Privacybeleid MyHeritage

Dit Privacybeleid werd het laatst aangepast op 11 october 2018.
Als u het sinds die datum niet hebt gelezen, verzoeken wij u dit nu te doen.
De Nederlands vertaling hieronder van ons Privacybeleid is niet de bindende versie. Deze dient alleen voor informatie en gemak. De Engelse versie van het Privacybeleid is de wettelijk verplichte versie.

OverzichtMyHeritage is een online dienst waarmee leden familiesites en profielen kunnen creëren om hun stambomen samen te stellen en af te drukken, familiefoto‘s te delen, contact te houden met familieleden, DNA-testen uit te voeren, genetische analyses te ontvangen, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en hun familiegeschiedenis te onderzoeken met geavanceerde onderzoekshulpmiddelen (de "Dienst"). De Dienst is eigendom van en wordt beheerd door MyHeritage Ltd. (hierna genoemd "MyHeritage", 'wij', 'onze' of 'ons'). ‘U‘ of ‘uw‘ betekent een volwassen gebruiker, ouder dan 13, van de Dienst (in sommige landen is de minimumleeftijd 14, zie het deel "Minderjarige Gebruikers" in de Algemene Voorwaarden), en/of een volwassen gebruiker van de DNA-diensten, ouder dan 18 jaar (zie het gedeelte "Geschiktheid" onder het deel "DNA-diensten" in de Algemene Voorwaarden). De website MyHeritage (de "Website") is onderdeel van een groep websites waarvan wij eigenaar zijn en die wij beheren (de "MyHeritage Website Group") waartoe ook MyHeritage behoort.* websites op andere top-domeinen, Geni.com, WorldVitalRecords.com en FamilyLink.com

In dit document (dit "Privacybeleid") leveren we informatie over welke persoonlijke informatie verzameld wordt en waarom, en ook over hoe we de persoonlijke informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde, relevante, gebruikersvriendelijke ervaring op de website aan te bieden. We leggen uit hoe u deze persoonlijke informatie kunt bekijken, de manier waarop deze gebruikt wordt, kunt bepalen of kunt verwijderen.

Veel van de persoonlijke informatie op onze website werd door onze gebruikers geüpload voor hun eigen persoonlijke- en privédoeleinden. We erkennen de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die door onze gebruikers kan worden vrijgegeven tijdens de registratie, het maken van aankopen op onze website, het onderzoeken van hun familiegeschiedenis, het uitvoeren van DNA-testen en het ontvangen van genetische analyses en we zijn strikt toegewijd aan het beschermen van uw privacy.

Door gebruik te maken van deze website en de diensten accepteert u de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid en de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, bekendmaken, behouden of verwijderen) van uw gegevens onder de voorwaarden van dit privacybeleid. Het privacybeleid moet samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden.

Als wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen zullen we een bijgewerkte versie van dit privacybeleid met een bijgewerkte datum van uitgifte (en u op de hoogte brengen via e-mail of op een andere geschikte manier) uitgeven, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze vrijgeven in overeenstemming met de wet van toepassing. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid of wijzigingen hieraan en u daardoor wenst dat wij uw informatie niet gebruiken of opslaan volgens de gewijzigde voorwaarden, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens op het einde van dit privacybeleid) zodat we uw informatie en/of account zullen verwijderen.

Wanneer de inhoud van het privacybeleid wordt gewijzigd, zal het etiket "bijgewerkt" duidelijk weergegeven worden naast de link naar het "Privacybeleid" in de voetregel van de pagina's van de website. Het etiket "bijgewerkt"zal ofwel na 30 dagen verwijderd worden, ofwel nadat u het bijgewerkte privacybeleid bekeken hebt.

Het gebruik van de website na het aanbrengen van wijzigingen betekent dat u het bijgewerkte privacybeleid vanaf dat moment aanvaardt. Gebruik de website niet a.u.b. als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid.

De dienstOnze missie is om iedereen te helpen bij het ontdekken, behouden en delen van hun familiegeschiedenis. We doen dit door de beschikbare middelen op onze websites te gebruiken en ook door samen te werken met ons groot aantal gebruikers wereldwijd. Hierbij kan persoonlijke informatie verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld worden. We willen verzekeren dat dit gebeurt in een verantwoordelijke, transparante en veilige omgeving die uw geloof en vertrouwen koestert.

De website doet dienst als een wereldwijd platform voor familiegeschiedenis en laat de gebruikers toe om (1) hun stambomen samen te stellen en te profiteren van de synergie van het ter beschikking hebben van vele stambomen uit de hele wereld op een centrale locatie, zoals de mogelijkheid tot het vinden van Smart Matches tussen de stambomen en om toe te laten dat gebruikers de stambomen en historische gegevens van andere gebruikers kunnen doorzoeken, om bij te dragen aan het onderzoek van de historische gegevens van hun familie; en om (2) aan DNA gerelateerde diensten te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot (i) het indienen van stalen voor DNA-extractie en verwerking, (ii) het uploaden van een digitale versie van genetische informatie die geëxporteerd werd van andere DNA-diensten (iii) het ontvangen van en omgaan met genetische analyses die door de website geleverd werden en (iv) het downloaden van de ruwe DNA gegevens (samen, de "DNA-diensten"). Tenzij expliciet anders wordt aangegeven bevatten de dienst de DNA-diensten voor alle doeleinden van dit privacybeleid.

MyHeritage-familiesites

De meeste van de persoonlijke informatie op de website is verzameld in familiesites, die allemaal afzonderlijk ten dienst staan van een familie of een groep gebruikers met een gezamenlijke achtergrond van familiegeschiedenis of onderzoeksdoel. Elke familiesite wordt beheerd door een sitebeheerder – de gebruiker die de site heeft gecreëerd - en kan leden hebben als deelnemers. Familiesites bevatten typisch één of meer stambomen, plus familiefoto‘s en bijkomende familiale inhoud die gepost wordt door de sitebeheerder en de leden van de familiesite.

Binnen de familiesite biedt de website handige visuele hulpmiddelen voor het bouwen van een stamboom en het toevoegen van informatie aan de profielen in de stamboom. De website biedt ook output-hulpmiddelen voor het maken van kaarten en posters van de stamboom en voor het weergeven van de familiegeschiedenis van een gebruiker aan zijn familieleden via diavoorstellingen en onlineverslagen. Bij het opstellen van een stamboom beslist de gebruiker welke verwanten aan de stamboom worden toegevoegd, of overleden verwanten, levende verwanten, of beide worden toegevoegd en welke informatie over hen wordt toegevoegd. Voor het toevoegen van levende familieleden is voorafgaand toestemming nodig van de betrokkenen. Alvorens levende familieleden toe te voegen die minderjarig zijn, dient de gebruiker instemming van ouder of voogd te hebben verkregen.

De gebruiker beslist in welke mate de informatie op de stamboom en andere informatie op de familiesite zichtbaar en beschikbaar is voor andere gebruikers door middel van het instellen van de privacyvoorkeuren (beschreven in een gedetailleerd deel onderaan). De gebruiker beslist of hij zelf de stamboom samenstelt op de website, of het samen doet met familieleden door hen uit te nodigen om hierbij te helpen, en gebruik te maken van de voorzieningen die ter beschikking zijn op de website voor het uitnodigen van leden. Wanneer andere leden worden uitgenodigd, maken zij soortgelijke keuzes betreffende het ingeven van informatie op de stamboom. Alle informatie wordt rechtstreeks op de website ingevoerd en wordt niet impliciet verzameld. De website zorgt ervoor dat informatie over levende personen niet wordt vrijgegeven aan vreemden, om de privacy te beschermen en dat zulke informatie niet te bekijken is buiten de familiesite en niet wordt opgenomen in zoekmachines zoals Google. Er is een scenario waarin levende personen in stambomen door andere website gebruikers gezien kunnen worden, dit zijn dan familieleden van die personen - zie onderdeel "Wat zijn Smart Matches™ en hoe beïnvloeden deze uw privacy?", waarin beschreven wordt hoe dit scenario desgewenst kan worden voorkomen.
Levende personen kunnen ook op de Website gevonden worden in publieke records (bijv. de verzameling United States Federal Census uit 1940) en in dergelijke gevallen is dit toegestaan onder de van toepassing zijnde wet. Levende beroemde personen kunnen op de Website ook in de Geni.com verzameling gevonden worden.

De persoonlijke informatie die u en andere gebruikers op de website invoeren, wordt enkel opgeslagen met als doel de dienst, zoals het weergeven van de stamboom, het afdrukken van de stamboom, het doorzoeken van historische gegevens, en andere functies van stamboomonderzoek, aan u en de andere gebruikers aan te bieden.

DNA-diensten

De DNA-diensten laten toe dat u MyHeritage DNA-testkits bestelt, DNA-monsters naar ons stuurt, ons toestemming geeft voor het op een aanvaardbare manier gebruiken van deze monsters en de DNA-markers, nucleotiden, mutaties of haplogroepen ("DNA-resultaten") als resultaat hiervan of door u ingediend op de website, en resultaten ontvangt van de genetische analyses van de DNA-resultaten die DNA-matches en etniciteitsschattingen (samen, de "DNA-rapporten") omvatten. Alle hierin opgenomen bepalingen zijn zowel van toepassing voor DNA-resultaten die werden verkregen via DNA kits van MyHeritage als voor DNA-resultaten die naar de website werden geüpload na het exporteren van de gegevens van een andere dienst voor DNA-testen.

DNA-Badges
Een DNA-badge wordt weergegeven in uw online stamboom, in de persoonskaart van iedereen voor wie u de DNA-manager bent. Dit is een indicatie dat deze persoon zijn DNA heeft laten testen, maar het geeft andere personen geen toegang tot de eigenlijke DNA-resultaten. U kunt DNA-badges uitschakelen via uw privacyvoorkeuren.

Welke persoonlijke informatie verzamelt de website van of over u?We verzamelen enkel informatie waarvan wij denken dat ze noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, inclusief het aan u aanbieden van de dienst. Hier volgt een lijst van het type van persoonlijke informatie die we vragen, verzamelen of die u levert:

i) Naam, contactinformatie en betalingsgegevens:
Wanneer u zich inschrijft voor de dienst vragen we uw naam, geslacht en e-mailadres en ook uw geboortejaar en land van afkomst. Het geboortejaar wordt opgeslagen om te verzekeren dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden met betrekking tot minderjarigen en minderjarige gebruikers. Minderjarige gebruikers (jonger dan 13, en in sommige landen jonger dan 14, en aangaande de DNA-diensten, jonger dan 18) mogen de website niet gebruiken en gebruikers die minderjarig zijn (jonger dan 18) moeten de schriftelijke toestemming verkrijgen van een ouder of voogd vooraleer ze de website mogen gebruiken. Bekijk de Algemene Voorwaarden betreffende deze zaken. Het land van verblijf wordt verzameld, zodat we kunnen voldoen aan lokale wetten en regelgevingen van het land waar u verblijft.

Bijkomend moeten we uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens kennen om de betaling en uitvoering van een abonnement of aankopen die u via de website wenst te maken uit te voeren.

ii) Uw familie en anderen:
U kunt ook bijkomende informatie posten over uzelf en anderen tijdens uw onderzoek naar uw familie op de website, zoals het toevoegen van een foto aan de stamboom. Persoonlijke informatie die wordt ingevoerd tijdens het opstellen van een stamboom kan het volgende bevatten:
* namen
* geslacht
* relaties
* datums en plaatsen van gebeurtenissen (zoals geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding, immigratie, enz.)
* foto‘s, documenten, videobestanden, audiobestanden en andere media
* e-mailadressen, adressen en contactgegevens
en meer.

iii) DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten:
Door het bij ons indienen van DNA samples en/of DNA-resultaten naar de website, verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde licensie om uw DNA samples, de DNA resultaten en de resulterende DNA rapporten te gebruiken, en enige DNA samples en/of DNA resultaten die u indient voor enig andere persoon van wie u legale autorisatie hebt verkregen en de resulterende DNA rapporten, in de minimale mate die nodig is om ons toe te staan de service aan u te verlenen. De licensie die u aan ons verleent is niet eeuwigdurend, en is herroepbaar, aangezien u op elk moment uw DNA-resultaten en DNA-rapporten permanent van de Website kunt verwijderen en ons uw DNA-monsters kunt laten vernietigen.

DNA-gerelateerde informatie is gegenereerd en opgeslagen op de website wanneer u de DNA diensten gebruikt, ofwel door directe inzending van een DNA sample naar MyHeritage of door het indienen op de website van DNA resultaten die gegenereerd zijn door een andere DNA test service.

De DNA-informatie omvat:

Alle DNA-monsters worden opgeslagen in ons testlaboratorium en kunnen door ons bewaard worden tenzij of totdat de omstandigheden vereisen dat we het DNA-monster vernietigen. U kunt dit op elk moment aan ons vragen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens die hieronder worden weergegeven of wanneer het niet langer geschikt is voor testdoeleinden. We kunnen monsters bewaren voor bijkomende genetische testen (dat wil zeggen dat we mogelijk in staat zijn tot het leveren van meer gedetailleerde en nauwkeurige DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere outputs door bijkomende genetische testen in de toekomst, onderhevig aan uw uitdrukkelijke goedkeuring).

Minderjarigen: de DNA-diensten zijn enkel bedoeld voor volwassenen. We vertrouwen op ouders of voogden van 18 jaar of ouder om te bepalen of de DNA-diensten geschikt zijn voor gebruik door personen jonger dan 18. Wanneer een minderjarige de DNA-diensten gebruikt, zal de ouder of voogd van deze minderjarige verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van de minderjarige en wordt verondersteld dat hij/zij aan ons toestemming gegeven hebben voor het gebruik van de informatie van de minderjarige. Door het indienen van een DNA-monster van een minderjarige stelt u zichzelf in de positie van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige. We zoeken of verzamelen geen persoonlijke informatie van minderjarigen als hun leeftijd door ons bekend is. Als we te weten komen dat we onwetend persoonlijke informatie van een minderjarige verzameld hebben, zullen we de commercieel redelijke acties ondernemen om zulke informatie uit onze gegevensbestanden te verwijderen.

Wanneer u ons persoonlijke informatie levert, kan deze persoonlijke informatie door ons overgebracht en opgeslagen worden in onze beveiligde gegevenscentra die een verschillend niveau van beveiliging voor persoonlijke gegevens kunnen bieden dan deze in het land waar u verblijft. Door ons persoonlijke of genealogische informatie te leveren gaat u uitdrukkelijk akkoord met het overdragen en bewerken van persoonlijke informatie en het opslaan in onze gegevenscentra. We nemen alle adequate beveiligingsmaatregelen om de privacy van de persoonlijke gegevens die u hebt geleverd te beschermen. We hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot onze leden. We hebben commercieel redelijke technische, fysische en administratieve beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd in een poging tot bescherming tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of de vrijgave van persoonlijke informatie onder ons beheer. Onze beveiligings- en privacypraktijken bijvoorbeeld worden periodiek bijgewerkt en verbeterd waar nodig en enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie. We maken gebruik van een beveiligde server om financiële informatie die u invoert te versleutelen vooraleer deze informatie naar ons verzonden wordt en we werken enkel met laboratoria en derden die we ontmoet hebben en die onze veiligheidsnormen naleven. We kunnen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, wijziging of vrijgave van persoonlijke informatie niet garanderen; we leveren commercieel redelijke inspanningen om dit te voorkomen. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico deelt. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt en u erkent ingeval van download van uw DNA-resultaten het volgende: 1) dat er met deze download een kopie zal worden aangemaakt die niet door de privacy- en veiligheidsinstellingen van MyHeritage wordt beschermd; 2) dat deze download en de opslag van uw DNA-resultaten na uw download op eigen risico plaatsvinden; en 3) dat MyHeritage geen enkele controle zal hebben over de gedownloade DNA-resultaten en niet aansprakelijk zal zijn, noch tegenover u, noch tegenover welke derde partij dan ook, met betrekking tot deze download en/of opslag.

Als u ervoor kiest dat andere familieleden of andere gebruikers uw stamboom kunnen bekijken en bewerken, zullen we u de e-mailadressen en namen van deze personen vragen. U moet eerst verzekeren dat u hun toestemming hebt om hun details aan MyHeritage mee te delen. We zullen deze informatie enkel gebruiken om de persoon zijn/haar toegangsgegevens te zenden en zullen de informatie die we als gevolg van deze procedure verzamelen, niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Bijkomend zou u ook moeten verzekeren dat informatie of zaken over levende personen die u op de website wil plaatsen enkel gedeeld wordt na hun voorafgaand op de hoogte te brengen en hun toestemming te verkrijgen. Als de persoon jonger is dan de wettelijke leeftijd die nodig is om overeenkomsten af te sluiten (normaal 18 jaar), verklaart u dat u de toestemming van de ouder of voogd van de persoon die jonger is dan de wettelijke leeftijd die nodig is om overeenkomsten af te sluiten, verkregen hebt. In elk geval moet u de gevolgen van de toestemming duidelijk maken aan de persoon (of, indien van toepassing, aan de ouder/voogd).

iv) Uw meningen en commentaren:
Als u deelneemt aan discussies op onze berichtborden of berichten plaatst op onze blogs of Facebook-accounts, kunnen we die informatie bewaren.

v) Uw gebruik van de website:
Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we informatie verzamelen op basis van uw interactie met onze website of van de toestellen of computers die u gebruikt om de website te bezoeken, inclusief webloginformatie, bekeken pagina‘s en IP-adressen, en dit alles op anonieme basis.

vi) Enquêteantwoorden:
De vrijwillige enquêtes op MyHeritage (de "enquêtes") verzamelen, bewaren en analyseren de zelf bijgedragen informatie die verband houdt met fysieke en andere persoonseigenschappen, demografie, huishouden, levensstijl, gewoontes, voorkeuren, hobby’s en interesses, meningen, familie, beroep, gezondheid, psychologische en cognitieve eigenschappen en andere soortgelijke informatie (gezamenlijk de "informatie van het enquêteonderzoek").

vii) Health Family Tree:
Met de gezondheidsstamboom kunt u informatie invoeren over gezondheid, fysieke kenmerken en andere persoonlijke kenmerken over uzelf en uw naaste familieleden (gezamenlijk de "Gezondheidsstamboom-informatie").

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?i) Om de dienst te leveren:
We gebruiken uw persoonlijke informatie in de eerste plaats om u op de hoogte te brengen van nieuwe functies of ander interessante aanbiedingen van MyHeritage of voor het leveren van diensten aan klanten of aanvragen.

We zullen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor de doeleinden waarvoor u de persoonlijke informatie geleverd hebt, zoals het weergeven van uw stamboom, het berekenen van het pad van de relatie tussen u en een ander familielid, op uw aanvraag een poster van de stamboom afdrukken, uw abonnement verwerken; en betreffende de DNA-diensten – het verwerken van uw DNA-monsters, uitvoeren van genetische analyses en de DNA-rapporten aan u bezorgen, en de DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten opslaan. Opdat u het meeste uit de dienst zou halen zullen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor de Smart Matches™ van uw stamboom of om u en andere leden van de MyHeritage-gemeenschap toe te laten met elkaar in contact te komen, om verwanten voor te stellen die u op uw site kunt uitnodigen als leden en ook om updates van producten en de website en nieuwsbrieven te leveren. Bekijk het deel over privacyvoorkeuren hieronder om te leren hoe u uw privacyvoorkeuren kunt kiezen of wijzigen.

Door ons persoonlijke informatie te leveren erkent u de overdracht van persoonlijke informatie naar en in de Verenigde Staten en met het verwerken van persoonlijke informatie in de Verenigde Staten. U stemt toe dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. MyHeritage zal de van toepassing zijnde stappen nemen om te verzekeren dat de overdracht van persoonlijke informatie plaatsvindt in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht en zorgvuldig wordt gemanaged om uw privacy rechten en belangen te beschermen. Ter aanvulling, overdrachten zijn gelimiteerd tot landen die worden erkend in het voorzien van een adequaat niveau van juridische bescherming of waar een alternatieve regeling bestaat om uw privacy rechten te beschermen, zoals een intra-group transfer overeenkomst. U heeft het recht contact met ons op te nemen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen.

ii) Om uw identiteit te verifiëren:
Om financiële transacties betreffende onlinebetalingen die u maakt te verifiëren en uit te voeren.

iii) Om met u te communiceren:
We kunnen met u communiceren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen of toevoegingen aan MyHeritage of andere van onze producten en diensten of om feedback van u over de dienst te verkrijgen. Onze communicaties met u zullen eerst en vooral via e-mail verlopen, maar kunnen ook telefonisch, per post of een andere communicatiemethode gebeuren in bepaalde omstandigheden. U kunt van ons ook reclameaanbiedingen ontvangen. Als u zulke e-mails van ons niet meer wenst te ontvangen, kunt u hiervoor te allen tijde kiezen door de uitschrijflink te gebruiken die in de e-mail wordt weergegeven of door uw e-mailvoorkeuren aan te passen. Bekijk het deel over privacyvoorkeuren hieronder om te leren hoe u uw privacyvoorkeuren kunt kiezen of wijzigen. Als u ander communicatiemethodes verkiest, neem dan a.u.b. contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

iv) Voor interne bedrijfsdoeleinden:
Om de website en de dienst te verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken voor interne gegevensanalyse, bestuderen hoe de website gebruikt wordt, trends in het gebruik identificeren en de effectiviteit van reclamecampagnes bepalen.

v) Om onderzoek uit te voeren:
Als u vrijwillig ingestemd hebt met de Verklaring Geïnformeerde Toestemming DNA (de "Verklaring") kunnen we de informatie uit de
onderzoeksenquêtes, de informatie uit de Health Family Tree, DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere DNA-informatie gebruiken voor onderzoek zoals gespecificeerd in de Verklaring.

Als u de Geïnformeerde Toestemming heeft afgegeven en vrijwillig deelneemt aan een van de enquêtes, dan kunnen we de informatie van het enquêteonderzoek gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek om onder andere het verband tussen genotypen en fenotypen beter te begrijpen. Ontdekkingen die als gevolg van de enquêtes worden gedaan, kunnen gebruikt worden in het onderzoek van genealogie, antropologie, genetica van een bevolking, gepersonaliseerde medicatie, gezondheidsproblemen van een bevolking, culturen, trends (om bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s vast te stellen, preventieve maatregelen te nemen, voor behandelingen of om de verspreiding van bepaalde ziektes tegen te gaan) en andere soortgelijke onderwerpen. Informatie van het enquêteonderzoek wordt geaggregeerd uit meerdere personen . Persoonlijke identificatiefactoren (zoals namen, geboortedata en specifieke locaties, etc.) van deze deelnemers zijn verwijderd. Bij de publicatie van de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de enquêtes, zal alleen geaggregeerde informatie van het enquêteonderzoek zonder persoonlijke identificatiefactoren worden gepubliceerd of aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Uw identiteit en die van uw familieleden zal door ons niet bekend worden gemaakt in enige publicatie van de onderzoeksresultaten van de enquêtes. De geaggregeerde informatie die van u en andere gebruikers is verzameld door middel van de enquêtes, kan in onze marketing en advertenties worden gebruikt, en dergelijke advertenties, e-mails of promotieaanbiedingen kunnen aan u worden gepresenteerd of aan u gericht zijn.

Als u de Geïnformeerde Toestemming heeft afgegeven en informatie aan Health Family Tree hebt verstrekt, dan kunnen we de aan Health Family Tree verstrekte informatie gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De ontdekkingen die gedaan worden als gevolg van de aan Health Family Tree verstrekte informatie kunnen gebruikt worden bij onderzoek op het gebied van genealogie, antropologie, bevolkingsgenetica, gepersonaliseerde geneeskunde, volksgezondheidszorg, cultuur, tendensen (bijvoorbeeld de identificatie van gezondheidsrisico's, preventieve maatregelen, behandelingen, of de verspreiding van bepaalde ziektes), en andere daaraan verwante onderwerpen. De informatie van Health Family Tree wordt verzameld vanuit talrijke personen. De persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals namen, geboortedatums en specifieke locaties, enz.) van deze deelnemers worden verwijderd. De gebundelde informatie van Health Family Tree wordt bij de publicatie van de bevindingen van de studies uitsluitend gepubliceerd of ter beschikking gesteld voor het publiek zonder de persoonlijk identificeerbare gegevens. Uw identiteit en de identiteit van uw familieleden zal niet door ons worden bekendgemaakt bij de publicatie van de onderzoeksresultaten van Health Family Tree.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming wordt elke verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd door een "voorwaarde" voor de verwerking. In de meeste gevallen zal de verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van: