Privacybeleid MyHeritage

Dit privacybeleid werd voor het laatst aangepast op 6 juli 2021.
Als u het sinds die datum niet hebt gelezen, verzoeken wij u dit nu te doen.

De Nederlands vertaling hieronder van ons Privacybeleid is niet de bindende versie. Deze dient alleen voor informatie en gemak. De Engelse versie van het Privacybeleid is de wettelijk verplichte versie.


SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID

Wie zijn wij?

MyHeritage is een in Israël gevestigd bedrijf dat zich rechtstreeks op de consument richt. MyHeritage ontwikkelt diensten voor genealogisch onderzoek en DNA-testen.

Onze belangrijkste privacybeginselen

MyHeritage is in 2003 opgericht en geniet al 17 jaar het vertrouwen van zijn gebruikers. MyHeritage geeft veel om de privacy van zijn gebruikers en hun gegevens en wil het in hem gestelde vertrouwen niet beschamen.

MyHeritage heeft nooit persoonsgegevens (zoals klantnamen, e-mailadressen, woonadressen en stambomen) verkocht of in licentie gegeven en zal dat ook in de toekomst niet doen.

MYHERITAGE HEEFT NOOIT GENETISCHE DATA OF GEZONDHEIDSGEGEVENS VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN, EN ZAL DIT IN DE TOEKOMST NOOIT DOEN.

MyHeritage zal onder geen enkel beding gegevens verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen. MyHeritage verbiedt het gebruik van zijn DNA-diensten door rechtshandhavingsinstanties.

Gebruikers kunnen hun gegevens te allen tijde uit MyHeritage verwijderen. Verwijdering is permanent en onomkeerbaar.

Wij zullen u van eventuele wezenlijke veranderingen in dit privacybeleid per e-mail op de hoogte stellen.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen de gegevens die wij noodzakelijk achten voor onze rechtmatige zakelijke belangen om u onze dienst te verlenen (zoals bepaald in onze Algemene Voorwaarden), zoals hieronder beschreven:

De gegevens die u rechtstreeks met ons deelt. Bijvoorbeeld de gegevens die u invoert wanneer u zich voor de dienst aanmeldt, met behulp van de dienst een stamboom maakt of genealogisch onderzoek verricht, met onze klantenondersteuningsmedewerkers communiceert, een vragenlijst of enquête op onze website invult enzovoort.

Gegevens uit openbare en historische documenten. We digitaliseren dergelijke documenten zelf of geven ze in licentie vanuit archieven en andere bronnen, om zo de inhoud te creëren die de genealogen nodig hebben. Deze documenten kunnen openbare informatie over u bevatten.

Gegevens van onze DNA-diensten. Als u onze DNA-test koopt of uw DNA-gegevens uploadt naar onze website, extraheren wij uw DNA uit uw DNA-monster of gebruiken wij uw geüploade DNA-resultaten. Wij verwerken deze en voeren een genetische analyse uit om onze DNA-diensten aan u te verlenen.

De gegevens die wij ontvangen wanneer u onze dienst gebruikt. Wij verzamelen gegevens over internetgedrag met behulp van geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling (zoals cookies) om uw bezoekerservaring van de website te verbeteren en te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om onze dienst aan u te verlenen. Dit omvat het weergeven van uw stamboom, het vergelijken van uw stamboom met andere stambomen om u te voorzien van Smart Matches™, het vergelijken van uw stamboom met historische documenten om u te voorzien van Record Matches, het vergelijken van uw DNA-gegevens met andere gebruikers om u te voorzien van DNA Matches, het verstrekken van DNA-rapporten enzovoort.

Om met u over de dienst te communiceren.

Om u de dienst aan te bieden, waarvan u zich op elk moment kunt afmelden.

Voor interne bedrijfsdoeleinden, om nieuwe producten en diensten te verbeteren of te ontwikkelen, interne gegevensanalyses uit te voeren, het websitegebruik te analyseren om de klantervaring te verbeteren of onze promotiecampagnes te beoordelen.

Met uw toestemming voor intern onderzoek. Als u er vrijwillig voor kiest om deel te nemen aan ons onderzoek en akkoord gaat met onze Verklaring Geïnformeerde Toestemming DNA.

Zal MyHeritage enige van mijn persoonsgegevens vrijgeven aan derden?

DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS, WAARONDER GENETISCHE INFORMATIE EN GEZONDHEIDSINFORMATIE, ZULLEN NOOIT DOOR ONS AAN DERDE PARTIJEN, ZOALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN, OVERHEIDSINSTANTIES, ANDERE BEDRIJVEN OF WERKGEVERS, WORDEN VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN.

We zullen geen gegevens verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, tenzij vereist door een geldig gerechtelijk bevel of dagvaarding voor genetische gegevens.

We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende zeer beperkte omstandigheden:
(a) aan onze toeleveranciers (bijv. betaalplatforms) met inachtneming van de geldende overeenkomsten, om u onze diensten aan te kunnen bieden; (b) aan uw DNA Matches (indien ingeschakeld) en uw Smart Matches (indien ingeschakeld); (c) wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of in het kader van procedures, of om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen; (d) voor onderzoek, indien u vrijwillig instemde met de Verklaring Geïnformeerde Toestemming DNA; en (e) in het kader van een overname van ons bedrijf.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking van de onder ons beheer vallende persoonsgegevens van gebruikers. Bijvoorbeeld: we evalueren en verbeteren regelmatig onze beveiligings- en privacypraktijken indien nodig, we laten periodiek penetratietesten uitvoeren om de robuustheid van de beveiliging van onze dienst te testen, alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens en we werken alleen met laboratoria en derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsnormen en zich daaraan houden.

Uw privacy beheren

Wij bieden u de mogelijkheid om gegevens op verschillende manieren te delen. U kunt kiezen wanneer en met wie u buiten de dienst uw gegevens deelt. U kunt op elk moment DNA Matching of Smart Matching™ uitschakelen, afzien van het bekijken van de resultaten voor bepaalde ongeneeslijke aandoeningen binnen de DNA-gezondheidsrapporten, toestemming geven of weigeren voor onderzoek, cookies beheren met behulp van uw browserinstellingen, verzoeken om uw DNA-monster(s) te vernietigen en uw account en gegevens te verwijderen.

VOLLEDIG PRIVACYBELEID

In dit document (het "Privacybeleid") verstrekken we informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom, en ook over hoe we de persoonsgegevens gebruiken om u een gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke ervaring op de website aan te bieden. We leggen bovendien uit hoe u deze persoonsgegevens kunt bekijken, het gebruik ervan kunt beheren of ze kunt verwijderen.

Door gebruik te maken van deze website en de dienst accepteert u de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid en de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, bekendmaken, behouden of verwijderen) van uw gegevens onder de voorwaarden van dit privacybeleid. Het privacybeleid moet samen worden gelezen met de Algemene Voorwaarden. Begrippen die met een hoofdletter worden gebruikt en hier niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Als wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we een bijgewerkte versie van dit privacybeleid uitgeven met een bijgewerkte datum van uitgifte en u op de hoogte brengen via e-mail als de wijzigingen materieel zijn. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid of met de wijzigingen daarin en u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken of opslaan in overeenstemming met het herziene beleid, verwijder dan uw account of neem contact met ons op via privacy@myheritage.com en vraag ons dit voor u te doen.

Wanneer de inhoud van het privacybeleid wordt gewijzigd, wordt het label "bijgewerkt" duidelijk weergegeven naast de link naar het "Privacybeleid" in de voetregel van de pagina's van de website. Het label "bijgewerkt" wordt ofwel na 30 dagen ofwel nadat u het bijgewerkte privacybeleid hebt bekeken, verwijderd. Het gebruik van de website of de dienst na het aanbrengen van wijzigingen betekent dat u het bijgewerkte privacybeleid vanaf dat moment aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, maak dan geen gebruik van de website of dienst en verwijder uw account.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DE WEBSITE VAN OF OVER U?

We verzamelen enkel gegevens waarvan wij denken dat ze noodzakelijk zijn voor onze legitieme zakelijke belangen en om aan u onze dienst te verlenen. U beslist zelf hoeveel andere persoonsgegevens u verstrekt aan MyHeritage.

Hier zijn de soorten persoonsgegevens die we opvragen, verzamelen of die u verstrekt:

1) Naam, contactinformatie en betalingsgegevens: Wanneer u zich inschrijft voor de dienst vragen we uw naam, geslacht en e-mailadres en ook uw geboortejaar en land van afkomst. Het geboortejaar wordt opgeslagen om te verzekeren dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden met betrekking tot minderjarigen en minderjarige gebruikers. Als u een abonnement of een ander product koopt, moeten we uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens kennen om de betaling en afhandeling te vergemakkelijken.

2) Gegevens over uw familie en anderen: U kunt ook aanvullende persoonsgegevens over uzelf en anderen invoeren tijdens het opbouwen van uw stamboom of het verrichten van genealogisch onderzoek op de website, zoals namen, relaties, datums en plaatsen van geboorte en overlijden, contactgegevens zoals e-mailadressen en foto's.

Als u ervoor kiest om een familielid of een andere persoon uit te nodigen om uw stamboom te bekijken of te bewerken, vragen wij u om het e-mailadres en de naam van deze persoon. Voordat u ze uitnodigt, moet u eerst verzekeren dat u hun toestemming hebt gekregen om hun gegevens door te geven aan MyHeritage.

Bij het opstellen van een stamboom beslist u welke verwanten aan de stamboom worden toegevoegd, of overleden verwanten, levende verwanten, of beide worden toegevoegd en welke gegevens over hen worden toegevoegd. Voor het toevoegen van levende familieleden aan de stamboom is voorafgaande toestemming van hen nodig. Alvorens levende familieleden toe te voegen die minderjarig zijn, dient u instemming van hun ouder of voogd te hebben verkregen.

3) Gegevens uit openbare en historische documenten: We digitaliseren, licentiëren en kopen documenten uit verschillende bronnen, waaronder geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, volkstellingslijsten, immigratielijsten, kranten en andere documenten. Dergelijke documenten kunnen persoonlijke informatie over u bevatten.

4) DNA-gegevens: DNA-gerelateerde gegevens worden gegenereerd en opgeslagen wanneer u onze DNA-diensten gebruikt, d.w.z. wanneer u onze DNA-testkit koopt of uw DNA-gegevens uploadt die door een andere DNA-testdienst zijn gegenereerd. Onze DNA-diensten extraheren uw DNA uit uw DNA-monster of gebruiken uw geüploade DNA-resultaten, verwerken deze en voeren een genetische analyse uit om onze DNA-rapporten aan u te verstrekken.

5) Uw opmerkingen en meningen: Als u berichten of opmerkingen plaatst op onze blogs, Facebook-accounts of berichtenborden, kunnen we die gegevens bewaren.

6) Uw gebruik van de dienst: Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen op basis van uw interactie met onze website of van de apparaten of computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, om uw ervaring met uw bezoek aan de website te verbeteren en te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Dit kan bestaan uit webloggegevens, "clickstream"-gegevens (bijvoorbeeld het type computer en browser dat u gebruikt, het adres van de website van waaruit u naar onze website hebt gelinkt), paginaweergaven en IP-adressen.

7) Uw communicatie: Uw communicatie met andere gebruikers via de functies van de dienst (bijv. de MyHeritage-inbox), evenals de gegevens die u ons in de communicatie met ons klantenondersteuningsteam hebt verstrekt (bijv. supporttickets), worden door ons verzameld.

8) Uw enquêteantwoorden: Als u vrijwillig deelneemt aan enquêtes of vragenlijsten over de dienst, zullen wij de door u verstrekte gegevens verzamelen.

9) Uw Gezondheidsenquête-gegevens: Voordat wij u de DNA-gezondheidsrapporten verstrekken, verzamelen wij eerst bepaalde door u gemelde gezondheidsgegevens over u en uw familieleden met behulp van een vragenlijst (respectievelijk de ‘Gezondheidsenquête-gegevens’ en de ‘Gezondheidsenquête’). In de VS zijn we verplicht om deze gegevens te verzamelen om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften. Buiten de VS zijn we hiertoe niet verplicht, maar we verzamelen deze gegevens voor gegevensconsistentie.

10) Authenticatie van het account met diensten van derden: Voor de verificatie kunt u een account van Facebook of Google koppelen aan uw account op onze dienst. Hiermee kunt u uw gegevens van de andere dienst gebruiken om een MyHeritage-account aan te maken of om u aan te melden bij MyHeritage, zonder dat u handmatig gegevens hoeft in te voeren, zoals uw e-mailadres. Als u daarvoor kiest, verzamelen en gebruiken wij de gegevens die u via die dienst aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld het e-mailadres van een verbonden Facebook- of Google-account), in overeenstemming met dit privacybeleid.

11) Gegevens uit de integratie met genealogiepartners: Onze genealogiepartners zoals Roots Magic en Family Historian (de "Genealogiepartners") kunnen genealogische gegevens van stambomen van hun gebruikers aan ons doorgeven via een integratie voor matching met onze stambomen en documenten. Wij ontvangen geen licentie voor deze gegevens die door onze genealogiepartners worden verzonden, deze gegevens worden niet door ons verzameld en worden automatisch verwijderd nadat de matches zijn berekend.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

1) Om onze dienst aan u te verlenen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om te beantwoorden aan het doel waarvoor u ons de persoonsgegevens hebt verstrekt. Deze omvatten het weergeven van uw stamboom, het opnieuw verrichten van genealogisch onderzoek om meer documenten voor u te vinden, het verwerken van uw abonnement en het verlenen van klantenondersteuning. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te voorzien van Smart Matches™ en Record Matches voor uw stamboom of om u en andere leden van de MyHeritage Community in staat te stellen contact met elkaar op te nemen enzovoort.

Als u gebruikmaakt van onze DNA-diensten: verwerken en bewaren we uw DNA-monsters, voeren we een genetische analyse uit en leveren we u de DNA-resultaten en DNA-rapporten. Als DNA Matching is geactiveerd, vergelijken we uw DNA-gegevens met die van andere gebruikers om u te voorzien van DNA Matches. Als u geïnteresseerd bent in de DNA-gezondheidsrapporten, kunnen we aan de hand van de Gezondheidsenquête-gegevens bepalen of u in aanmerking komt voor deze rapporten. Voor Amerikaanse klanten worden de DNA-gezondheidsrapporten verstrekt op voorschrift van een arts. We kunnen nieuwe DNA-gezondheidsrapporten voor u toevoegen zodra deze beschikbaar zijn.

2) Om met u te communiceren: We kunnen met u communiceren om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of toevoegingen aan de dienst of om feedback van u over de dienst te verkrijgen. Onze communicatie met u zal eerst en vooral via e-mail verlopen, maar kan in bepaalde omstandigheden ook telefonisch, per post of met een andere communicatiemethode gebeuren. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u hiervoor te allen tijde kiezen door de uitschrijflink te gebruiken die in de e-mail wordt weergegeven of door uw e-mailvoorkeuren in te stellen. Als u wilt afzien van andere communicatiemiddelen, neem dan contact met ons op via privacy@myheritage.com.

3) Om onze diensten aan te bieden: Door u aan te melden voor de dienst gaat u ermee akkoord dat wij uw contactgegevens en gegevens over uw gebruik van de dienst mogen gebruiken om u aanvullende producten of diensten van MyHeritage aan te bieden. Dergelijke promotionele aanbiedingen kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon of direct mail. Wij zullen u nooit aanbiedingen per sms sturen; de enige sms die u van ons kunt ontvangen zijn berichten over aankomende verjaardagen en huwelijksverjaardagen van naaste familieleden als u voor die specifieke functie hebt gekozen.

Als u geen marketingaanbiedingen via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de uitschrijflink in de e-mail te gebruiken of door uw e-mail- en communicatievoorkeuren in te stellen. Zie de rubriek over e-mailvoorkeuren hieronder. Als u geen marketingaanbiedingen via de telefoon wilt ontvangen, kunt u dat ook doen via de e-mail- en communicatievoorkeuren. U kunt ons ook opdracht geven om de communicatie met u te stoppen door contact met ons op te nemen via privacy@myheritage.com of dit aanvragen wanneer u met een vertegenwoordiger van MyHeritage spreekt.

De geaggregeerde gegevens die van u en andere gebruikers zijn verzameld door middel van de enquêtes, kunnen in onze marketing worden gebruikt, en dergelijke e-mails of promotieaanbiedingen kunnen aan u worden gepresenteerd.

4) Voor interne bedrijfsdoeleinden: Om de dienst te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor interne gegevensanalyse, om te bestuderen hoe de website wordt gebruikt, om ons te helpen problemen te diagnosticeren en de dienst te beveiligen, om gebruikstrends te identificeren en om de effectiviteit van promotiecampagnes te bepalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoeveel tijd bezoekers op elke pagina van de website doorbrengen en hoe ze door de website navigeren. Wij gebruiken deze gegevens gebruiken om de website te verbeteren.

We gebruiken uw IP-adres om de website en de dienst aan u aan te bieden en om te helpen bij het vaststellen van problemen met onze server. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om algemene demografische gegevens zoals de geografische spreiding van onze leden te verzamelen. Wanneer u de dienst voor het eerst bezoekt, gebruiken we uw IP-adres om de dienst aan u voor te stellen in de taal die het meest geschikt lijkt voor de geografische regio vanwaar u afkomstig bent.

5) Om onderzoek uit te voeren: Indien u vrijwillig instemt met de Verklaring Geïnformeerde Toestemming DNA, kunnen wij uw gegevens (zoals DNA-resultaten en andere DNA-gegevens) gebruiken voor onderzoek zoals in de Verklaring Geïnformeerde Toestemming is bepaald. Uw geïnformeerde toestemming kan te allen tijde via de website worden ingetrokken. Uw identiteit en die van uw familieleden wordt door ons nooit bekendgemaakt in enige publicatie van de onderzoeksresultaten.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder de Europese wet inzake gegevensbescherming, (“GDPR”) en de Braziliaanse wetgeving inzake gegevensbescherming, de Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), wordt alle verwerking van persoonlijke informatie gerechtvaardigd door een “voorwaarde” voor verwerking. In de meeste gevallen is de verwerking gerechtvaardigd op grond van:

Daarnaast is de verwerking van “gegevens van bijzondere aard” of “gevoelige persoonlijke gegevens” alleen toegestaan indien er een relevante vrijstelling bestaat. Gegevens van bijzondere aard omvatten genetische informatie, die wij verwerken als onderdeel van de DNA-diensten alle informatie over uw etnische afkomst, ofwel de informatie betreffende de gezondheidsenquête. In van deze gevallen, de gegevens van bijzondere aard of de gevoelige persoonlijke gegevens worden die gegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt. Waar de basis van de verwerking uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en daarom die verwerking te voorkomen.

ZAL MYHERITAGE ENIGE VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEVEN AAN DERDEN?

DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS, WAARONDER GENETISCHE INFORMATIE EN GEZONDHEIDSINFORMATIE, ZULLEN NOOIT DOOR ONS AAN DERDE PARTIJEN, ZOALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN, OVERHEIDSINSTANTIES, ANDERE BEDRIJVEN OF WERKGEVERS, WORDEN VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN.

Deze beschermingen hebben betrekking op alles wat met DNA te maken heeft, inclusief DNA-monsters, DNA-resultaten, DNA-rapporten, DNA-gezondheidsrapporten enzovoort.

We zullen geen gegevens verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, tenzij vereist door een geldig gerechtelijk bevel of dagvaarding voor genetische gegevens.

MyHeritage zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende zeer beperkte omstandigheden:

iii) Aan onze dienstverleners: Wij maken gebruik van verschillende gerenommeerde derden om verschillende taken voor ons uit te voeren, onder de bescherming van passende afspraken. Zo maken we gebruik van toonaangevende platforms van derden voor het verwerken van uw betalingen (voornamelijk Adyen, Stripe, BlueSnap en PayPal), voor cloud-opslagdiensten (voornamelijk Amazon en Google Cloud), voor marketing en reclame, consumentenonderzoek, fraudepreventie, beveiliging en voor het verwerken van klantenondersteuningsverzoeken. Vanaf december 2020 gebruiken we Google Dialogflow, een automatische tool om sommige inkomende aanvragen voor klantondersteuning semantisch te analyseren om ze op basis van hun intentie te classificeren. De bedoeling is om zo de verwerking van deze aanvragen te versnellen en te optimaliseren. Voordat een aanvraag aan Dialogflow wordt doorgegeven, verwijderen we identificeerbare informatie (zoals namen en e-mailadressen) en alle aanvragen worden onmiddellijk nadat hun intentie is geclassificeerd uit Dialogflow verwijderd.
In het geval van DNA-diensten maken wij gebruik van uitvoerings- en verzendbedrijven (voornamelijk Jay Group en Ingram) en van het gespecialiseerde DNA-laboratorium Gene by Gene gevestigd in Texas in de VS, om DNA-monsters te verwerken, te extraheren en op te slaan. Er wordt enkel toegang gegeven aan deze derde partijen tot de gegevens die ze minimaal nodig hebben om hun ondersteunende functies uit te voeren en het wordt hen verboden om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Voor de verwerking van bestellingen voor MyHeritage DNA Health Upgrades van klanten die in de Verenigde Staten wonen, werken we met een onafhankelijk netwerk van volledig bevoegde en gediplomeerde artsen en genetisch adviseurs, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth verzorgt het toezicht op de arts en de genetische advisering, zoals vereist voor de naleving van de voorschriften. Uw persoonsgegevens, waaronder de Gezondheidsenquête-gegevens, de DNA-resultaten en de DNA-gezondheidsrapporten worden vertrouwelijk gedeeld met PWNHealth, zodat een arts en genetisch adviseur deze namens PWNHealth kunnen beoordelen.
Wij maken, naast onze eigen medewerkers, gebruik van het klantenservicebedrijf Telus International, dat in onze naam klantondersteuningsteams beheert in Ierland (vanaf november 2017) en in Guatemala (vanaf januari 2020), voor het verwerken van verzoeken om klantenservice.

Betreffende de verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte proberen we om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wet.

2) Met uw Smart Matches™ (indien ingeschakeld) en DNA Matches (indien ingeschakeld):

Smart Matches™ is een technologie die ontwikkeld werd en eigendom is van MyHeritage om overeenkomsten tussen stambomen te vinden door te zoeken naar gemeenschappelijke personen. Smart Matches™ zijn heel handig door het feit dat ze zorgen voor het ontdekken van onbekende verwanten en families terug samenbrengen die door de jaren vervreemd van elkaar zijn. Andere gebruikers van MyHeritage kunnen meldingen ontvangen betreffende Smart Matches™ tussen personen in hun stamboom en personen in uw stamboom. Smart Matches™ kunnen ook gevonden worden voor levende personen uit uw stamboom. Als u zich zorgen maakt over de privacy van uw stamboom, in zoverre dat u niet wilt dat potentiële verwanten delen ervan kunnen vinden en bekijken, kunt u Smart Matches™ uitschakelen voor uw stambo(o)m(en). Smart Matches™ zijn standaard geactiveerd.
Indien Smart Matches™ is ingeschakeld, kunnen gebruikers van MyHeritage's genealogiepartners Smart Matches met uw stamboom ontvangen. Dergelijke matches werken niet twee kanten op: u zult geen Smart Matches™ met gebruikers van MyHeritage genealogiepartners ontvangen.

DNA Matches zijn een belangrijk kenmerk van onze DNA-diensten, in alle MyHeritage DNA-kits en DNA-data-uploads. DNA Matches zijn standaard geactiveerd.
Als u gebruikmaakt van onze DNA-diensten, worden uw DNA-resultaten, wanneer DNA Matches zijn geactiveerd, gematcht met andere gebruikers en kunnen deze worden gelinkt aan uw profielpagina en zullen de DNA-genealogierapporten een lijst van uw potentiële verwanten bevatten, gebaseerd op DNA. Elk van de personen van wie het DNA overeenstemt met dat van u kan de hoeveelheid DNA die ze met u gemeen hebben en de voorspelde familieband met u, en sommige van uw persoonsgegevens zoals uw schermnaam, land van verblijf, uw geschatte etnische achtergrond en genetische groepen, en andere profielgegevens bekijken, afhankelijk van uw privacy-instellingen (maar geen van uw DNA Matches kunnen uw DNA-gezondheidsrapporten zien). Als er een DNA Match wordt gevonden tussen u (of een andere persoon van wie u de DNA-beheerder bent) en een andere persoon waarvan de DNA-resultaten in onze database zijn opgeslagen, zullen zowel u als deze persoon op de hoogte worden gebracht van de match, op voorwaarde dat u beiden DNA Matching hebt geactiveerd in uw privacy-instellingen. DNA Matches kan aanzienlijke persoonlijke gevolgen met zich meebrengen, omdat ze onverwachte familiebanden kunnen blootleggen. Dit kan relaties blootleggen die niet ondersteund worden door DNA, of DNA kan relaties aantonen die tegenstrijdig zijn met bestaande relaties in uw stamboom. Als u de DNA-diensten gebruikt en zich zorgen maakt over de gevolgen van DNA Matches, kunt u DNA Matches uitschakelen voor uw en elk ander profiel waarvan u de DNA-beheerder bent. Als DNA Matches is uitgeschakeld, wordt uw DNA niet vergeleken met dat van andere personen, worden er geen DNA Matches gevonden en worden alle eerder gevonden DNA Matches verwijderd. Als u niet in staat of bereid bent om de gevolgen van een eventuele negatieve impact van zulke gevolgtrekkingen te aanvaarden, moet u uw DNA-monsters en/of DNA-resultaten niet bij ons indienen en uw DNA-resultaten en DNA-rapporten verwijderen.

3) Om juridische of privacy-gerelateerde redenen: indien wij dit wettelijk verplicht zijn of hierom in het kader van juridische procedures gevraagd worden, of om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen.

4) Voor onderzoek: Als u hebt ingestemd met de DNA Verklaring Geïnformeerde Toestemming, kunnen uw gegevens voor de op grond van die toestemming aangegeven onderzoeksdoeleinden worden samengevoegd en gebruikt voor onderzoeken die gepubliceerd worden door MyHeritage, altijd zonder identificatie van gegevens zoals uw naam, e-mailadres enzovoort. Door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder genetische informatie en gezondheidsinformatie, zullen nooit door ons aan derde partijen worden verkocht of in licentie gegeven.

5) Bij een overname van MyHeritage: in het geval dat MyHeritage, of vrijwel al zijn activa of aandelen, wordt verworven, zullen persoonsgegevens als vanzelfsprekend een van de overgedragen activa zijn. In dat geval blijven uw gegevens onderworpen aan de beloftes die in het reeds bestaande privacybeleid vóór de overname zijn gedaan. Deze situatie is niet uniek voor MyHeritage en geldt voor de meeste bedrijven.

HOE RAPPORTEERT OF VERWIJDERT U GEGEVENS OVER U EN UW FAMILIE?

Uw account verwijderen: Zie de instructies voor het verwijderen van uw account. Hierdoor worden niet alleen uw account en de door u ingevoerde persoonsgegevens onomkeerbaar verwijderd, maar ook uw familiesites, stambomen, DNA- en gezondheidsgerelateerde gegevens.

Uw DNA-resultaten en DNA-rapporten verwijderen en uw DNA-monster vernietigen: Uw DNA-resultaten en DNA-rapporten worden door u beheerd en u kunt ze altijd verwijderen met behulp van de verwijderfunctie van de pagina "DNA-kits beheren" op de website. U kunt ook onze klantenondersteuning vragen om dit voor u te doen. Wij zullen, op uw aanvraag, het DNA-monster dat door u of het DNA-monster dat met uw toestemming door een ander persoon geleverd werd te allen tijde vernietigen. Om de vernietiging van uw DNA-monster aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@myheritage.com.

Verwijderen van uw Gezondheidsenquête-gegevens: u kunt uw Gezondheidsenquête-gegevens verwijderen door uw account te verwijderen of contact op te nemen met onze klantenondersteuning.

Verwijderen of wijzigen van gegevens die anderen over u of uw familie hebben geplaatst: als de gegevens zijn geplaatst op een familiesite waar u lid van bent, kunt u deze verwijderen. Anders, als u dergelijke gegevens die door een ander lid zijn geplaatst niet kunt verwijderen of wijzigen, neem dan contact met ons op via privacy@myheritage.com. Wij nemen dan contact met u op om vast te stellen welke gegevens u precies verwijderd wilt hebben en zullen vervolgens deze verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

Voor geschillen of kwesties in verband met andere persoonsgegevens over u op de website: kunt u contact met ons opnemen op privacy@myheritage.com. Indien u een geregistreerd lid bent van de website en contact met ons opneemt over gegevens die u op de website hebt ingevoerd, verzoeken wij u de communicatie hierover te voeren via hetzelfde email adres als dat u gebruikt hebt om bij de website te registreren. Anders zijn wij mogelijk genoodzaakt uw identiteit vast te stellen voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren.

Als u extra ondersteuning nodig hebt, kunt u ons e-mailen op privacy@myheritage.com om ons te vragen te helpen bij de verwijdering van de gegevens die u wilt verwijderen. Uw aanvraag wordt dan onmiddellijk door onze medewerkers uitgevoerd behalve wanneer deze na onderzoek onrechtmatig blijkt te zijn.
U kunt ook contact opnemen met onze wettelijke vertegenwoordiger in de EU/EER, Willeke Binnendijk, via email naar: eurepresentative@myheritage.com.

COOKIES EN NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Cookies
We maken gebruik van browser-cookies en soortgelijke geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling om uw ervaring tijdens uw bezoek aan de website te verbeteren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u bepaalde meldingen meer dan eens te zien krijgt, door uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet elke keer als u wilt inloggen opnieuw hoeft in te voeren en door de eerder geselecteerde weergavetaal te onthouden, zodat u deze niet elke keer dat u de website bezoekt hoeft te selecteren. U kunt de cookies desgewenst deactiveren of van uw computer verwijderen, maar in dat geval zullen bepaalde delen van onze dienst niet of niet correct functioneren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling en over de manier waarop u cookies kunt deactiveren of verwijderen, kunt u ons cookiebeleid raadplegen. Ons cookiebeleid wordt beschouwd als een deel van dit privacybeleid en is erin opgenomen, en dit privacybeleid dient als geheel met het cookiebeleid gelezen te worden. Voor meer informatie over cookies, waaronder over hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, gaat u naar www.allaboutcookies.org

Andere niet-persoonsgebonden gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals de website van waarop u op onze website terecht kwam, uw type computer, schermresolutie, versie van het besturingssysteem, details van mobiele toestellen (indien van toepassing) en internetbrowser. We kunnen ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen zoals demografische gegevens, bijvoorbeeld uw geografisch gebied. Niet-persoonsgebonden gegevens omvatten ook persoonsgegevens die op zodanige wijze werden geaggregeerd dat het eindproduct u of een andere gebruiker van de website niet persoonlijk kan identificeren, bijvoorbeeld door het gebruik van persoonsgegevens om het percentage van onze gebruikers uit een bepaald land of die van het vrouwelijk geslacht te berekenen. Omdat niet-persoonsgebonden gegevens u niet persoonlijk identificeren, kunnen we niet-persoonsgebonden gegevens voor elk doeleinde gebruiken. Bovendien behouden we ons het recht voor om dergelijke niet-persoonsgebonden gegevens te delen.
Bij sommige webbrowsers en apparaten kunt u de voorkeur aangeven dat u niet online ‘gevolgd’ wilt worden. Wij wijzigen uw online ervaring niet op basis van het feit of een dergelijk signaal wordt afgegeven.

BEVEILIGING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij deze persoonsgegevens overdragen aan en opslaan in onze beveiligde gegevenscentra die mogelijk een ander niveau van beveiliging voor persoonsgegevens bieden dan in het land waar u woont. Door ons genetische of persoonsgegevens te verstrekken, erkent u en stemt u in met de overdracht ervan naar onze datacenters in de Verenigde Staten, en met de verwerking van dergelijke gegevens en de opslag ervan in deze centra. U stemt toe dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

MyHeritage neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen. Bijgevolg zijn overdrachten beperkt tot landen die erkend zijn in het voorzien van een adequaat niveau van wettelijke bescherming of waar we er zeker van kunnen zijn dat er alternatieve regelingen zijn om uw privacyrechten te beschermen, zoals een overdrachtsovereenkomst binnen de groep. U hebt het recht contact met ons op te nemen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen.

U erkent dat u uw persoonsgegevens op eigen risico verstrekt.

U erkent dat in het geval dat u uw DNA-resultaten downloadt: 1) er met deze download een kopie zal worden aangemaakt die niet door de privacy- en veiligheidsinstellingen van MyHeritage wordt beschermd; 2) deze download en de opslag van uw DNA-resultaten na uw download op eigen risico plaatsvinden; en 3) MyHeritage geen enkele controle zal hebben over de gedownloade DNA-resultaten en niet aansprakelijk zal zijn, noch tegenover u, noch tegenover welke derde partij dan ook, met betrekking tot deze download en/of opslag.

Wij implementeren en handhaven een redelijke beveiliging die passend is voor de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, bewaren, overdragen of anderszins verwerken. Hoewel wij ons inspannen om een redelijk informatiebeveiligingsprogramma te ontwikkelen, te implementeren, te handhaven, te bewaken en bij te werken, is geen enkel programma perfect; anders gezegd, niet alle risico's kunnen redelijkerwijs worden afgedekt. Incidenten met en inbreuken op gegevensbeveiliging kunnen plaatsvinden door kwetsbaarheden, criminele uitbuitingen of andere factoren die niet redelijkerwijs kunnen worden voorkomen. Hoewel ons redelijke beveiligingsprogramma is ontworpen om gegevensbeveiligingsrisico's te beheren en dus bijdraagt aan het voorkomen van incidenten met en inbreuken op gegevensbeveiliging, kan er evenzo niet worden aangenomen dat het plaatsvinden van enig incident of enige inbreuk het gevolg is van ons verzuim om redelijke beveiliging te implementeren en te handhaven.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord voor de dienst. MyHeritage verplicht u om uw wachtwoord met niemand te delen. MyHeritage vereist dat u het wachtwoord dat u op MyHeritage gebruikt niet voor een andere dienst gebruikt.

MyHeritage zal de toepasselijke wetgeving naleven in het geval van een inbreuk op de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonsgegevens en, indien wij dit passend achten of indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, u hiervan zo spoedig mogelijk en zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen via e-mail, voor zover dit in overeenstemming is met maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk vast te stellen en de redelijke integriteit van het gegevenssysteem te herstellen.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor deze zijn verzameld en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om onze diensten te leveren, behalve wanneer wij een wettelijke basis hebben om deze voor langere tijd op te slaan (bijvoorbeeld, nadat uw abonnement is verstreken, kunnen wij nog steeds een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw contactgegevens om u onze dienst aan te bieden). We bewaren ook de persoonsgegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van lopende taken en om onze wettelijke rechten en onze vorderingen te realiseren, evenals bepaalde persoonsgegevens die we moeten opslaan voor een wettelijk verplichte periode (in dat laatste geval is de verwerking van dergelijke gegevens door ons beperkt). Als u hebt ingestemd met de DNA Verklaring Geïnformeerde Toestemming, kunnen wij de gegevens op grond van deze toestemming zo lang als wij dat nodig achten behouden voor de onderzoeksdoeleinden zoals beschreven in de toestemming.

In sommige gevallen, wanneer u of wij uw inhoud verwijderen, kunnen kopieën van die gegevens elders zichtbaar blijven voor zover een dergelijke kopie is gedeeld met anderen, op andere wijze is verspreid op basis van uw privacy-instellingen, of is gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers. Zo kan het zijn dat een deel van uw stamboom door andere gebruikers is gekopieerd naar hun eigen stamboom. Sommige verwijderde en gewiste gegevens kunnen voor een beperkte periode nog steeds aanwezig zijn in backup-kopieën voor onze interne bedrijfsdoeleinden maar zullen niet beschikbaar zijn voor u of andere gebruikers.

Behoud van DNA-monsters

Alle DNA-monsters worden opgeslagen in ons testlaboratorium in de Verenigde Staten. Wij kunnen een DNA-monster opslaan tenzij of totdat de omstandigheden vereisen dat we het DNA-monster vernietigen (u kunt dit op elk moment aan ons vragen door contact op te nemen met ons via de onderstaande contactgegevens) of wanneer het niet langer geschikt is voor testdoeleinden. We kunnen de DNA-monsters tien (10) jaar bewaren voor aanvullende genetische testen, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke aanvullende testen.

UW PRIVACY BEHEREN

U kunt bepalen hoe u persoonsgegevens deelt door uw privacy-instellingen te wijzigen, met name:

UW RECHTEN

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen door uw accountinstellingen aan te passen. U hebt ook het recht om MyHeritage te vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen als deze onjuist of op enige wijze misleidend zijn. MyHeritage heeft een proces ingesteld om te verifiëren dat de persoon die een verzoek heeft ingediend de klant is over wie wij gegevens hebben verzameld. Wij kunnen u vragen om identificerende informatie te verstrekken om deze te vergelijken met de persoonsgegevens die al door ons wordt bijgehouden. Afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens in kwestie kunnen wij een strenger verificatieproces verplicht stellen. Elk verzoek tot wijziging van persoonsgegevens in de archieven van MyHeritage dient schriftelijk te gebeuren en per e-mail te worden gericht aan privacy@myheritage.com.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De leden van MyHeritage die woonachtig zijn in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Andorra, Argentinië, Australië, Brazilië, Californië, Canada, de Faeröer, Guernsey, Hongkong, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Uruguay en andere rechtsgebieden hebben bepaalde rechten van de betrokkene op het gebied van persoonsgegevens. Deze rechten variëren, maar kunnen de volgende rechten omvatten, waarvoor bepaalde uitzonderingen kunnen gelden: 1.1 Het recht op toegang tot de gegevens die over u worden bewaard. Dit recht kan normaal gesproken gratis worden uitgeoefend. Wij behouden ons echter het recht voor om een passende administratieve vergoeding in rekening te brengen indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 1.2 Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die onze legitieme belangen als wettelijke basis heeft (zie de rubriek "Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens" hierboven). 1.3 Het recht om een overdraagbare kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons (zie de rubriek "Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens" hierboven). 1.4 Het recht om te vragen op welke basis uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. Alle verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend bij MyHeritage via e-mail op privacy@myheritage.com of via de klantenondersteuning. MyHeritage zal redelijke inspanningen leveren om u de persoonsgegevens te leveren die over u zijn opgeslagen. MyHeritage zal zich inspannen om zo snel mogelijk te reageren.

AVG

MyHeritage heeft maatregelen genomen om de naleving van alle toepasselijke privacywetten te verzekeren, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERKLARING INZAKE PRIVACYRECHTEN EN -BEKENDMAKINGEN IN CALIFORNIË

Deze rubriek 'Verklaring inzake privacyrechten en -bekendmakingen in Californië' gaat over de wettelijke verplichtingen en rechten zoals bepaald in de Californische staatswet California Consumer Privacy Act (CCPA). Deze verplichtingen en rechten gelden voor bedrijven die zakendoen in Californië en voor inwoners van Californië. Ze zijn van toepassing op gegevens die Californische consumenten of huishoudens identificeren of beschrijven, of die redelijkerwijs, direct of indirect, in verband kunnen worden gebracht met of worden gekoppeld aan Californische consumenten of huishoudens.

Uw recht om te verzoeken om bekendmaking van de gegevens die wij over u verzamelen en delen
Als u een inwoner van Californië bent, verleent de CCPA u het recht om bepaalde informatie over onze praktijken ten aanzien van uw persoonsgegevens op te vragen. In het bijzonder hebt u het recht om te verzoeken om bekendmaking van de volgende informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden:

Uw recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet te verkopen
In de afgelopen 12 maanden hebben wij uw persoonsgegevens aan geen enkele entiteit verkocht; wij verkopen en zullen geen persoonsgegevens verkopen aan derden.

Uw recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen
Op uw verzoek verwijderen wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, behalve bij situaties waarin deze gegevens voor ons noodzakelijk zijn om: een product of dienst aan u te leveren waarom u hebt verzocht, een met u afgesloten overeenkomst uit te voeren, de functionaliteit of beveiliging van onze systemen te handhaven, te voldoen aan de wet of om onze rechten krachtens de wet uit te oefenen, de gegevens intern te gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de context waarin u de gegevens aan ons hebt verstrekt of die redelijkerwijs overeenkomen met uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons.

Persoonsgegevens van kinderen
De CCPA heeft specifieke regels met betrekking tot de persoonsgegevens van consumenten jonger dan 16 jaar. Onze diensten zijn niet gericht op minderjarigen jonger dan 16 jaar en wij verkopen geen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Privacyrechten in Californië
Inwoners van Californië zijn gerechtigd ons om een kennisgeving te vragen waarin wordt beschreven welke categorieën persoonsgegevens van klanten wij delen met derden of zakelijk gelieerde ondernemingen voor directmarketingdoeleinden van deze derden of zakelijk gelieerde ondernemingen. Wij delen geen persoonsgegevens met derden of zakelijk gelieerde ondernemingen voor hun directmarketingdoeleinden.

Uw rechten uitoefenen
Als u een van de in deze Verklaring beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail versturen naar privacy@myheritage.com, ons bellen op 1-844-994-1888 (gratis binnen de VS) of dit formulier voor het recht tot een verwijderingsverzoek of dit formulier voor het recht tot een bekendmakingsverzoek invullen. Alle verzoekers dienen zich te legitimeren voordat wij op hun verzoek reageren. U kunt een gemachtigde aanstellen om namens u verzoeken in te dienen. In dat geval hebben wij uw schriftelijke goedkeuring nodig om uw persoonsgegevens aan uw gemachtigde vrij te geven.

Als u een account bij ons hebt, zult u gevraagd worden om in te loggen op uw account. Als u geen account bij ons hebt, kunt u worden gevraagd om ons persoonsgegevens te verstrekken, zodat wij deze kunnen vergelijken met gegevens die wij reeds hebben. De hoeveelheid en omvang van dergelijke persoonsgegevens is afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens in kwestie en het risico op schade door enige onrechtmatige bekendmaking of verwijdering van dergelijke persoonsgegevens. Uw verzoek wordt mogelijk geweigerd als wij geen redelijke methode hebben waarmee wij uw identiteit met de benodigde zekerheid kunnen verifiëren.

Als u meer informatie wilt ontvangen over onze naleving van de CCPA of nog andere vragen of zorgen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@myheritage.com.

Recht op non-discriminatie
Wij blijven u eerlijk behandelen als u een van de in dit Privacybeleid uitgelegde rechten uitoefent. Consumenten die hun rechten onder deze Verklaring uitoefenen, worden geen goederen of diensten geweigerd, er wordt hun geen andere prijs of ander tarief voor goederen of diensten in rekening gebracht en zij krijgen geen goederen of diensten van een ander niveau of andere kwaliteit dan andere consumenten.

INWONERS VAN NEVADA

Krachtens de wetgeving van Nevada kunt u de commerciële beheerder van een website instrueren bepaalde persoonsgegevens die een bedrijf over u heeft verzameld of zal verzamelen, niet te verkopen. MyHeritage verkoopt geen persoonsgegevens zoals beschreven in de wetgeving van Nevada. Neem voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of delen of over uw rechten volgens de wetgeving van Nevada, contact met ons op via privacy@myheritage.com.

DE BRAZILIAANSE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Dit gedeelte behandelt de wettelijke verplichtingen en rechten die uiteen zijn gezet in de Lei Geral De Proteção De Dados (“LGPD”), die van toepassing zijn indien:


Onder de voorgaande omstandigheden heeft u de volgende rechten;

Al deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend.

Om één van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail bericht naar privacy@myheritage.com sturen.

KINDEREN

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en MyHeritage verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als MyHeritage verneemt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan de website, zullen wij redelijke inspanningen leveren om dergelijke gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Als u gegevens over een kind verstrekt, stemt u, als ouder of wettelijke voogd, in met de verwerking en het gebruik van dergelijke gegevens door ons in overeenstemming met dit privacybeleid.

CONTACT OPNEMEN MET ONS BETREFFENDE UW PRIVACY

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via e-mail op dpo@myheritage.com. U kunt ook contact opnemen met onze wettelijke vertegenwoordiger in de EU/EER Willeke Binnendijk, via email naar: eurepresentative@myheritage.com.
U kunt ook contact opnemen met de DPO als u toegang wilt vragen tot of informatie wilt ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en als u deze gegevens wilt laten verwijderen. Als u een legitieme reden hebt, kunt u zich verzetten tegen de verwerking die met uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Het recht op toegang tot bepaalde persoonsgegevens kan in sommige omstandigheden beperkt zijn.