zij in 1801 begonnen, werden vroege tellingen gehouden voor statistische doeleinden en er werden geen namen vastgelegd. Vanaf 1841 legden volkstellingen elk lid van elk huishouden vast. Volkstellingen werden gehouden op hetzelfde moment voor de Kanaaleilanden en het eiland Man, beiden zijn Kroonbezit. <br><br> Volkstellingen in Ierland werden ook elke tien jaren gehouden, te beginnen in 1821. Jammer genoeg werden bijna alle volkstellingsrecords van Ierland van 1821 tot 1891 vernietigd (ofwel bewust ofwel per ongeluk) .Daardoor is de Ierse volkstelling van 1901 de vroegste complete telling voor het eiland. De collectie bevat elke telling van 1841 tot 1901 voor Engeland, Wales, de Kanaaleilanden en het eiland Man zowel als de tellingen van 1901 en 1911 voor Ierland. Uittreksels van de tellingen van 1841, 1851 en 1861 in Schotland zijn ook toegevoegd.