Australische kiezerslijsten
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Australische kiezerslijsten
Naam
Geboorte
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Australische kiezerslijsten
Australische kiezerslijsten zijn geweldige documenten om te gebruiken als "volkstelling vervangers". Ze waren samengesteld door elke staat tijdens verkiezingsjaren om het aantal en de namen te bepalen van de personen die in aanmerking komen om te stemmen. Meestal in kiezerslijsten vermelde informatie omvat naam van kiezer, geslacht, adres en beroep. <br><br> In de jaren 1840 begon men met het samenstellen van kiezerslijsten voor sommige gebieden van Australië. In die tijd mochten alleen grondeigenaren stemmen. In de meeste van de kolonies kregen alle mannen stemrecht in 1850 en tegen 1900 kregen ook vrouwen stemrecht. Niet-Britse personen mochten niet stemmen tot 1940 en aboriginals tot 1949.<br><br>Binnen elke staat, werden kiezers georganiseerd in kiesdistricten en subdistricten, naar waar ze woonden. Kiezerslijsten waren opgesteld volgens deze geografische divisies. De grenzen van de districten en subdistricten konden door de jaren heen veranderen.