Baltisch etniciteit - toplanden
Baltisch etniciteit komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met Baltisch etniciteit in dat land.
Geef alle landen weer
Baltisch etniciteit
De Baltische staten hebben vele leiders gekend, zijn vele malen door omringende landen veroverd, maar de Baltische etnische groepering is Indo-Europees vanuit een etnolinguïstisch oogpunt gezien. De Balten bijvoorbeeld, zoals ze in het Nederlands worden genoemd, zijn “Baltai” in het Litouws en “Balti” in het Lets. “Baltisch” verwees voorheen naar de zee met die naam, en Balcia was een vermeend eiland hierin. Vele kleine etnische groeperingen in het gebied, waaronder die van Baltische afkomst zijn uiteindelijk samengegaan in grotere groepen, waaronder de Pruisen en zij die vandaag de dag afkomstig worden beschouwd uit de Baltische Staten: Estland, Letland en Litouwen.