Privacybeleid MyHeritage

Dit Privacybeleid werd het laatst aangepast op 26 februari 2018.
Als u het sinds die datum niet hebt gelezen, verzoeken wij u dit nu te doen.
De Nederlands vertaling hieronder van ons Privacybeleid is niet de bindende versie. Deze dient alleen voor informatie en gemak. De Engelse versie van het Privacybeleid is de wettelijk verplichte versie.

OverzichtMyHeritage is een online dienst waarmee leden familiesites en profielen kunnen creëren om hun stambomen samen te stellen en af te drukken, familiefoto‘s te delen, contact te houden met familieleden, DNA-testen uit te voeren, genetische analyses te ontvangen, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en hun familiegeschiedenis te onderzoeken met geavanceerde onderzoekshulpmiddelen (de "Dienst"). De Dienst is eigendom van en wordt beheerd door MyHeritage Ltd. (hierna genoemd "MyHeritage", 'wij', 'onze' of 'ons'). ‘U‘ of ‘uw‘ betekent een volwassen gebruiker, ouder dan 13, van de Dienst (in sommige landen is de minimumleeftijd 14, zie het deel "Minderjarige Gebruikers" in de Algemene Voorwaarden), en/of een volwassen gebruiker van de DNA-diensten, ouder dan 18 jaar (zie het gedeelte "Geschiktheid" onder het deel "DNA-diensten" in de Algemene Voorwaarden). De website MyHeritage (de "Website") is onderdeel van een groep websites waarvan wij eigenaar zijn en die wij beheren (de "MyHeritage Website Group") waartoe ook MyHeritage behoort.* websites op andere top-domeinen, Geni.com, WorldVitalRecords.com en FamilyLink.com

In dit document (dit "Privacybeleid") leveren we informatie over welke persoonlijke informatie verzameld wordt en waarom, en ook over hoe we de persoonlijke informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde, relevante, gebruikersvriendelijke ervaring op de website aan te bieden. We leggen uit hoe u deze persoonlijke informatie kunt bekijken, de manier waarop deze gebruikt wordt, kunt bepalen of kunt verwijderen.

Veel van de persoonlijke informatie op onze website werd door onze gebruikers geüpload voor hun eigen persoonlijke- en privédoeleinden. We erkennen de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die door onze gebruikers kan worden vrijgegeven tijdens de registratie, het maken van aankopen op onze website, het onderzoeken van hun familiegeschiedenis, het uitvoeren van DNA-testen en het ontvangen van genetische analyses en we zijn strikt toegewijd aan het beschermen van uw privacy.

Door het gebruiken van de website en de dienst verleent u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en vrij te geven, in overeenstemming met dit privacybeleid. Het privacybeleid moet samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Als wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen zullen we een bijgewerkte versie van dit privacybeleid met een bijgewerkte datum van uitgifte (en u op de hoogte brengen via e-mail of op een andere geschikte manier) uitgeven, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze vrijgeven in overeenstemming met de wet van toepassing. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid of wijzigingen hieraan en u daardoor wenst dat wij uw informatie niet gebruiken of opslaan volgens de gewijzigde voorwaarden, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens op het einde van dit privacybeleid) zodat we uw informatie en/of account zullen verwijderen.

Wanneer de inhoud van het privacybeleid wordt gewijzigd, zal het etiket "bijgewerkt" duidelijk weergegeven worden naast de link naar het "Privacybeleid" in de voetregel van de pagina's van de website. Het etiket "bijgewerkt"zal ofwel na 30 dagen verwijderd worden, ofwel nadat u het bijgewerkte privacybeleid bekeken hebt.

Het gebruik van de website na het aanbrengen van wijzigingen betekent dat u het bijgewerkte privacybeleid vanaf dat moment aanvaardt. Gebruik de website niet a.u.b. als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid.

De dienstOnze missie is om iedereen te helpen bij het ontdekken, behouden en delen van hun familiegeschiedenis. We doen dit door de beschikbare middelen op onze websites te gebruiken en ook door samen te werken met ons groot aantal gebruikers wereldwijd. Hierbij kan persoonlijke informatie verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld worden. We willen verzekeren dat dit gebeurt in een verantwoordelijke, transparante en veilige omgeving die uw geloof en vertrouwen koestert.

De website doet dienst als een wereldwijd platform voor familiegeschiedenis en laat de gebruikers toe om (1) hun stambomen samen te stellen en te profiteren van de synergiën van het ter beschikking hebben van vele stambomen uit de hele wereld op een centrale locatie, zoals de mogelijkheid tot het vinden van Smart Matches tussen de stambomen en om toe te laten dat gebruikers de stambomen en historische gegevens van andere gebruikers kunnen doorzoeken, om bij te dragen aan het onderzoek van de historische gegevens van hun familie; en om (2) aan DNA gerelateerde diensten te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot (i) het indienen van stalen voor DNA-extractie en verwerking, (ii) het uploaden van een digitale versie van genetische informatie die geëxporteerd werd van andere DNA-diensten, en (iii) het ontvangen van en omgaan met genetische analyses die door de website geleverd werden (samen, de "DNA-diensten"). Tenzij expliciet anders wordt aangegeven bevatten de dienst de DNA-diensten voor alle doeleinden van dit privacybeleid.

MyHeritage-familiesites

De meeste van de persoonlijke informatie op de website is verzameld in familiesites, die allemaal afzonderlijk ten dienst staan van een familie of een groep gebruikers met een gezamenlijke achtergrond van familiegeschiedenis of onderzoeksdoel. Elke familiesite wordt beheerd door een sitebeheerder – de gebruiker die de site heeft gecreëerd - en kan leden hebben als deelnemers. Familiesites bevatten typisch één of meer stambomen, plus familiefoto‘s en bijkomende familiale inhoud die gepost wordt door de sitebeheerder en de leden van de familiesite.

Binnen de familiesite biedt de website handige visuele hulpmiddelen voor het bouwen van een stamboom en het toevoegen van informatie aan de profielen in de stamboom. De website biedt ook output-hulpmiddelen voor het maken van kaarten en posters van de stamboom en voor het weergeven van de familiegeschiedenis van een gebruiker aan zijn familieleden via diavoorstellingen en onlineverslagen. Bij het opstellen van een stamboom beslist de gebruiker welke verwanten aan de stamboom worden toegevoegd, of overleden verwanten, levende verwanten, of beide worden toegevoegd en welke informatie over hen wordt toegevoegd. Voor het toevoegen van levende familieleden is voorafgaand toestemming nodig van de betrokkenen. Alvorens levende familieleden toe te voegen die minderjarig zijn, dient de gebruiker instemming van ouder of voogd te hebben verkregen.

De gebruiker beslist in welke mate de informatie op de stamboom en andere informatie op de familiesite zichtbaar en beschikbaar is voor andere gebruikers door middel van het instellen van de privacyvoorkeuren (beschreven in een gedetailleerd deel onderaan). De gebruiker beslist of hij zelf de stamboom samenstelt op de website, of het samen doet met familieleden door hen uit te nodigen om hierbij te helpen, en gebruik te maken van de voorzieningen die ter beschikking zijn op de website voor het uitnodigen van leden. Wanneer andere leden worden uitgenodigd, maken zij soortgelijke keuzes betreffende het ingeven van informatie op de stamboom. Alle informatie wordt rechtstreeks op de website ingevoerd en wordt niet impliciet verzameld. De website zorgt ervoor dat informatie over levende personen niet wordt vrijgegeven aan vreemden, om de privacy te beschermen en dat zulke informatie niet te bekijken is buiten de familiesite en niet wordt opgenomen in zoekmachines zoals Google. Er is een scenario waarin levende personen in stambomen door andere website gebruikers gezien kunnen worden, dit zijn dan familieleden van die personen - zie onderdeel "Wat zijn Smart Matches™ en hoe beïnvloeden deze uw privacy?", waarin beschreven wordt hoe dit scenario desgewenst kan worden voorkomen.
Levende personen kunnen ook op de Website gevonden worden in publieke records (bijv. de verzameling United States Federal Census uit 1940) en in dergelijke gevallen is dit toegestaan onder de van toepassing zijnde wet. Levende beroemde personen kunnen op de Website ook in de Geni.com verzameling gevonden worden.

De persoonlijke informatie die u en andere gebruikers op de website invoeren, wordt enkel opgeslagen met als doel de dienst, zoals het weergeven van de stamboom, het afdrukken van de stamboom, het doorzoeken van historische gegevens, en andere functies van stamboomonderzoek, aan u en de andere gebruikers aan te bieden.

DNA-diensten

De DNA-diensten laten toe dat u MyHeritage DNA-testkits bestelt, DNA-monsters naar ons stuurt, ons toestemming geeft voor het op een aanvaardbare manier gebruiken van deze monsters en de DNA-markers, nucleotiden, mutaties of haplogroepen ("DNA-resultaten") als resultaat hiervan of door u ingediend op de website, en resultaten ontvangt van de genetische analyses van de DNA-resultaten die DNA-matches en etniciteitsschattingen (samen, de "DNA-rapporten") omvatten. Alle hierin opgenomen bepalingen zijn zowel van toepassing voor DNA-resultaten die werden verkregen via DNA kits van MyHeritage als voor DNA-resultaten die naar de website werden geüpload na het exporteren van de gegevens van een andere dienst voor DNA-testen.

DNA Badges
A DNA badge will be displayed in your online family tree, in the person card of any individual for whom you are the DNA Manager. This is an indication that this person had their DNA tested, but it does not provide other people with access to the actual DNA Results. You can disable DNA badges through your privacy preferences.

Welke persoonlijke informatie verzamelt de website van of over u?We verzamelen enkel informatie waarvan wij denken dat ze noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, inclusief het aan u aanbieden van de dienst. Hier volgt een lijst van het type van persoonlijke informatie die we vragen, verzamelen of die u levert:

i) Naam, contactinformatie en betalingsgegevens:
Wanneer u zich inschrijft voor de dienst vragen we uw naam, geslacht en e-mailadres en ook uw geboortejaar en land van afkomst. Het geboortejaar wordt opgeslagen om te verzekeren dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden met betrekking tot minderjarigen en minderjarige gebruikers. Minderjarige gebruikers (jonger dan 13, en in sommige landen jonger dan 14, en aangaande de DNA-diensten, jonger dan 18) mogen de website niet gebruiken en gebruikers die minderjarig zijn (jonger dan 18) moeten de schriftelijke toestemming verkrijgen van een ouder of voogd vooraleer ze de website mogen gebruiken. Bekijk de Algemene Voorwaarden betreffende deze zaken. Het land van verblijf wordt verzameld, zodat we kunnen voldoen aan lokale wetten en regelgevingen van het land waar u verblijft.

Bijkomend moeten we uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens kennen om de betaling en uitvoering van een abonnement of aankopen die u via de website wenst te maken uit te voeren.

ii) Uw familie en anderen:
U kunt ook bijkomende informatie posten over uzelf en anderen tijdens uw onderzoek naar uw familie op de website, zoals het toevoegen van een foto aan de stamboom. Persoonlijke informatie die wordt ingevoerd tijdens het opstellen van een stamboom kan het volgende bevatten:
* namen
* geslacht
* relaties
* datums en plaatsen van gebeurtenissen (zoals geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding, immigratie, enz.)
* foto‘s, documenten, videobestanden, audiobestanden en andere media
* e-mailadressen, adressen en contactgegevens
en meer.

iii) DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten:
Door het bij ons indienen van DNA samples en/of DNA-resultaten naar de website, verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde licensie om uw DNA samples, de DNA resultaten en de resulterende DNA rapporten te gebruiken, en enige DNA samples en/of DNA resultaten die u indient voor enig andere persoon van wie u legale autorisatie hebt verkregen en de resulterende DNA rapporten, in de minimale mate die nodig is om ons toe te staan de service aan u te verlenen. De licensie die u aan ons verleent is niet eeuwigdurend, en is herroepbaar, aangezien u op elk moment uw DNA-resultaten en DNA-rapporten permanent van de Website kunt verwijderen en ons uw DNA-monsters kunt laten vernietigen.

DNA-gerelateerde informatie is gegenereerd en opgeslagen op de website wanneer u de DNA diensten gebruikt, ofwel door directe inzending van een DNA sample naar MyHeritage of door het indienen op de website van DNA resultaten die gegenereerd zijn door een andere DNA test service.

De DNA-informatie omvat:

Alle DNA-monsters worden opgeslagen in ons testlaboratorium en kunnen door ons bewaard worden tenzij of totdat de omstandigheden vereisen dat we het DNA-monster vernietigen. U kunt dit op elk moment aan ons vragen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens die hieronder worden weergegeven of wanneer het niet langer geschikt is voor testdoeleinden. We kunnen monsters bewaren voor bijkomende genetische testen (dat wil zeggen dat we mogelijk in staat zijn tot het leveren van meer gedetailleerde en nauwkeurige DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere outputs door bijkomende genetische testen in de toekomst, onderhevig aan uw uitdrukkelijke goedkeuring).

Minderjarigen: de DNA-diensten zijn enkel bedoeld voor volwassenen. We vertrouwen op ouders of voogden van 18 jaar of ouder om te bepalen of de DNA-diensten geschikt zijn voor gebruik door individuen jonger dan 18. Wanneer een minderjarige de DNA-diensten gebruikt, zal de ouder of voogd van deze minderjarige verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van de minderjarige en wordt verondersteld dat hij/zij aan ons toestemming gegeven hebben voor het gebruik van de informatie van de minderjarige. Door het indienen van een DNA-monster van een minderjarige stelt u zichzelf in de positie van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige. We zoeken of verzamelen geen persoonlijke informatie van minderjarigen als hun leeftijd door ons bekend is. Als we te weten komen dat we onwetend persoonlijke informatie van een minderjarige verzameld hebben, zullen we de commercieel redelijke acties ondernemen om zulke informatie uit onze gegevensbestanden te verwijderen.

Wanneer u ons persoonlijke informatie levert, kan deze informatie door ons overgebracht en opgeslagen worden in onze beveiligde gegevenscentra die een verschillend niveau van beveiliging voor persoonlijke gegevens kunnen bieden dan deze in het land waar u verblijft. Door ons persoonlijke informatie te leveren gaat u uitdrukkelijk akkoord met het overdragen en bewerken van persoonlijke informatie en het opslaan in onze gegevenscentra. We nemen alle adequate beveiligingsmaatregelen om de privacy van de persoonlijke gegevens die u hebt geleverd te beschermen. We hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot onze leden. We hebben commercieel redelijke technische, fysische en administratieve beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd in een poging tot bescherming tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of de vrijgave van gebruikersgegevens onder ons beheer. Onze beveiligings- en privacypraktijken bijvoorbeeld worden periodiek bijgewerkt en verbeterd waar nodig en enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie. We maken gebruik van een beveiligde server om financiële informatie die u invoert te versleutelen vooraleer deze informatie naar ons verzonden wordt en we werken enkel met laboratoria en derden die we ontmoet hebben en die onze veiligheidsnormen naleven. We kunnen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, wijziging of vrijgave van gegevens niet garanderen; we leveren commercieel redelijke inspanningen om dit te voorkomen. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico deelt.

Als u ervoor kiest dat andere familieleden of andere gebruikers uw stamboom kunnen bekijken en bewerken, zullen we u de e-mailadressen en namen van deze personen vragen. U moet eerst verzekeren dat u hun toestemming hebt om hun details aan MyHeritage mee te delen. We zullen deze informatie enkel gebruiken om het individu zijn/haar toegangsgegevens te zenden en zullen de informatie die we als gevolg van deze procedure verzamelen, niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Bijkomend zou u ook moeten verzekeren dat informatie of zaken over levende personen die u op de website wil plaatsen enkel gedeeld wordt na hun voorafgaand op de hoogte te brengen en hun toestemming te verkrijgen. Als de persoon jonger is dan de wettelijke leeftijd die nodig is om overeenkomsten af te sluiten (normaal 18 jaar), verklaart u dat u de toestemming van de ouder of voogd van de persoon die jonger is dan de wettelijke leeftijd die nodig is om overeenkomsten af te sluiten, verkregen hebt. In elk geval moet u de gevolgen van de toestemming duidelijk maken aan de persoon (of, indien van toepassing, aan de ouder/voogd).

iv) Uw meningen en commentaren:
Als u deelneemt aan discussies op onze berichtborden of berichten plaatst op onze blogs of Facebook-accounts, kunnen we die informatie bewaren.

v) Uw gebruik van de website:
Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we informatie verzamelen op basis van uw interactie met onze website of van de toestellen of computers die u gebruikt om de website te bezoeken, inclusief webloginformatie, bekeken pagina‘s en IP-adressen, en dit alles op anonieme basis.

vi) Enquêteantwoorden:
De vrijwillige enquêtes op MyHeritage (de "enquêtes") verzamelen, bewaren en analyseren de zelf bijgedragen informatie die verband houdt met fysieke en andere persoonseigenschappen, demografie, huishouden, levensstijl, gewoontes, voorkeuren, hobby’s en interesses, meningen, familie, beroep, gezondheid, psychologische en cognitieve eigenschappen en andere soortgelijke informatie (gezamenlijk de "informatie van het enquêteonderzoek").

vii) Health Family Tree:
The Health Family Tree allows you to enter information concerning health conditions, physical traits and other personal traits about yourself and your immediate family members (collectively, the "Health Family Tree Information").

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?i) Om de dienst te leveren:
We gebruiken uw persoonlijke informatie in de eerste plaats om u op de hoogte te brengen van nieuwe functies of ander interessante aanbiedingen van MyHeritage of voor het leveren van diensten aan klanten of aanvragen.

We zullen uw gegevens ook gebruiken voor de doeleinden waarvoor u de persoonlijke informatie geleverd hebt, zoals het weergeven van uw stamboom, het berekenen van het pad van de relatie tussen u en een ander familielid, op uw aanvraag een poster van de stamboom afdrukken, uw abonnement verwerken; en betreffende de DNA-diensten – het verwerken van uw DNA-monsters, uitvoeren van genetische analyses en de DNA-rapporten aan u bezorgen, en de DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten opslaan. Opdat u het meeste uit de dienst zou halen zullen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor de Smart Matches™ van uw stamboom of om u en andere leden van de MyHeritage-gemeenschap toe te laten met elkaar in contact te komen, om verwanten voor te stellen die u op uw site kunt uitnodigen als leden en ook om updates van producten en de website en nieuwsbrieven te leveren. Bekijk het deel over privacyvoorkeuren hieronder om te leren hoe u uw privacyvoorkeuren kunt kiezen of wijzigen.

Door ons persoonlijke informatie te leveren stemt u uitdrukkelijk toe met de overdracht van persoonlijke informatie naar en in de Verenigde Staten en met het verwerken van persoonlijke informatie in de Verenigde Staten. U stemt toe dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

ii) Om uw identiteit te verifiëren:
Om financiële transacties betreffende onlinebetalingen die u maakt te verifiëren en uit te voeren.

iii) Om met u te communiceren:
We kunnen met u communiceren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen of toevoegingen aan MyHeritage of andere van onze producten en diensten of om feedback van u over de dienst te verkrijgen. Onze communicaties met u zullen eerst en vooral via e-mail verlopen, maar kunnen ook telefonisch, per post of een andere communicatiemethode gebeuren in bepaalde omstandigheden. U kunt van ons ook reclameaanbiedingen ontvangen. Als u zulke e-mails van ons niet meer wenst te ontvangen, kunt u hiervoor te allen tijde kiezen door de uitschrijflink te gebruiken die in de e-mail wordt weergegeven of door uw e-mailvoorkeuren aan te passen. Bekijk het deel over privacyvoorkeuren hieronder om te leren hoe u uw privacyvoorkeuren kunt kiezen of wijzigen. Als u ander communicatiemethodes verkiest, neem dan a.u.b. contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

iv) Voor interne bedrijfsdoeleinden:
Om de website en de dienst te verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken voor interne gegevensanalyse, bestuderen hoe de website gebruikt wordt, trends in het gebruik identificeren en de effectiviteit van reclamecampagnes bepalen.

v) Om onderzoek uit te voeren:
Als u vrijwillig ingestemd hebt met de Overeenkomst van Geïnformeerde Toestemming voor DNA (de "Geïnformeerde Toestemming") kunnen we de informatie uit de
onderzoeksenquêtes, DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere DNA-informatie gebruiken voor onderzoek zoals gespecificeerd in de Geïnformeerde Toestemming.

Als u vrijwillig deelneemt aan een van de enquêtes, dan kunnen we de informatie van het enquêteonderzoek gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek om onder andere het verband tussen genotypen en fenotypen beter te begrijpen. Ontdekkingen die als gevolg van de enquêtes worden gedaan, kunnen gebruikt worden in het onderzoek van genealogie, antropologie, genetica van een bevolking, gezondheidsproblemen van een bevolking, culturen, trends (om bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s vast te stellen, preventieve maatregelen te nemen, voor behandelingen of om de verspreiding van bepaalde ziektes tegen te gaan) en andere soortgelijke onderwerpen. Informatie van het enquêteonderzoek wordt geaggregeerd uit meerdere individuen en persoonlijke identificatoren (zoals namen, geboortedata en specifieke locaties, etc.) van deze deelnemers zijn verwijderd. Bij de publicatie van de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de enquêtes, zal alleen geaggregeerde informatie van het enquêteonderzoek zonder persoonlijke identificatoren worden gepubliceerd of aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Uw identiteit zal door ons niet bekend worden gemaakt in enige publicatie van de onderzoeksresultaten van de enquêtes. De geaggregeerde informatie die van u en andere gebruikers is verzameld door middel van de enquêtes, kan in onze marketing en advertenties worden gebruikt, en dergelijke advertenties, e-mails of promotieaanbiedingen kunnen aan u worden gepresenteerd of aan u gericht zijn.

If you agreed to the Informed Consent and provide Health Family Tree Information, we may use the Health Family Tree Information for the purpose of conducting research. Discoveries made as a result of the Health Family Tree Information may be used in the study of genealogy, anthropology, population genetics, personalized medicine, population health issues, cultures, trends (for example, to identify health risks, preventive measures, treatments, or spread of certain diseases), and other related topics. Health Family Tree Information is aggregated from multiple individuals. Personal identifiers (such as names, birth dates and specific locations, etc.) of those participants are removed. In publishing outcomes of studies resulting from the Health Family Tree Information, only aggregated Health Family Tree Information without personal identifiers will be published or made available to the public. Your identity and the identity of your family members will not be disclosed by us in any publication of the Health Family Tree Information research results.

Zal MyHeritage enige van mijn persoonlijke informatie vrijgeven aan derden?Geen van de persoonlijke informatie die door onze gebruikers geleverd werd, wordt verdeeld buiten uw familiesite en de MyHeritage Website Group.

In geen geval wordt de door onze gebruikers geleverde persoonlijke informatie, verkocht, gelicenseerd of door ons op een andere manier gedeeld met adverteerders, sponsors, partners of andere derden. Wij zullen nooit DNA samples, DNA resultaten, DNA rapporten of andere DNA informatie verkopen of licenseren aan derde partijen zonder uw expliciete, geïnformeerde toestemming, en we zullen dergelijke informatie nooit verkopen of licenseren aan verzekeringsmaatschappijen, onder geen enkele omstandigheden.

MyHeritage zal geen persoonlijke informatie van u vrijgeven, uitgezonderd in heel specifieke omstandigheden die hieronder worden beschreven.

i) In specifieke omstandigheden: (a) wanneer dit vereist wordt door de wetgeving, een rechtszaak of om de eigendomsrechten van MyHeritage of andere gebruikers te beschermen (inclusief buiten uw land van verblijf); (b) om onze Algemene Voorwaarden te handhaven; (c) om onze rechten, privacy, veiligheid, vertrouwelijkheid, reputatie of eigendom, en/of dat van de MyHeritage Website Group , of anderen, te beschermen; (d) om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen; (e) om ons in staat te stellen om beschikbare remedies toe te passen of de schade die we kunnen oplopen te beperken; of (f) om zeldzame gevallen waarbij misbruik van ons privacybeleid wordt gerapporteerd te onderzoeken.

ii) Bij een overname van MyHeritage: in het geval dat MyHeritage, of wezenlijk alle bezittingen of aandelen worden overgenomen, overgedragen, verwijderd of (geheel of gedeeltelijk in geval van een faillissement of een gelijkaardige procedure), zal persoonlijke informatie tijdens het verloop een van de overgedragen bezittingen zijn.

iii) Aan derde dienstverleners: We gebruiken, met bescherming door onze overeenkomsten van toepassing, derden om verschillende taken voor ons uit te voeren. We gebruiken bijvoorbeeld platformen van derden om uw betalingen te verwerken of we gebruiken een gespecialiseerd DNA-laboratorium om uw DNA-stalen te onderzoeken, te verwerken en op te slaan. Er wordt enkel toegang gegeven aan deze derde partijen tot de informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en het wordt hen verboden om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Betreffende verwerkers buiten Europa proberen we om uw persoonlijke informatie afdoende te beschermen, zoals vereist door de wet van toepassing.

iv) Voor uw DNA-matches: Als u onze DNA-diensten gebruikt en DNA-matches zijn ingeschakeld, zullen de DNA-rapporten een lijst van uw potentiële verwanten bevatten, gebaseerd op DNA. Elk van de personen van wie het DNA overeenstemt met het uwe kan de hoeveelheid DNA die met het uwe overeenstemt en de geschatte familieband met u bekijken, en sommige van uw persoonlijke informatie zoals uw schermnaam, uw land van verblijf, uw etnische schatting en andere profielinformatie, afhankelijk van uw privacy-instellingen.

Kunt u weigeren om persoonlijke informatie aan MyHeritage te leveren?Bezoekers kunnen onze gratis diensten, zoals de SuperSearch™-machine voor historische gegevens, anoniem bezoeken. Andere diensten die we leveren, zijn toegankelijk via registratie met een voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, land en geboortejaar, waarvan sommige optioneel zijn. Om volledig toegang tot de functies van betaalde abonnementen te verkrijgen, gepaste factuurgegevens, en om fysieke producten zoals posters van stambomen en familiekalenders aan te kopen is een verzendadres vereist. De hoeveelheid aan persoonlijke informatie die u met MyHeritage wilt delen beslist u zelf maar weet dat uw ervaring met de website beperkt kan zijn als u er voor kiest om geen bijkomende informatie te leveren. Het grootste deel van de persoonlijke informatie kunt u naar eigen keuze met de dienst delen en is enkel bedoeld voor persoonlijk- en familiegebruik. Uiteraard kan het achterhouden van bepaalde persoonlijke informatie het nut van de site voor andere familieleden beperken.

Hoe rapporteert, wijzigt of verwijdert u informatie over uzelf en uw familie?

Het verwijderen of aanpassen van uw publiek profiel, uw stamboom en uw DNA-resultaten en DNA-rapporten: alle informatie die u upgeload hebt in uw stamboom of uw profiel en uw DNA-resultaten en DNA-rapporten wordt door u beheerd en kan te allen tijde door u verwijderd of aangepast worden. Bekijk de informatie over hoe u dit moet doen hieronder.

Het verwijderen of aanpassen van informatie die anderen over u of u familie geplaatst hebben: als de informatie geplaatst werd op een familiesite waarvan u lid bent, kunt u deze informatie verwijderen. Bekijk de informatie over hoe u dit moet doen hieronder. Indien u de informatie, geplaatst door een andere gebruiker, niet kunt verwijderen of aanpassen, dan dient u met ons contact op te nemen via de contactgegevens die onderaan dit document worden weergegeven. Wij zullen dan contact met u op nemen om vast te stellen welke informatie u precies verwijderd wilt hebben en zullen vervolgens deze verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

Wij zullen, op uw aanvraag, het DNA-monster dat door u of het DNA-monster dat met uw toestemming door een ander persoon geleverd werd te allen tijde vernietigen. Neem a.u.b. contact op met ons via de hieronder weergegeven contactgegevens om de vernietiging van uw DNA-monster aan te vragen.

Bijkomend kunt u te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten van de website verwijderen door middel van de functie verwijderen op de pagina "DNA kits beheren" van de website, of aan de klantondersteuning van MyHeritage vragen om dit voor u te doen.

Voor geschillen of kwesties met andere persoonlijke informatie over u op de site: U kunt contact opnemen met ons via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid zijn weergegeven. Indien u een geregistreerd lid bent van de Website en contact met ons opneemt over informatie die u op de Website heeft ingevoerd, dan verzoeken wij u de communicatie hierover te voeren via hetzelfde email adres als dat wat u gebruikt heeft om bij de Website te registreren. Anders zijn wij mogelijk genoodzaakt uw identiteit vast te stellen vooraleerst wij uw verzoek kunnen uitvoeren.

Backup-kopieën: Sommige verwijderde en gewiste informatie kan voor een beperkte periode nog steeds aanwezig zijn in backup-kopieën voor onze interne bedrijfsdoeleinden maar zal niet beschikbaar zijn voor u of andere gebruikers.

Backup-kopieën: Sommige verwijderde en gewiste informatie kan voor een beperkte periode nog steeds aanwezig zijn in backup-kopieën voor onze interne bedrijfsdoeleinden maar zal niet beschikbaar zijn voor u of andere gebruikers.

Hoe kunt u informatie op de website aanpassen of verwijderen?Elk lid kan zijn/haar persoonlijke informatie, inclusief wachtwoord, wijzigen door aan te melden op de website, het profiel van het lid te bezoeken via Account > Mijn profiel, en het bewerken om de informatie hierin opgenomen bij te werken. Leden kunnen te allen tijde informatie en inhoud zoals nieuwsartikels en foto‘s die ze persoonlijk op hun site geplaatst hebben aanpassen of verwijderen.

U kunt te allen tijde informatie die u op de familiesite geplaatst hebt verwijderen. Als sitebeheerder kunt u ook alle informatie en inhoud die andere leden van de site op uw familiesite geplaatst hebben verwijderen. Als lid van de site kunt u informatie over u die geplaatst werd door de sitebeheerder of andere leden van de site verwijderen.

Uw volledige familiesite en al de inhoud kan verwijderd worden via de link "Verwijder mijn site" onder Account > Site-instellingen > Algemeen > Beheer.

Een volledige stamboom (maar niet de volledig familiesite) verwijderen kan gedaan worden vanuit Stamboom > Stambomen beheren, en klik op de link "Verwijderen" naast de stamboom die u wil verwijderen.

Een individu van uw stamboom (maar niet de volledige stamboom) verwijderen kan gedaan worden vanuit de weergave van uw familiesite: klik op "Stamboom" om de stamboom te openen, vind de persoon via het vakje "Vind een persoon..." en klik daarna op Opties > Deze persoon verwijderen in de zijbalk.

U kunt een fotoalbum verwijderen door te klikken op "Foto‘s" in de navigatie van uw familiesite. Klik op elk album in de zijbalk en klik daarna op Meer acties > Album verwijderen.

U kunt een foto verwijderen (niet het volledige album) door te klikken op "Foto‘s" in de navigatie van uw familiesite, vind de foto in de weergave van het album en klik daarna op het wiel-icoon naast de foto en selecteer Verwijderen.

U kunt het account van een lid verwijderen via de link "Verwijder mijn account" in Account > Account-instellingen.

Bijkomend kunt u te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten van de website verwijderen door middel van de functie verwijderen op de pagina "DNA kits beheren" van de website of aan de klantondersteuning van MyHeritage vragen om dit voor u te doen.

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om alle enquêtes die u hebt ingevuld te verwijderen. Dergelijke aanvragen tot verwijdering zullen altijd direct door ons worden gehonoreerd. Ook zullen wij uw ingevulde enquêtes verwijderen, als uw account op MyHeritage is verwijderd. Houd er rekening mee dat vanwege het anonimiseren van bepaalde informatie van het enquêteonderzoek, onderzoek dat gebruik maakt van geanonimiseerde of geaggregeerde informatie en dat al begonnen is, onderzoek dat voltooid is en alle onderzoeksresultaten of uitkomsten die vóór uw aanvraag tot verwijdering van uw enquête of verwijdering van uw MyHeritage-account zijn gepubliceerd, niet kan worden teruggedraaid, ongedaan worden gemaakt of kan worden verwijderd.

Health Family Tree Information may be changed and/or deleted by you at any time. We shall also delete your Health Family Tree Information if your account on MyHeritage is deleted. Please note that due to the de-identification of certain Health Family Tree Information, any research or studies using anonymized or aggregate information that has already begun, studies that have been completed, and any study results or findings that have been published prior to your Health Family Tree Information deletion cannot be reversed, undone, or removed.

Als u extra ondersteuning nodig hebt, kunt u ons e-mailen op privacy@myheritage.com om ons te vragen te helpen bij de verwijdering van de informatie die u wilt verwijderen, en uw aanvraag zal onmiddellijk door onze medewerkers uitgevoerd worden behalve wanneer deze na onderzoek onrechtmatig blijkt te zijn.

IP-adressen, cookies en niet-persoonlijke informatie

IP-adressen:
We hebben uw IP-adres nodig om de website en de dienst aan u aan te bieden en om te helpen bij het vaststellen van problemen met onze server. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om algemene demografische informatie zoals de geografische verdeling van onze leden te verzamelen. Wanneer u de dienst voor het eerst bezoekt, gebruiken we uw IP-adres om de dienst aan u voor te stellen in de taal die het meest geschikt lijkt voor de geografische regio vanwaar het afkomstig is. Uw IP-adres wordt niet permanent op onze website opgeslagen. Server-logs behouden IP-adressen gedurende één maand en worden gebruikt om verdenkingen van misbruik van onze dienst te onderzoeken.

Cookies:
We maken gebruik van browsercookies om de ervaring van het bezoeken van de website te verbeteren, bijvoorbeeld, om te vermijden dat bepaalde berichten meer dan eens getoond worden, of voor de optie om uw aanmeldingsgegevens op uw browser op te slaan zodat deze niet meer opnieuw moeten ingevoerd worden, of om de taal die u selecteerde te onthouden, zodat u deze niet elke keer dat u de site bezoekt moet instellen. Onze cookies verzamelen geen contactgegevens of andere private of persoonlijke informatie van het geheugen van uw computer, maar bewaren eerder informatie die uw computer naar ons zendt wanneer u de website bezoekt. Cookies laten toe dat onze server u herkent of zich "herinnert" wie u bent elke keer wanneer u terugkeert. U kunt cookies uitschakelen of blokkeren op uw computer als u dat wilt, maar bepaalde onderdelen van onze dienst kunnen dan mogelijk niet correct, of helemaal niet, werken als u uw browser instelt om cookies niet toe te laten.

Andere niet-persoonlijke informatie:
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals de website van waarop u op onze website terecht kwam, uw type computer, schermresolutie, versie van het besturingssysteem, details van mobiele toestellen (indien van toepassing) en internetbrowser. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen zoals demografische gegevens, bijvoorbeeld uw geografisch gebied. Niet-persoonlijke informatie bevat ook persoonlijke informatie die werd verkregen in een manier waarop het eindproduct u of een andere gebruiker van de website niet identificeert, bijvoorbeeld door het gebruiken van persoonlijke informatie om het percentage van onze gebruikers uit een bepaald land of van het vrouwelijk geslacht te berekenen. Omdat niet-persoonlijke informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen we niet-persoonlijke informatie voor elk doeleinde gebruiken. Bijkomend behouden we het recht op het delen van zulke niet-persoonlijke informatie.

Wie zal uw familiesite kunnen bekijken?Dit wordt bepaald door uw privacy-instellingen (zie het gepaste deel hieronder).
Als uw familiesite op de website is opgemaakt als een privésite, kunnen enkel diegenen met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord toegang verkrijgen tot uw site. Bij aanvang is de sitebeheerder van de familiesite (maker) de enige die toegang heeft tot de site. De sitebeheerder kan ander leden op de site uitnodigen via e-mail, en enkel ontvangers van deze uitnodiging zullen toegang tot de site kunnen verkrijgen nadat ze lid geworden zijn van de website. Het is daarna de verantwoordelijkheid van de siteleden om de site veilig te houden door enkel toegang via een wachtwoord te verlenen aan verwanten en vrienden – diegenen van wie zij willen dat ze toegang hebben tot de site. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord. Zie het deel "Wat zijn de gevolgen van andere personen uitnodigen op uw familiesite?" hieronder. Standaard zijn familiesites toegankelijk voor gasten (dus het algemeen publiek) maar gasten kunnen geen informatie over levende personen in uw stamboom bekijken.

Wie kan er informatie vinden op uw familiesite?Informatie over overleden personen in uw stamboom, inclusief foto‘s, kan door andere personen gevonden worden door gebruik te maken van de zoekvoorzieningen op de websites van de MyHeritage Website Group. Deze voorzieningen helpen andere personen bij het onderzoek naar hun verleden en bij het vinden van verwanten die ook in uw stamboom aanwezig zijn. Als u niet wilt dat anderen informatie vinden in uw stamboom kunt u uw stambomen en fotoalbums privé maken en ze niet zichtbaar maken op de historische zoekmachines van MyHeritage. Zie het deel over "Privacyvoorkeuren" hieronder. Tenzij uw familiesite als privé is ingesteld, kunnen publieke zoekmachines zoals Google uw site vinden en deze toegankelijk maken voor gasten via zoekmachines (het algemene publiek dus), maar gasten zullen informatie over levende personen in uw stamboom niet kunnen bekijken.

Wat zijn Smart Matches™ en hoe beïnvloeden ze uw privacy?Smart Matches™ is een technologie die ontwikkeld werd en eigendom is van MyHeritage om overeenkomsten tussen stambomen te vinden, door het zoeken naar gemeenschappelijke personen, en bruggen te leggen over verschillen in spelling, fonetiek, feiten en talen. Smart Matches™ zijn heel handig door het feit dat ze zorgen voor het ontdekken van onbekende verwanten en families terug samenbrengen die door de jaren vervreemd van elkaar zijn.

Andere gebruikers van MyHeritage kunnen meldingen ontvangen betreffende Smart Matches™ tussen personen in hun stamboom en personen in uw stamboom. Smart Matches™ kunnen ook gevonden worden voor levende personen uit uw stamboom. Als u zich zorgen maakt over de privacy van uw stamboom, in zoverre dat u niet wilt dat potentiële verwanten delen ervan kunnen vinden en bekijken, kunt u Smart Matches™ uitschakelen voor uw stamboom(en). Zie "Privacyvoorkeuren" hieronder. Standaard zijn Smart Matches™ ingeschakeld.

Wat zijn DNA-Matches en hoe beïnvloeden ze uw privacy?DNA-Matches vinden verwanten door het lokaliseren van gebruikers van de DNA-diensten die onderdeel zijn van DNA afkomstig van een gewone voorouder.

Als een DNA-match gevonden wordt tussen u (of een ander persoon van wie u de DNA-beheerder bent) en een andere persoon wiens DNA-resultaten opgeslagen zijn in ons gegevensbestand, zal u en deze persoon op de hoogte gebracht worden van de overeenkomst, de kwaliteit van de overeenkomst, geschatte relatie en details van de stamboom) indien beide personen DNA-matching ingeschakeld hebben in hun privacy-instellingen.

DNA-Matching kan aanzienlijke persoonlijke gevolgen met zich meebrengen, omdat ze onverwachte familiebanden kunnen blootleggen. Als u de DNA-diensten gebruikt en zich zorgen maakt over de gevolgen van DNA-Matching, kunt u DNA-Matching voor uw, en elk ander profiel waarvan u de DNA-beheerder bent, uitschakelen. Standaard zijn DNA-Matches ingeschakeld. Wanneer DNA-Matching is uitgeschakeld zal uw DNA niet vergeleken worden met dat van andere personen, zullen er geen DNA-Matches gevonden worden en zullen alle eerder gevonden DNA-Matches verwijderd worden.

Wie zal uw DNA-rapporten kunnen bekijken?Gebruikers hebben toegang tot DNA-resultaten en DNA-rapporten die betrekking hebben tot hun profiel en kunnen ze bekijken en beheren. In het geval dat de gebruiker de "DNA-beheerder" is van een andere persoon, heeft deze gebruiker toegang tot de DNA-resultaten en DNA-rapporten van de andere persoon en kan hij/zij deze bekijken en beheren. Een DNA-beheerder is een gebruiker die DNA-resultaten heeft geüpload of een DNA-staal heeft ingediend, ofwel van zichzelf ofwel van een andere persoon van wie de siteleden hiervoor een wettelijke toestemming gekregen hebben. Enkel de DNA-beheerder heeft de toelating om DNA-resultaten en DNA-rapporten opnieuw toe te wijzen aan een ander profiel.

Wat zijn de gevolgen van andere personen uitnodigen op uw familiesite?Wanneer u een nieuwe familiesite opmaakt bij de dienst, bent u de enige die de informatie kan toevoegen, bewerken en wissen. U bent ook de enige die de details van levende personen op de stamboom kan bekijken op de familiesite. U kunt via de privacyvoorkeuren (zie hieronder) bepalen voor welke gebruikers het mogelijk is om uw familiesite te vinden, deze te bezoeken en een beperkte hoeveelheid aan informatie te bekijken. Familiesites zijn bedoeld om samen te gebruiken en het is voor u toegelaten en u wordt aangemoedigd om andere mensen uit te nodigen, in het bijzonder uw verwanten, om lid te worden van uw familiesite. Om lid te worden van een familiesite moet u een geregistreerd lid worden van MyHeritage en dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden aanvaarden. Leden van uw site hebben ook de mogelijkheid om informatie toe te voegen, te bewerken en te wissen, maar u kunt als sitebeheerder, als u dat wenst, voorkomen dat ze de stamboom aanpassen, of voorkomen dat ze inhoud plaatsen. Dit wordt gedaan op de Ledenpagina via Account > Site-instellingen > Privacy, en standaard is ingesteld dat leden bijdrages kunnen leveren aan de stamboom en inhoud zoals foto‘s kunnen plaatsen.

Het uitnodigen van siteleden is zinvol als u uw stamboom bekijkt als een gezamenlijke inspanning en sommige van uw familieleden wilt betrekken bij het vervolledigen, en meer foto‘s van de familie wilt uploaden. Op de pagina van de Privacyvoorkeuren (zie hieronder) kunt u bepalen of leden die u uitnodigt zelf meer leden kunnen uitnodigen of niet.

Omdat familiesites gevoelige privé-informatie bevatten en siteleden volledige toegang hebben tot de persoonlijke gegevens op de familiesite, denkt u best grondig na vooraleer u iemand uitnodigt en zeker weet dat u deze personen kent en vertrouwt. Als sitebeheerder kunt u het lidmaatschap van een lid intrekken, zelfs wanneer dit voorheen werd goedgekeurd, via de pagina "Siteleden" op uw familiesite door het selecteren van "Meer > Van de site verwijderen" naast de naam van het lid.

Er zijn op familiesites verschillende plaatsen voor het uitnodigen van familieleden, zoals de widget "Nabije familie uitnodigen" op de voorpagina van de familiesite, de pagina voor het uitnodigen van meer familieleden en de voorziening om familieleden uit te nodigen via een e-mailadresboek. Normaal uitnodigen vereist dat u een e-mailadres en de naam van de gebruiker die u wilt uitnodigen levert. MyHeritage zal een uitnodigingse-mail sturen naar de genodigde (momenteel met sterk gecodeerde bewoordingen, in toekomstige versies zal het mogelijk zijn om de bewoording te bewerken).

Leden die worden uitgenodigd op uw familiesite zullen gewoonlijk minder e-mails van de dienst ontvangen, zoals herinneringen voor evenementen maar enkel nieuwsbrieven over de activiteit van de familiesite, en kunnen dit bepalen wanneer ze de uitnodiging aanvaarden of later via de pagina voor e-mailvoorkeuren die toegankelijk is via hun profielpagina bij MyHeritage. Het uitnodigen van familieleden stelt hen dus gewoonlijk niet bloot aan marketing of reclame.

Uitnodigingse-mails worden door de dienst namens de persoon die uitnodigt verstuurd, via het e-mailadres van MyHeritage, maar wanneer de genodigde “allen beantwoorden” gebruikt, zal de e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de gebruiker die de uitnodiging verstuurt (om bespreking betreffende de uitnodiging toe te laten). Uitnodigingse-mails zijn duidelijk afkomstig van MyHeritage en lijken niet alsof de persoon die de uitnodiging verstuurd deze heeft geschreven. Uitnodigingse-mails bevatten een voetregel met een link om te vermijden dat zulke uitnodigingen in de toekomst ontvangen worden. Als deze link niet gebruikt wordt, zullen de meesten de volgende maand twee automatische herinneringen ontvangen van MyHeritage. Uitnodigingse-mails bevatten een link naar een "genodigde-wizard". In deze wizard moet de genodigde het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden lezen om in aanmerking te komen als lid van de dienst en in de toekomst e-mails van de dienst te ontvangen. Aan genodigden zal gevraagd worden om hun geboortejaar te geven om de dienst toe te laten te bepalen of ze niet minderjarig zijn (zie Algemene Voorwaarden). Genodigden die minderjarig zijn, kunnen de dienst enkel gebruiken als ze de geschreven toestemming verkrijgen van hun ouder of voogd (zie Algemene Voorwaarden). De genodigde-wizard laat genodigden hun e-mailvoorkeuren instellen.

Als u werd uitgenodigd als sitelid en u wilt bekijken welk soort van informatie over u geplaatst werd, klik dan op Account > Mijn profiel om uw ledenprofiel te bekijken, dat voor u opgemaakt werd wanneer u uitgenodigd werd en gebaseerd is op de informatie die door de persoon die u uitnodigde werd geleverd. Klik op "Bekijken in stamboom" om informatie die over u werd geplaatst in de stamboom te bekijken. Als lid van de familiesite kunt u informatie, zoals informatie over u, verwijderen. Bekijk de paragraaf "Hoe rapporteert, wijzigt, of verwijdert u informatie over uzelf en uw familie?" hierboven. Merk op dat de informatie over u als levende persoon niet voor anderen, die geen lid zijn van deze familiesite, toegankelijk zal zijn, dus het feit dat u bent opgenomen in een stamboom betekent niet dat uw privacy in gevaar gebracht is.

Wat zijn aanvragen voor lidmaatschap op familiesites?Het tegenovergestelde van het uitnodigen van anderen om sitelid te worden is de mogelijkheid dat anderen kunnen aanvragen om lid te worden van uw familiesite. U kunt bepalen of dit wel of niet mogelijk is via de Privacyvoorkeuren (zie hieronder). Standaard: ja. Personen die een lidmaatschap aanvragen, moeten hun volledige naam, e-mailadres en de reden van hun aanvraag vermelden, waarna u als sitebeheerder hun aanvraag kunt evalueren. Wanneer u een lidmaatschap weigert, gebeurt dit stilzwijgend en wordt de aanvrager niet op de hoogte gebracht. Wanneer u een lidmaatschap aanvaardt, wordt door de dienst per e-mail een melding gestuurd naar de aanvrager om mee te delen dat de aanvraag door u goedgekeurd werd. Aanvaarde aanvragers worden lid van uw familiesite zoals wanneer u hen zou uitgenodigd hebben. U kunt het lidmaatschap van ieder lid intrekken, zelfs wanneer dit voorheen werd goedgekeurd, via de pagina "Siteleden" op uw familiesite door het selecteren van "Meer > Van de site verwijderen" naast de naam van het lid. Als u een aanvraag tot lidmaatschap weigert, kunt u optioneel deze gebruiker blokkeren en een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap voorkomen.

Uw privacy beherenU kunt bepalen hoe u persoonlijke informatie deelt door de privacy-instellingen op de volgende plaatsen te wijzigen:

E-mails

MyHeritage kan u de volgende types e-mails sturen:

* Transactionele e-mails. Dit zijn e-mails als gevolg van uw specifieke acties of aanvragen op de dienst. Bijvoorbeeld wanneer u op de website aangeeft dat u uw wachtwoord vergeten bent, zal er een e-mail naar u gestuurd worden met instructies over het verkrijgen van een nieuw wachtwoord. Als u een betaling uitvoert, zult u een e-mail ontvangen met de bevestiging dat uw betaling werd ontvangen of dat de betaling niet gelukt is. Als u een abonnement aankocht hebt, zult u een kennisgeving ontvangen wanneer het bijna verloopt, enzoverder. U kunt niet uitschrijven voor transactionele e-mails en door ons uw e-mailadres te leveren geeft u ons de toestemming om transactionele e-mails te ontvangen zoals nodig.

* E-mails van familiesites. Dit zijn e-mails als herinnering voor evenementen die u op de hoogte brengen van aankomende verjaardagen en/of huwelijksverjaardagen van uw familieleden; en nieuwsbrieven over de activiteiten op de familiesite die een samenvatting geven op wekelijkse basis over de activiteiten van uw familieleden op een familiesite waarvan u lid bent. Standaard zijn deze ingeschakeld wanneer u een nieuwe familiesite opmaakt of er lid van wordt en u kunt kiezen om hiervoor uit te schrijven. Gebruikers die door een andere persoon werden uitgenodigd op de familiesite worden naar een genodigde-wizard geleid die de optie bevat tot uitschrijven van herinneringen aan evenementen en familienieuwsbrieven van deze site, zelfs voordat deze verstuurd zijn.

* Meldingse-mails. Dit zijn e-mails verzonden aan familiesite-beheerders. Ze zijn standaard ingeschakeld en u kan kiezen om voor al sommige of al deze e-mails uit te schrijven. Ze bevatten het volgende:

- Meldingen van Smart Matches™ over nieuwe Smart-Matches die u ontving en bevestigingen van Smart-Matches door andere gebruikers die voor u relevant zijn
- meldingen van Record Matches over nieuwe Record-Matches die u ontving
- meldingen van Instant Discoveries™ over nieuwe Instant Discoveries™ die u ontving of aanvroeg
- meldingen van DNA Matches over nieuwe gevonden DNA-Matches
- meldingen van DNA Services Notifications over de status en de verzending van bestellingen van DNA kits van MyHeritage, status van de verwerking en extractie van de DNA-monsters en de opmaak en beschikbaarheid van DNA-rapporten
- Uitnodigingen: e-mails die door andere gebruikers gestuurd werden die u willen uitnodigen op hun familiesite en herinneringen van zulke uitnodigingen
- Berichten: meldingen over berichten die door u gestuurd werden door andere gebruikers van MyHeritage

* Aankondigingse-mails van MyHeritage. Deze zijn aankondigingen van nieuwe functies, promoties en aanbiedingen van MyHeritage betreffende de dienst. Ze zijn standaard ingeschakeld en u kunt kiezen om voor al sommige of al deze e-mails uit te schrijven. Aankondigingse-mails worden gewoonlijk niet verzonden naar gebruikers die op MyHeritage werden uitgenodigd door andere gebruikers, tenzij ze familiesitebeheerders zijn.

- Aankondigingen: nieuws van MyHeritage over nieuwe functies, aanbiedingen en kortingen
- Informatie: informatie over stamboomonderzoek in het algemeen en functies van MyHeritage in het bijzonder
- Stamboomonderzoek: updates over nieuwe functies voor stamboomonderzoek

E-mailvoorkeuren
Alle niet-transactionele e-mails die door MyHeritage naar u gestuurd worden, bevatten een link in de voetregel die rechtstreeks leidt naar de pagina met e-mailvoorkeuren waarop u elk bepaald type van e-mail dat u niet meer wenst te ontvangen kunt uitschakelen of sommige e-mails die u in het verleden uitgeschakeld hebt weer kunt inschakelen. E-mails van familiesites bevatten een link in de voetregel naar de pagina voor de voorkeuren op de site die u toelaat om uit- of opnieuw in te schrijven voor e-mails voor herinneringen en e-mails met nieuwsbrieven met de activiteit van de familiesite.

Voor elke familiesite waarvan u lid bent laat de pagina voor e-mailvoorkeuren u bepalen of u wel of niet herinneringen of nieuwsbrieven met de activiteit van de familiesite ontvangt.

E-mails met aanbiedingen van derden
MyHeritage verstuurt geen commerciële aanbiedingen die afkomstig zijn van partners, dochterondernemingen en derden. In zoverre dat MyHeritage een aanbieding verstuurt, gaat dit steeds over een dienst die eigendom is en beheerd wordt door MyHeritage of is opgenomen in de dienst of de MyHeritage Website Group. MyHeritage behoudt het recht om e-mails te versturen over bonafide activiteiten of non-profitorganisaties, zoals organisaties die als doel hebben een betere plek van de wereld te maken door het verbeteren van de watertoevoer, bomen te planten, enz. Als zulke e-mails worden verstuurd, zullen ze opgenomen worden in de categorie Aankondigingen waarvoor gebruikers zich kunnen uitschrijven.

Tekstberichten(SMS)
De dienst biedt de volgende gratis functie internationaal aan: als u een lid of sitebeheerder bent van een familiesite kunt u kiezen om gratis tekstberichten (SMS) met herinneringen voor evenementen binnen uw familie te ontvangen op uw mobiele telefoon. Deze tekstberichten worden een dag voor evenementen zoals verjaardagen en huwelijksverjaardagen van nabije familieleden verzonden. Dit kan in- of uitgeschakeld worden via Account > Mijn profiel > Sitevoorkeuren bewerken. Standaard: uitgeschakeld. U kunt dit naar eigen wens inschakelen door te verzekeren dat herinneringen voor evenementen verzonden worden, controleer daarna het keuzevakje om ze ook via tekstbericht (SMS) te ontvangen en geef het nummer van uw mobiele telefoon in met internationaal kengetal.

Het nummer van uw mobiele telefoon zal door MyHeritage nooit gedeeld, vergund of verkocht worden aan een derde en MyHeritage zal nooit promotionele tekstberichten (SMS) naar het nummer van de mobiele telefoon dat u ons verstrekt hebt sturen. De functie voor tekstberichten (SMS) is enkel beschikbaar voor gebruikers die 18 of ouder zijn en enkel gebruikers die 18 of ouder zijn, komen in aanmerking om deze functie te gebruiken. MyHeritage kan het gratis aanbieden van deze functie te allen tijden stoppen of opschorten en de functie wijzigen in een bijkomende functie of een betaald abonnement.

Contact opnemen met ons betreffende uw privacyAls u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van de website of uw omgang met deze website of toegang wilt aanvragen tot het ontvangen van informatie over de persoonlijke informatie die we over u in ons bezit hebben, deze informatie wil blokkeren of wissen, zoals gepast, of zich verzet tegen (in het geval van wettelijke redenen) tegen de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verwerkt (merk op a.u.b. dat het recht tot toegang tot persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden beperkt kan zijn), kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@myheritage.com of ons schrijven op het adres hieronder:

Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 60250, Israël
https://www.myheritage.nl