Oost-Europees etniciteit - toplanden
Oost-Europees etniciteit komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met Oost-Europees etniciteit in dat land.
Geef alle landen weer
Oost-Europees etniciteit
Mensen met een Oost-Europese afkomst hebben hun wortels liggen in Rusland, Oekraïne, Polen, Hongarije en buurlanden. Tijdens het begin van onze jaartelling werd deze regio bevolkt door Slavische en Baltische stammen, om daarna ingenomen te worden door de Romeinen, Mongolen en Ottomanen. De regio verbindt Europa met Azië en is het epicentrum van rijke culturele versmelting. Kunst en wetenschappen floreerden er, ondanks een ongunstig klimaat en politieke strubbelingen tijdens de voorbije eeuwen. Oost-Europa werd lang beschouwd als een belangrijke plek voor grote trends op het gebied van uitvoerende kunst. Ook is dit de geboorteplaats van het Russisch ballet en het modern acteren. Russen waren verantwoordelijk voor grote projecten zoals de constructie van ’s werelds langste spoorlijn honderd jaar geleden — de Trans-Siberische spoorlijn — en wetenschappelijke doorbraken zoals de eerste mens in de ruimte in 1961. Door de opkomst van het Sovjet-nationalisme ondervond Oost-Europa een significante interne emigratie. Na de val van het communisme in het begin van de jaren 1990 begonnen Oost-Europese diaspora’s zich over Europa en Noord-Amerika te verspreiden.