Frankrijk Volkstelling
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Frankrijk Volkstelling
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Frankrijk Volkstelling
Frankrijk voerde tussen 1836 en 1936 om de vijf jaar een nationale en gestandaardiseerde volkstelling uit, behalve in 1871 (een jaar uitgesteld tot 1872 vanwege de Frans-Pruisische oorlog) en 1916 (niet uitgevoerd vanwege de Eerste Wereldoorlog). De manuscripten van volkstellingsregisters (<i>lists nominatives</i>) van de Franse bevolking zijn een naam-voor-naam lijst van elke inwoner, gevolgd door aanvullende informatie over het individu en daaropvolgende informatie over het gezin en zijn leden. Genealogen en familiehistorici die in de negentiende en vroege twintigste eeuw werkzaam zijn, zullen de Franse volkstellingen als een belangrijke bron van informatie beschouwen - met rijke details over familierelaties, beroepen, geboortejaren, geboorteplaatsen, woonplaatsen en nationaliteiten. <br><br>