Privacybeleid MyHeritage

Dit privacybeleid werd voor het laatst aangepast op 27 december 2023.
Als u het sinds die datum niet hebt gelezen, verzoeken wij u dit nu te doen.

SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID

Wie zijn wij?

MyHeritage is een in Israël gevestigd bedrijf dat zich rechtstreeks op de consument richt. MyHeritage ontwikkelt diensten voor genealogisch onderzoek en DNA-testen.

Onze belangrijkste privacybeginselen

MyHeritage is in 2003 opgericht en geniet sindsdien het vertrouwen van zijn gebruikers. MyHeritage geeft veel om de privacy van zijn gebruikers en hun gegevens en wil het in hem gestelde vertrouwen niet beschamen.

MyHeritage heeft nooit persoonsgegevens (zoals klantnamen, e-mailadressen, woonadressen en stambomen) verkocht of in licentie gegeven en zal dat ook in de toekomst niet doen.

MYHERITAGE HEEFT NOOIT GENETISCHE DATA OF GEZONDHEIDSGEGEVENS VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN, EN ZAL DIT IN DE TOEKOMST NOOIT DOEN.

MyHeritage zal onder geen enkel beding gegevens verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen. MyHeritage verbiedt het gebruik van zijn DNA-diensten door rechtshandhavingsinstanties.

Gebruikers kunnen hun gegevens te allen tijde uit MyHeritage verwijderen. Verwijdering is permanent en onomkeerbaar.

Wij zullen u van eventuele wezenlijke veranderingen in dit privacybeleid per e-mail op de hoogte stellen.

Termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in onze Algemene Voorwaarden.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen de informatie die we nodig hebben om onze Service te leveren (zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden) als volgt:

De gegevens die u rechtstreeks met ons deelt. Bijvoorbeeld de gegevens die u invoert wanneer u zich voor de dienst aanmeldt, met behulp van de dienst een stamboom maakt of genealogisch onderzoek verricht, met onze supportmedewerkers en onze geautomatiseerde virtuele assistent communiceert, een vragenlijst of enquête op onze website invult enzovoort.

Gegevens uit openbare en historische documenten. We digitaliseren dergelijke documenten zelf of geven ze in licentie vanuit archieven en andere bronnen, om zo de inhoud te creëren die de genealogen nodig hebben. Deze documenten kunnen openbare informatie over u bevatten.

Gegevens van onze DNA-diensten. Als u onze DNA-test koopt of uw DNA-gegevens uploadt naar onze website, extraheren wij uw DNA uit uw DNA-monster of gebruiken wij uw geüploade DNA-resultaten. Wij verwerken deze en voeren een genetische analyse uit om onze DNA-diensten aan u te verlenen. DNA-diensten zijn niet beschikbaar in Rusland, Israël en een aantal andere landen.

Informatie over onze Photo Tagger-functie: Onze Photo Tagger-functie gebruikt gezichtsherkenningstechologie om modellen voor gezichtsherkenning (d.w.z. biometrische gegevens) te creëren. De Photo Tagger voegt gezichten samen van dezelfde persoon die op meerdere foto's staat, zodat u alle foto's in een keer kunt labelen.

De gegevens die wij ontvangen wanneer u onze dienst gebruikt. Wij verzamelen gegevens over internetgedrag met behulp van geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling (zoals cookies) om uw bezoekerservaring van de website te verbeteren en te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om onze dienst aan u te verlenen. Dit omvat het weergeven van uw stamboom, het vergelijken van uw stamboom met andere stambomen om u te voorzien van Smart Matches™, het vergelijken van uw stamboom met historische documenten om u te voorzien van Record Matches, het vergelijken van uw DNA-gegevens met andere gebruikers om u te voorzien van DNA Matches, het verstrekken van DNA-rapporten enzovoort.

Om met u over de dienst te communiceren.

Om u de dienst aan te bieden, waarvan u zich op elk moment kunt afmelden.

Voor interne bedrijfsdoeleinden, om nieuwe producten en diensten te verbeteren of te ontwikkelen, interne gegevensanalyses uit te voeren, het websitegebruik te analyseren om de klantervaring te verbeteren of onze promotiecampagnes te beoordelen.

Met uw toestemming voor intern onderzoek. Als u er vrijwillig voor kiest om deel te nemen aan ons onderzoek en akkoord gaat met onze Geïnformeerde DNA-Toestemming.

Zal MyHeritage enige van mijn persoonsgegevens vrijgeven aan derden?

DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS, WAARONDER GENETISCHE INFORMATIE EN GEZONDHEIDSINFORMATIE, ZULLEN NOOIT DOOR ONS AAN DERDE PARTIJEN, ZOALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN, OVERHEIDSINSTANTIES, ANDERE BEDRIJVEN OF WERKGEVERS, WORDEN VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN.

We zullen geen gegevens verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, tenzij wij hiertoe verzocht worden door middel van een geldig gerechtelijk bevel of dagvaarding voor genetische gegevens.

We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende zeer beperkte omstandigheden:
(a) aan onze toeleveranciers (bijv. betaalplatforms) met inachtneming van de geldende overeenkomsten, om u onze diensten aan te kunnen bieden; (b) aan uw DNA Matches (indien ingeschakeld) en uw Smart Matches (indien ingeschakeld); (c) wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of in het kader van procedures, of om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen; (d) voor onderzoek, als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de Geïnformeerde Toestemming DNA; en (e) in verband met de overname van ons bedrijf.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking van de onder ons beheer vallende persoonsgegevens van gebruikers. Bijvoorbeeld: we evalueren en verbeteren regelmatig onze beveiligings- en privacypraktijken indien nodig, we laten periodiek penetratietesten uitvoeren om de robuustheid van de beveiliging van onze dienst te testen, alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens en we werken alleen met laboratoria en derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsnormen en zich daaraan houden.

Uw privacy beheren

Wij bieden u de mogelijkheid om gegevens op verschillende manieren te delen. U kunt kiezen wanneer en met wie u buiten de dienst uw gegevens deelt. U kunt op elk moment DNA Matching of Smart Matching™ uitschakelen, ervoor kiezen om AI Record Finder™ of AI Biographer™ niet te gebruiken, afzien van het bekijken van de resultaten voor bepaalde ongeneeslijke aandoeningen binnen de DNA-gezondheidsrapporten, toestemming geven of weigeren voor onderzoek, cookies beheren, verzoeken om uw DNA-monster(s) te vernietigen en uw account en gegevens te verwijderen.

VOLLEDIG PRIVACYBELEID

In dit document (het "Privacybeleid") verstrekken we informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom, en ook over hoe we de persoonsgegevens gebruiken om u een gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke ervaring op de website aan te bieden. We leggen bovendien uit hoe u deze persoonsgegevens kunt bekijken, het gebruik ervan kunt beheren of ze kunt verwijderen.

Dit privacybeleid is als volgt opgebouwd:

1. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DE WEBSITE VAN OF OVER U?
3. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
4. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
5. ZAL MYHERITAGE ENIGE VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEVEN AAN DERDEN?
6. HOE RAPPORTEERT OF VERWIJDERT U GEGEVENS OVER U EN UW FAMILIE?
7. COOKIES EN NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS
8. BEVEILIGING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS
9. BEWAREN VAN GEGEVENS
10. UW PRIVACY BEHEREN
11. UW RECHTEN
12. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
13. AVG
14. PRIVACYVERKLARING VS-STAAT
15. DE BRAZILIAANSE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING
16. DE ZUID-AFRIKAANSE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING
17. KINDEREN
18. CONTACT OPNEMEN MET ONS BETREFFENDE UW PRIVACY

1. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Als wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we een bijgewerkte versie van dit privacybeleid uitgeven met een bijgewerkte datum van uitgifte en u op de hoogte brengen via e-mail als de wijzigingen materieel zijn. "Als u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken of opslaan in overeenstemming met het herziene beleid, verwijder dan uw account of neem contact met ons op via privacy@myheritage.com en vraag ons dit voor u te doen.

Wanneer de inhoud van het privacybeleid wordt gewijzigd, wordt het label "bijgewerkt" duidelijk weergegeven naast de link naar het "Privacybeleid" in de voetregel van de pagina's van de website. Het "bijgewerkte" label zal na 30 dagen verwijderd worden. Lees ons bijgewerkte Privacybeleid voordat u onze Website of Diensten gebruikt. Voor vragen over onze wijzigingen, kunt u contact met ons op nemen via privacy@myheritage.com.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DE WEBSITE VAN OF OVER U?

Wij verzamelen gegevens die volgens ons nodig is om u de Dienst te kunnen leveren. U beslist zelf hoeveel andere persoonsgegevens u verstrekt aan MyHeritage.

Hier zijn de soorten persoonsgegevens die we opvragen, verzamelen of die u verstrekt:

1) Naam, contactinformatie en betalingsgegevens: Wanneer u zich inschrijft voor de dienst vragen we uw naam, geslacht en e-mailadres en ook uw geboortejaar en land van afkomst. Het geboortejaar wordt opgeslagen om te verzekeren dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden met betrekking tot minderjarigen en minderjarige gebruikers. Als u een abonnement of een ander product koopt, moeten we uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens kennen om de betaling en afhandeling te vergemakkelijken.

2) Gegevens over uw familie en anderen: U kunt ook aanvullende persoonsgegevens over uzelf en anderen invoeren tijdens het opbouwen van uw stamboom of het verrichten van genealogisch onderzoek op de website of het anderszins gebruiken van onze diensten, zoals namen, relaties, datums en plaatsen van geboorte en overlijden, contactgegevens zoals e-mailadressen en foto's. Dergelijke informatie kan ook worden ingevoerd als u ervoor kiest om de AI Record Finder™-functie te gebruiken.

Als u ervoor kiest om een familielid of een andere persoon uit te nodigen om uw stamboom te bekijken of te bewerken, vragen wij u om het e-mailadres en de naam van deze persoon. Voordat u ze uitnodigt, moet u eerst verzekeren dat u hun toestemming hebt gekregen om hun gegevens door te geven aan MyHeritage.

Bij het opstellen van een stamboom beslist u welke verwanten aan de stamboom worden toegevoegd, of overleden verwanten, levende verwanten, of beide worden toegevoegd en welke gegevens over hen worden toegevoegd. Voor het toevoegen van levende familieleden aan de stamboom is voorafgaande toestemming van hen nodig. Alvorens levende familieleden toe te voegen die minderjarig zijn, dient u instemming van hun ouder of voogd te hebben verkregen.

Als u ervoor kiest om een audio-opname toe te voegen aan een foto of een profiel in uw stamboom, zullen dergelijke opnames worden opgeslagen en beschikbaar zijn om te beluisteren, alleen voor u en leden op uw familiesite. U kunt ze op elk moment verwijderen.

3) Gegevens uit openbare en historische documenten: We digitaliseren, licentiëren en kopen documenten uit verschillende bronnen, waaronder geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, volkstellingslijsten, immigratielijsten, kranten en andere documenten. Dergelijke documenten kunnen persoonlijke informatie over u bevatten.

4) DNA-gegevens: DNA-gerelateerde gegevens worden gegenereerd en opgeslagen wanneer u onze DNA-diensten gebruikt, d.w.z. wanneer u onze DNA-testkit koopt of uw DNA-gegevens uploadt die door een andere DNA-testdienst zijn gegenereerd. Onze DNA-diensten extraheren uw DNA uit uw DNA-monster of gebruiken uw geüploade DNA-resultaten, verwerken deze en voeren een genetische analyse uit om onze DNA-rapporten aan u te verstrekken.

5) Biometrische informatie: Onze Photo Tagger-functie gebruikt gezichtsherkenningstechologie om modellen voor gezichtsherkenning (d.w.z. biometrische gegevens) te creëren van u en uw overleden familieleden, om u te helpen personen op uw foto's gemakkelijk en snel te labelen.

6) Uw opmerkingen en meningen: Als u berichten of opmerkingen plaatst op onze blogs, Facebook-accounts of berichtenborden, kunnen we die gegevens bewaren.

7) Uw gebruik van de dienst: Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen op basis van uw interactie met onze website of van de apparaten of computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, om uw ervaring met uw bezoek aan de website te verbeteren en te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Dit kan bestaan uit webloggegevens, "clickstream"-gegevens (bijvoorbeeld het type computer en browser dat u gebruikt, het adres van de website van waaruit u naar onze website hebt gelinkt), paginaweergaven en IP-adressen.

8) Uw communicatie: Uw communicatie met andere gebruikers via de functies van de dienst (bijv. de MyHeritage-inbox), evenals de gegevens die u ons in de communicatie met ons supportteam hebt verstrekt (bijv. supporttickets), worden door ons verzameld, andere vertegenwoordigers en/of informatie die u verstrekt tijdens interactie en communicatie met onze geautomatiseerde virtuele assistent, wordt door ons verzameld en vastgelegd en, met betrekking tot onze geautomatiseerde virtuele assistent, vastgelegd door onze dienstverleners Cognigy.AI of OpenAI.

9) Uw enquêteantwoorden: Als u vrijwillig deelneemt aan enquêtes of vragenlijsten over de dienst, zullen wij de door u verstrekte gegevens verzamelen.

10) Uw Gezondheidsenquête-gegevens: Voordat wij u de DNA-gezondheidsrapporten verstrekken, verzamelen wij eerst bepaalde door u gemelde gezondheidsgegevens over u en uw familieleden met behulp van een vragenlijst (respectievelijk de ‘Gezondheidsenquête-gegevens’ en de ‘Gezondheidsenquête’). In de VS zijn we verplicht om deze gegevens te verzamelen om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften. Buiten de VS zijn we hiertoe niet verplicht, maar we verzamelen deze gegevens voor gegevensconsistentie.

11) Authenticatie van het account met diensten van derden: Voor de verificatie kunt u een account van Google koppelen aan uw account op onze dienst. Hiermee kunt u uw gegevens van de andere dienst gebruiken om een MyHeritage-account aan te maken of om u aan te melden bij MyHeritage, zonder dat u handmatig gegevens hoeft in te voeren, zoals uw e-mailadres. Als u daarvoor kiest, verzamelen en gebruiken wij de gegevens die u via die dienst aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld het e-mailadres van een verbonden Google- of Apple-account), in overeenstemming met dit privacybeleid.

12) Gegevens uit de integratie met genealogiepartners: Onze genealogiepartners zoals Roots Magic en Family Historian (de "Genealogiepartners") kunnen genealogische gegevens van stambomen van hun gebruikers aan ons doorgeven via een integratie voor matching met onze stambomen en documenten. Wij ontvangen geen licentie voor deze gegevens die door onze genealogiepartners worden verzonden, deze gegevens worden niet door ons verzameld en worden automatisch verwijderd nadat de matches zijn berekend.
13) Uw beeldmateriaal: Als u gebruik maakt van onze fotofuncties, zoals Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, AI Time Machine™, PhotoDater™ en/of Photo Scanner, verwerken wij informatie verkregen uit foto's die u uploadt ("Beeldmateriaal"), om u de toepasselijke dienst te kunnen leveren. Deze fotofuncties verzamelen of bewaren geen biometrische informatie of biometrische identificatoren van uw foto's. Voor het uploaden van foto's of andere persoonlijke informatie van levende personen naar onze diensten, moet u hun voorafgaande toestemming verkrijgen. Voordat u foto's of andere persoonlijke informatie van minderjarigen of minderjarige kinderen naar de Dienst uploadt, moet u de toestemming van hun ouder of voogd verkrijgen.

3. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

1) Om onze dienst aan u te verlenen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om te beantwoorden aan de doelstelling(en) waarvoor u ons de persoonsgegevens hebt verstrekt. Deze doelstelling(en) omvat(ten) het weergeven van uw stamboom, het opnieuw uitvoeren van genealogische zoekopdrachten die u deed op MyHeritage om meer documenten voor u te vinden, het verwerken van uw abonnement en het aan u verlenen van klantenondersteuning. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te voorzien van Smart Matches™ en Record Matches voor uw stamboom, om de AI Record Finder™ of AI Biographer™-functies te bieden of om u en andere leden van de MyHeritage Community in staat te stellen contact met elkaar op te nemen enzovoort.

Als u gebruikmaakt van onze DNA-diensten: verwerken en bewaren we uw DNA-monsters, voeren we een genetische analyse uit en leveren we u de DNA-resultaten en DNA-rapporten. Als DNA Matching is geactiveerd, vergelijken we uw DNA-gegevens met die van andere gebruikers om u te voorzien van DNA Matches. Als u geïnteresseerd bent in de DNA-gezondheidsrapporten, kunnen we aan de hand van de Gezondheidsenquête-gegevens bepalen of u in aanmerking komt voor deze rapporten. Voor Amerikaanse klanten worden de DNA-gezondheidsrapporten verstrekt op voorschrift van een arts. We kunnen nieuwe DNA-gezondheidsrapporten voor u toevoegen zodra deze beschikbaar zijn.

Als u onze fotofuncties gebruikt die op kunstmatige intelligentie- (AI-)algoritmen baseren, zoals Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, PhotoDater™ en/of AI Time Machine™, verwerken wij beeldmateriaal om uw foto's te animeren, ze in te kleuren of om hun oorspronkelijke kleuren te herstellen, ze te verbeteren, te schatten wanneer ze zijn gemaakt of conceptuele thema-afbeeldingen van uw foto's te maken.

Als u onze AI Time Machine™-functie gebruikt: foto's die naar de AI Time Machine™-functie worden geüpload, worden niet gedeeld met derden. Geüploade foto's worden niet gebruikt om de AI-algoritmen te trainen of te verbeteren; ze worden alleen gebruikt om de AI-afbeeldingen van de gebruiker te genereren en niet voor enig ander doel. MyHeritage bewaart de geüploade foto's niet en slaat ze ook niet op. Ze worden onmiddellijk na het genereren van een AI Time Machine™ model verwijderd. Als het genereren van een model niet gelukt is, worden de foto's maximaal 24 uur bewaard om het nog eens te proberen en daarna verwijderd.

Als u gebruik maakt van onze Photo Tagger-functie, wees u er dan van bewust dat hiervoor gezichtsherkenningstechnologie van Amazon wordt gebruikt. De ingeschakelde functie identificeert gezichten op uw foto's en creëert gezichtsherkenningsmodellen. De functie voegt gezichten samen van dezelfde persoon die op meerdere foto's staat, zodat u alle foto's in een keer kunt labelen. De Photo Tagger leert de gezichten herkennen van overleden personen die u labelt, en doet suggesties als u nieuwe foto's naar MyHeritage uploadt. Labelen gebeurt nooit automatisch en uw bevestiging is altijd nodig. Deze functie is niet standaard ingeschakeld en vereist uw uitdrukkelijke toestemming voor gebruik en voor het creëren van gezichtsherkenningsmodellen (d.w.z. biometrische informatie) van uzelf en uw overleden familieleden. Er worden alleen labels voor gezichtsherkenning gesuggereerd op basis van de overleden personen in uw stamboom. De gezichtsherkenningsmodellen worden uitsluitend gebruikt voor de foto's op uw familiesite en worden nooit gebruikt om labelsuggesties aan te maken voor foto's die worden geüpload door andere gebruikers die geen leden van uw familiesite zijn.
MyHeritage zal nooit Photo Tagger-informatie verkopen of in licentie geven aan derde partijen.

Als u onze AI Record Finder™ of AI Biographer™-functies gebruikt: Met AI Record Finder™ kunt u zoeken naar voorouders en familieleden in een chatinterface, en met AI Biographer™ kunt u een biografie over een individu maken. Informatie die u invoert tijdens het gebruik van de AI Record Finder™ wordt gedeeld met OpenAI en verwerkt om u de zoekresultaten te bieden. De AI Biographer™ -functie maakt een biografie op basis van informatie in de database van MyHeritage en externe openbare bronnen (waarvan we de nauwkeurigheid niet kunnen garanderen).

Wanneer u in contact komt met onze geautomatiseerde virtuele assistent, zullen wij en onze dienstverlener Cognigy.AI persoonlijke informatie verwerken, uw chatcommunicatie opnemen en AI-technologie gebruiken om uw verzoek te analyseren, allemaal om u een passend antwoord te geven en uw ervaring te verbeteren. Informatie die de geautomatiseerde virtuele assistent herkent als een creditcardnummer (op basis van het unieke patroon van creditcardnummers), wordt niet vastgelegd.

2) Om met u te communiceren: We kunnen met u communiceren om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of toevoegingen aan de dienst of om feedback van u over de dienst te verkrijgen. Onze communicatie met u zal eerst en vooral via e-mail verlopen, maar kan in bepaalde omstandigheden ook telefonisch, per post of met een andere communicatiemethode gebeuren. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u hiervoor te allen tijde kiezen door de uitschrijflink te gebruiken die in de e-mail wordt weergegeven of door uw e-mailvoorkeuren in te stellen. Als u wilt afzien van andere communicatiemiddelen, neem dan contact met ons op via privacy@myheritage.com.

3) Om onze diensten aan te bieden: Door u aan te melden voor de dienst gaat u ermee akkoord dat wij uw contactgegevens en gegevens over uw gebruik van de dienst mogen gebruiken om u aanvullende producten of diensten van MyHeritage aan te bieden. Dergelijke promotionele aanbiedingen kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon of direct mail. Wij zullen u nooit aanbiedingen per sms sturen. De enige sms die u van ons kunt ontvangen zijn berichten over aankomende verjaardagen en huwelijksverjaardagen van naaste familieleden als u voor die specifieke functie hebt gekozen.

Als u geen marketingaanbiedingen via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de uitschrijflink in de e-mail te gebruiken of door uw e-mail- en communicatievoorkeuren in te stellen. Zie de rubriek over e-mailvoorkeuren hieronder. Als u geen marketingaanbiedingen via de telefoon wilt ontvangen, kunt u dat ook doen via de e-mail- en communicatievoorkeuren. U kunt ons ook opdracht geven om de communicatie met u te stoppen door contact met ons op te nemen via privacy@myheritage.com of dit aanvragen wanneer u met een vertegenwoordiger van MyHeritage spreekt.

De geaggregeerde gegevens die van u en andere gebruikers zijn verzameld door middel van de enquêtes, kunnen in onze marketing worden gebruikt, en dergelijke e-mails of promotieaanbiedingen kunnen aan u worden gepresenteerd.

4) Voor interne bedrijfsdoeleinden: Om de dienst te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor interne gegevensanalyse, om te bestuderen hoe de website wordt gebruikt, om ons te helpen problemen te diagnosticeren en de dienst te beveiligen, om gebruikstrends te identificeren en om de effectiviteit van promotiecampagnes te bepalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoeveel tijd bezoekers op elke pagina van de website doorbrengen en hoe ze door de website navigeren, en deze gegevens gebruiken om de website te verbeteren.

We gebruiken uw IP-adres om de website en de dienst aan u aan te bieden en om te helpen bij het vaststellen van problemen met onze server. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om algemene demografische gegevens zoals de geografische spreiding van onze leden te verzamelen. Wanneer u de dienst voor het eerst bezoekt, gebruiken we uw IP-adres om de dienst aan u voor te stellen in de taal die het meest geschikt lijkt voor de geografische regio vanwaar u afkomstig bent.

5) Om onderzoek uit te voeren: Indien u vrijwillig instemt met de Geïnformeerde DNA-Toestemming, kunnen wij uw gegevens (zoals DNA-resultaten en andere DNA-gegevens) gebruiken voor onderzoek zoals in de Geïnformeerde Toestemming is bepaald. Uw geïnformeerde toestemming kan te allen tijde via de website worden ingetrokken. Uw identiteit en die van uw familieleden wordt door ons nooit bekendgemaakt in enige publicatie van de onderzoeksresultaten. Lees onze Geïnformeerde DNA-Toestemming voor meer informatie over het MyHeritage DNA onderzoeksproject.

4. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We zijn verplicht te specificeren voor welke doeleinden we uw persoonlijke informatie verwerken en op welke juridische gronden we daarbij vertrouwen. Bekijk de tabel waarin onze verwerkingsactiviteiten en de wettelijke gronden voor elke activiteit worden uitgewerkt.

5. ZAL MYHERITAGE ENIGE VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEVEN AAN DERDEN?

DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS, WAARONDER GENETISCHE INFORMATIE EN GEZONDHEIDSINFORMATIE, ZULLEN NOOIT DOOR ONS AAN DERDE PARTIJEN, ZOALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN, OVERHEIDSINSTANTIES, ANDERE BEDRIJVEN OF WERKGEVERS, WORDEN VERKOCHT OF IN LICENTIE GEGEVEN.

Deze beschermingen hebben betrekking op alles wat met DNA te maken heeft, inclusief DNA-monsters, DNA-resultaten, DNA-rapporten, DNA-gezondheidsrapporten, gezichtsherkenningsmodellen (d.w.z. biometrische informatie) enzovoort.

We zullen geen gegevens verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, tenzij vereist door een geldig gerechtelijk bevel of dagvaarding voor genetische gegevens.

MyHeritage zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende zeer beperkte omstandigheden:

iii) Aan onze dienstverleners: Wij maken gebruik van verschillende gerenommeerde derden om verschillende taken voor ons uit te voeren, onder de bescherming van passende afspraken. Zo maken we gebruik van toonaangevende platforms van derden voor het verwerken van uw betalingen (voornamelijk Adyen, Stripe, BlueSnap en PayPal), voor cloud-opslagdiensten (voornamelijk Amazon en Google Cloud), voor marketing en reclame, consumentenonderzoek, de ontwikkeling van nieuwe algoritmen en diensten, fraudepreventie, beveiliging en voor het verwerken van klantenondersteuningsverzoeken. Wij gebruiken Google Dialogflow, een automatische tool om inkomende aanvragen voor klantondersteuning semantisch te analyseren om ze op basis van hun intentie te classificeren. De bedoeling is om zo de verwerking van deze aanvragen te versnellen en te optimaliseren. Voordat een aanvraag aan Dialogflow wordt doorgegeven, verwijderen we identificeerbare informatie (zoals namen en e-mailadressen) en alle aanvragen worden onmiddellijk nadat hun intentie is geclassificeerd uit Dialogflow verwijderd. We gebruiken, met het doel om inkomende telefoonoproepen voor klantondersteuning te verwerken en te optimaliseren, een conversiedienst spraak-naar-tekst van Microsoft Azure. Hiermee kunnen we de inhoud van inkomende oproepen voor ondersteuning transcriberen. De oproepen worden automatisch gewist na de conversie naar tekst en niet door Microsoft opgeslagen.
Onze geautomatiseerde virtuele assistent wordt mogelijk gemaakt door Cognigy.AI. Cognigy.AI opereert als onze dienstverlener en zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor enig doel, anders dan ons deze service te bieden en die te verbeteren.

Als u ervoor kiest om de AI Record Finder™ -functie te gebruiken, de informatie die u verstrekt in de chatinterface wanneer u de functie gebruikt, wordt gedeeld met OpenAI en verwerkt om u de zoekresultaten te bieden. Als u ervoor kiest om de AI Biographer™ -functie te gebruiken, gebruikt deze OpenAI om informatie in de database van MyHeritage en externe openbare bronnen samen te vatten om een biografie van een individu te maken.

Als u ervoor kiest om onze functie DeepStory te gebruiken, dan wijzen we erop dat we gebruikmaken van de door Microsoft Azure en Amazon Polly verstrekte conversiediensten spraak-naar-tekst om de functie DeepStory te vergemakkelijken. De tekst wordt onmiddellijk na de conversie tot spraakbestand gewist en niet door deze diensten opgeslagen.

Wij gebruiken Google Customer Reviews voor het verzamelen van feedback over onze dienstverlening. Als u ermee instemt dat Google u een enquête mag sturen, dan wijzen wij erop dat Google uw e-mailadres, de leverdatum van uw bestelling, uw land en de inhoud van uw review als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken en dat deze gegevens daarom onder het Privacybeleid van Google vallen.

Als u ervoor kiest onze Photo Tagger-functie te gebruiken, wees u er dan bewust van deze functie gezichtsherkenningstechnologie van Amazon gebruikt. Deze functie is niet standaard ingeschakeld. Hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

In het geval van DNA-diensten maken wij gebruik van uitvoerings- en verzendbedrijven (voornamelijk Jay Group en Shipwire) en van het gespecialiseerde DNA-laboratorium Gene by Gene gevestigd in Texas in de VS, om DNA-monsters te verwerken, te extraheren en op te slaan. Er wordt enkel toegang gegeven aan deze derde partijen tot de gegevens die ze minimaal nodig hebben om hun ondersteunende functies uit te voeren en het wordt hen verboden om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Voor de verwerking van bestellingen voor MyHeritage DNA Health Upgrades van klanten die in de Verenigde Staten wonen, werken we met een onafhankelijk netwerk van volledig bevoegde en gediplomeerde artsen en genetisch adviseurs, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth verzorgt het toezicht op de arts en de genetische advisering, zoals vereist voor de naleving van de voorschriften. Uw persoonsgegevens, waaronder de Gezondheidsenquête-gegevens, de DNA-resultaten en de DNA-gezondheidsrapporten worden vertrouwelijk gedeeld met PWNHealth, zodat een arts en genetisch adviseur deze namens PWNHealth kunnen beoordelen.
Wij maken, naast onze eigen medewerkers, gebruik van het klantenservicebedrijf TELUS International Services Limited, dat in onze naam klantondersteuningsteams beheert in Ierland (vanaf november 2017) en in Guatemala (vanaf januari 2020), voor het verwerken van verzoeken om klantenservice.

Betreffende de derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte hebben wij maatregelen genomen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wet.

2) Met leden van uw familiesite, uw Smart Matches™ (indien ingeschakeld) en uw DNA-matches (indien ingeschakeld):

Informatie die u uploadt naar uw familiesite zal beschikbaar zijn voor alle leden van uw familiesite.

Smart Matches™ is een technologie die ontwikkeld werd en eigendom is van MyHeritage om overeenkomsten tussen stambomen te vinden door te zoeken naar gemeenschappelijke personen. Smart Matches™ zijn heel handig door het feit dat ze zorgen voor het ontdekken van onbekende verwanten en families terug samenbrengen die door de jaren vervreemd van elkaar zijn. Andere gebruikers van MyHeritage kunnen meldingen ontvangen betreffende Smart Matches™ tussen personen in hun stamboom en personen in uw stamboom. Smart Matches™ kunnen ook gevonden worden voor levende personen uit uw stamboom. Als u zich zorgen maakt over de privacy van uw stamboom, in zoverre dat u niet wilt dat potentiële verwanten delen ervan kunnen vinden en bekijken, kunt u Smart Matches™ uitschakelen voor uw stambo(o)m(en). Smart Matches™ zijn standaard geactiveerd. Indien Smart Matches™ is ingeschakeld, kunnen gebruikers van MyHeritage's genealogiepartners Smart Matches met uw stamboom ontvangen. Dergelijke matches werken niet twee kanten op: u zult geen Smart Matches™ met gebruikers van MyHeritage genealogiepartners ontvangen. Ga naar ons Help Centrum voor meer informatie over Smart Matches.

DNA Matches zijn een belangrijk kenmerk van onze DNA-diensten, in alle MyHeritage DNA-kits en DNA-data-uploads.
Als u gebruikmaakt van onze DNA-diensten, worden uw DNA-resultaten, wanneer DNA Matches zijn geactiveerd, gematcht met andere gebruikers en kunnen deze worden gelinkt aan uw profielpagina en zullen de DNA-genealogierapporten een lijst van uw potentiële verwanten bevatten, gebaseerd op DNA. Elk van de personen van wie het DNA overeenstemt met dat van u kan de hoeveelheid DNA die ze met u gemeen hebben en de voorspelde familieband met u, en sommige van uw persoonsgegevens zoals uw schermnaam, land van verblijf, uw geschatte etnische achtergrond en genetische groepen, en andere profielgegevens bekijken, afhankelijk van uw privacy-instellingen (maar geen van uw DNA Matches kunnen uw DNA-gezondheidsrapporten zien). Als er een DNA Match wordt gevonden tussen u (of een andere persoon van wie u de DNA-beheerder bent) en een andere persoon waarvan de DNA-resultaten in onze database zijn opgeslagen, zullen zowel u als deze persoon op de hoogte worden gebracht van de match, op voorwaarde dat u beiden DNA Matching hebt geactiveerd in uw privacy-instellingen. DNA Matches kan aanzienlijke persoonlijke gevolgen met zich meebrengen, omdat ze onverwachte familiebanden kunnen blootleggen. Dit kan relaties blootleggen die niet ondersteund worden door DNA, of DNA kan relaties aantonen die tegenstrijdig zijn met bestaande relaties in uw stamboom. Als u de DNA-diensten gebruikt en zich zorgen maakt over de gevolgen van DNA Matches, kunt u DNA Matches uitschakelen voor uw en elk ander profiel waarvan u de DNA-beheerder bent. Als DNA Matches is uitgeschakeld, wordt uw DNA niet vergeleken met dat van andere personen, worden er geen DNA Matches gevonden en worden alle eerder gevonden DNA Matches verwijderd. Als u niet in staat of bereid bent om de gevolgen van een eventuele negatieve impact van zulke gevolgtrekkingen te aanvaarden, moet u uw DNA-monsters en/of DNA-resultaten niet bij ons indienen en uw DNA-resultaten en DNA-rapporten verwijderen. Ga naar ons Help Centrum voor meer informatie over DNA Matches.

3) Om juridische of privacy-gerelateerde redenen: indien wij dit wettelijk verplicht zijn of hierom in het kader van juridische procedures gevraagd worden, of om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen.

4) Voor onderzoek: Als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de Geïnformeerde Toestemming DNA, kunnen uw gegevens voor de op grond van die toestemming aangegeven onderzoeksdoeleinden worden samengevoegd en gebruikt voor onderzoeken die gepubliceerd worden door MyHeritage, altijd zonder identificatie van gegevens zoals uw naam, e-mailadres enzovoort. Door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder genetische informatie en gezondheidsinformatie, zullen nooit door ons aan derde partijen worden verkocht of in licentie gegeven. Lees onze Geïnformeerde Toestemming DNA voor meer informatie over het MyHeritage DNA onderzoeksproject.

5) Bij een overname van MyHeritage: in het geval dat MyHeritage, of vrijwel al zijn activa of aandelen, wordt overgenomen, kunnen de verwerking en de overdacht van persoonsgegevens nodig zijn. Deze situatie is niet uniek voor MyHeritage en geldt voor de meeste bedrijven.

6. HOE RAPPORTEERT OF VERWIJDERT U GEGEVENS OVER U EN UW FAMILIE?

Uw account verwijderen: Zie de instructies voor het verwijderen van uw account. Hierdoor worden niet alleen uw account en de door u ingevoerde persoonsgegevens onomkeerbaar verwijderd, maar ook uw familiesites, stambomen, DNA- en gezondheidsgerelateerde gegevens.

Uw DNA-resultaten en DNA-rapporten verwijderen en uw DNA-monster vernietigen: Uw DNA-resultaten en DNA-rapporten worden door u beheerd en u kunt ze altijd verwijderen met behulp van de verwijderfunctie van de pagina "DNA-kits beheren" op de website. U kunt ook onze klantenondersteuning vragen om dit voor u te doen. Wij zullen, op uw aanvraag, het DNA-monster dat door u of het DNA-monster dat met uw toestemming door een ander persoon geleverd werd te allen tijde vernietigen. Om de vernietiging van uw DNA-monster aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@myheritage.com.

Verwijderen van uw Gezondheidsenquête-gegevens: u kunt uw Gezondheidsenquête-gegevens verwijderen door uw account te verwijderen of contact op te nemen met onze klantenondersteuning.

Gezichtsherkenningmodellen verwijderen: Alle gezichtsherkenningsmodellen worden 3 maanden na uw laatste gebruik van de Photo Tagger-functie automatisch gewist. U kunt alle gezichtsherkenningsmodellen op elk moment verwijderen door de Photo Tagger-functie uit te schakelen in uw privacy-instellingen, of in de app uit te schakelen via Instellingen > Foto's.

Chatgeschiedenis AI Record Finder™ verwijderen: U kunt uw chatgeschiedenis verwijderen in de AI Record Finder™-functie door de knop ‘Chat verwijderen’ in de functie te gebruiken of door contact op te nemen met onze klantenondersteuning.

Verwijderen of wijzigen van gegevens die anderen over u of uw familie hebben geplaatst: als de gegevens zijn geplaatst op een familiesite waar u lid van bent, kunt u deze verwijderen. Anders, als u dergelijke gegevens die door een ander lid zijn geplaatst niet kunt verwijderen of wijzigen, neem dan contact met ons op via privacy@myheritage.com. Wij nemen dan contact met u op om vast te stellen welke gegevens u precies verwijderd wilt hebben en zullen vervolgens deze verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

Voor geschillen of kwesties in verband met andere persoonsgegevens over u op de website: kunt u contact met ons opnemen op privacy@myheritage.com. Indien u een geregistreerd lid bent van de website en contact met ons opneemt over gegevens die u op de website hebt ingevoerd, verzoeken wij u de communicatie hierover te voeren via hetzelfde email adres als dat u gebruikt hebt om bij de website te registreren. Anders zijn wij mogelijk genoodzaakt uw identiteit vast te stellen voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren.

Als u extra ondersteuning nodig hebt, kunt u ons e-mailen op privacy@myheritage.com om ons te vragen te helpen bij de verwijdering van de gegevens die u wilt verwijderen. Uw aanvraag wordt dan onmiddellijk door onze medewerkers uitgevoerd behalve wanneer deze na onderzoek onrechtmatig blijkt te zijn.
U kunt ook contact opnemen met onze wettelijke vertegenwoordiger in de EU/EER, Eugeny Inberg, via email naar: eurepresentative@myheritage.com.

7. COOKIES EN NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Cookies
We maken gebruik van browser-cookies en soortgelijke geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling om uw ervaring tijdens uw bezoek aan de Website te verbeteren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u bepaalde meldingen meer dan eens te zien krijgt, door uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet elke keer als u wilt inloggen opnieuw hoeft in te voeren en door de eerder geselecteerde weergavetaal te onthouden, zodat u deze niet elke keer dat u de website bezoekt hoeft te selecteren. U kunt de cookies desgewenst deactiveren of van uw computer verwijderen, maar in dat geval zullen bepaalde delen van onze dienst niet of niet correct functioneren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke geautomatiseerde technologieën voor gegevensverzameling en over de manier waarop u cookies kunt deactiveren of verwijderen, kunt u ons cookiebeleid raadplegen. Voor meer informatie over cookies, waaronder over hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, gaat u naar www.allaboutcookies.org

Andere niet-persoonsgebonden gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals de website van waarop u op onze website terecht kwam, uw type computer, schermresolutie, versie van het besturingssysteem, details van mobiele toestellen (indien van toepassing) en internetbrowser. We kunnen ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen zoals demografische gegevens, bijvoorbeeld uw geografisch gebied. Niet-persoonsgebonden gegevens omvatten ook persoonsgegevens die op zodanige wijze werden geaggregeerd dat het eindproduct u of een andere gebruiker van de website niet persoonlijk kan identificeren, bijvoorbeeld door het gebruik van persoonsgegevens om het percentage van onze gebruikers uit een bepaald land of die van het vrouwelijk geslacht te berekenen. Omdat niet-persoonsgebonden gegevens u niet persoonlijk identificeren, kunnen we niet-persoonsgebonden gegevens voor elk doeleinde gebruiken. Bovendien behouden we ons het recht voor om dergelijke niet-persoonsgebonden gegevens te delen.
Bij sommige webbrowsers en apparaten kunt u de voorkeur aangeven dat u niet online ‘gevolgd’ wilt worden. Wij wijzigen uw online ervaring niet op basis van het feit of een dergelijk signaal wordt afgegeven.

8. BEVEILIGING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij deze persoonsgegevens overdragen aan en opslaan in onze beveiligde gegevenscentra die mogelijk een ander niveau van beveiliging voor persoonsgegevens bieden dan in het land waar u woont. Als u ons uw persoonlijke of genetische informatie verstrekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze overgedragen, verwerkt en opgeslagen zal worden naar onze datacentra in de Verenigde Staten. U begrijpt dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

MyHeritage neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen. Bijgevolg zijn overdrachten beperkt tot landen die erkend zijn in het voorzien van een adequaat niveau van wettelijke bescherming of waar we er zeker van kunnen zijn uw privacyrechten op een alternatieve manier gewaarborgd worden. Wij vertrouwen met name op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. U hebt het recht contact met ons op te nemen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen.

U erkent dat in het geval dat u uw DNA-resultaten downloadt: 1) er met deze download een kopie zal worden aangemaakt die niet door de privacy- en veiligheidsinstellingen van MyHeritage wordt beschermd; 2) deze download en de opslag van uw DNA-resultaten na uw download op eigen risico plaatsvinden; en 3) MyHeritage geen enkele controle zal hebben over de gedownloade DNA-resultaten en niet aansprakelijk zal zijn, noch tegenover u, noch tegenover welke derde partij dan ook, met betrekking tot deze download en/of opslag.

Wij implementeren en handhaven een redelijke beveiliging die passend is voor de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, bewaren, overdragen of anderszins verwerken. Hoewel wij ons inspannen om een redelijk informatiebeveiligingsprogramma te ontwikkelen, te implementeren, te handhaven, te bewaken en bij te werken, is geen enkel programma perfect; anders gezegd, niet alle risico's kunnen redelijkerwijs worden afgedekt. Incidenten met en inbreuken op gegevensbeveiliging kunnen plaatsvinden door kwetsbaarheden, criminele uitbuitingen of andere factoren die niet redelijkerwijs kunnen worden voorkomen. Hoewel ons redelijke beveiligingsprogramma is ontworpen om gegevensbeveiligingsrisico's te beheren en dus bijdraagt aan het voorkomen van incidenten met en inbreuken op gegevensbeveiliging, kan er evenzo niet worden aangenomen dat het plaatsvinden van enig incident of enige inbreuk het gevolg is van ons verzuim om redelijke beveiliging te implementeren en te handhaven.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord voor de dienst. MyHeritage verplicht u om uw wachtwoord met niemand te delen. MyHeritage vereist dat u het wachtwoord dat u op MyHeritage gebruikt niet voor een andere dienst gebruikt.

MyHeritage zal de toepasselijke wetgeving naleven in het geval van een inbreuk op de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonsgegevens en, indien wij dit passend achten of indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, u hiervan zo spoedig mogelijk en zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen via e-mail, voor zover dit in overeenstemming is met maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk vast te stellen en de redelijke integriteit van het gegevenssysteem te herstellen.

9. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor deze zijn verzameld en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om onze diensten te leveren, behalve wanneer wij een wettelijke basis hebben om deze voor langere tijd op te slaan (bijvoorbeeld, nadat uw abonnement is verstreken, kunnen wij nog steeds een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw contactgegevens om u onze dienst aan te bieden). We bewaren ook de persoonsgegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van lopende taken en om onze wettelijke rechten en onze vorderingen te realiseren, evenals bepaalde persoonsgegevens die we moeten opslaan voor een wettelijk verplichte periode (in dat laatste geval is de verwerking van dergelijke gegevens door ons beperkt). Als u hebt ingestemd met de Geïnformeerde DNA-Toestemming, kunnen wij de gegevens op grond van deze toestemming zo lang als wij dat nodig achten behouden voor de onderzoeksdoeleinden zoals beschreven in de toestemming.

In sommige gevallen, wanneer u of wij uw inhoud verwijderen, kunnen kopieën van die gegevens elders zichtbaar blijven voor zover een dergelijke kopie is gedeeld met anderen, op andere wijze is verspreid op basis van uw privacy-instellingen, of is gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers. Zo kan het zijn dat een deel van uw stamboom door andere gebruikers is gekopieerd naar hun eigen stamboom. Sommige verwijderde en gewiste gegevens kunnen voor een beperkte periode nog steeds aanwezig zijn in backup-kopieën voor onze interne bedrijfsdoeleinden maar zullen niet beschikbaar zijn voor u of andere gebruikers.

Behoud van DNA-monsters

Alle DNA-monsters worden opgeslagen in ons testlaboratorium in de Verenigde Staten. Wij kunnen een DNA-monster opslaan tenzij of totdat de omstandigheden vereisen dat we het DNA-monster vernietigen (u kunt dit op elk moment aan ons vragen door contact op te nemen met ons via de onderstaande contactgegevens) of wanneer het niet langer geschikt is voor testdoeleinden. We kunnen de DNA-monsters tien (10) jaar bewaren voor aanvullende genetische testen, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke aanvullende testen.

Gezichtsherkenningsmodellen
Als u de Photo Tagger-functie gebruikt, worden alle gezichtsherkenningsmodellen 3 maanden na uw laatste gebruik van de functie automatisch gewist. Bovendien kunt u alle gezichtsherkenningsmodellen op elk moment verwijderen.

10. UW PRIVACY BEHEREN

U kunt bepalen hoe u persoonsgegevens deelt door uw privacy-instellingen te wijzigen, met name:

11. UW RECHTEN

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen door uw accountinstellingen aan te passen. U hebt ook het recht om MyHeritage te vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen als deze onjuist of op enige wijze misleidend zijn. MyHeritage heeft een proces ingesteld om te verifiëren dat de persoon die een verzoek heeft ingediend de klant is over wie wij gegevens hebben verzameld. Wij kunnen u vragen om identificerende informatie te verstrekken om deze te vergelijken met de persoonsgegevens die al door ons wordt bijgehouden. Afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens in kwestie kunnen wij een strenger verificatieproces verplicht stellen. Elk verzoek tot wijziging van persoonsgegevens in de archieven van MyHeritage dient schriftelijk te gebeuren en per e-mail te worden gericht aan privacy@myheritage.com.

12. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De leden van MyHeritage die woonachtig zijn in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Andorra, Argentinië, Australië, Brazilië, Californië, Canada, de Faeröer, Guernsey, Hongkong, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Uruguay en andere rechtsgebieden hebben bepaalde rechten van de betrokkene op het gebied van persoonsgegevens. Voor leden die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden, gelden de rechten (en de daaraan gerelateerde beperkingen) zoals hieronder beschreven. Voor leden van buiten de Europese Economische Ruimte variëren deze rechten, maar ze kunnen de volgende rechten omvatten, waarvoor bepaalde uitzonderingen kunnen gelden: 1.1 Het recht op toegang tot de gegevens die over u worden bewaard. Dit recht kan normaal gesproken gratis worden uitgeoefend. Wij behouden ons echter het recht voor om een passende administratieve vergoeding in rekening te brengen indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 1.2 Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die onze legitieme belangen als wettelijke basis heeft (zie de rubriek "Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens" hierboven). 1.3 Het recht om een overdraagbare kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons (zie de rubriek "Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens" hierboven). 1.4 Het recht om te vragen om rectificatie of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 1.5. Het recht om uw toestemming in te trekken als we een beroep doen op deze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zie het deel "Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens" hierboven). 1.6 Het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Alle verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend bij MyHeritage via e-mail op privacy@myheritage.com of via de klantenondersteuning. MyHeritage zal redelijke inspanningen leveren om u de persoonsgegevens te leveren die over u zijn opgeslagen. MyHeritage zal zich inspannen om zo snel mogelijk te reageren. MyHeritage zal zich tot het uiterste inspannen om alle vragen die we ontvangen, te beantwoorden. Mocht u echter niet tevreden zijn over de manier waarop wij uw vraag afhandelden, dan kunt u een klacht indienen. In alle jurisdicties waar de GDPR van toepassing is (d.w.z. de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk), heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

13. AVG

MyHeritage heeft maatregelen genomen om de naleving van alle toepasselijke privacywetten te verzekeren, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

14. PRIVACYVERKLARING VS-STAAT

Meer informatie over uw mogelijke privacyrechten in het kader van de staatswetten in de VS en de daarmee samenhangende informatieverschaffing vindt u terug in onze https://www.myheritage.nl/us-state-privacy-notice.

15. DE BRAZILIAANSE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING

16. DE ZUID-AFRIKAANSE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Dit deel beschrijft de wettelijke verplichtingen en rechten die voortvloeien uit de Protection of Personal Information Act, 2013 ("POPIA") wanneer deze wet van toepassing is op de verwerking van persoonlijke gegevens, dat wil zeggen: wanneer er persoonlijke gegevens geregistreerd en verwerkt worden in Zuid-Afrika.

In deze gevallen heeft u het recht om:Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen aan privacy@myheritage.com.

17. KINDEREN

Onze Diensten zijn niet gericht of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en MyHeritage verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de Minimumleeftijd (voor meer informatie, zie het deel “Minderjarige Gebruikers” in onze Algemene Voorwaarden). Als MyHeritage verneemt dat een kind jonger dan de Minimumleeftijd persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Website, zullen wij redelijke inspanningen leveren om dergelijke gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Als u gegevens over een kind verstrekt, stemt u, als ouder of wettelijke voogd, in met de verwerking en het gebruik van dergelijke gegevens door ons in overeenstemming met dit privacybeleid.

18. CONTACT OPNEMEN MET ONS BETREFFENDE UW PRIVACY

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via e-mail op dpo@myheritage.com, ons speciale e-mailadres privacy@myheritage.com of onze wettelijke EU-vertegenwoordiger, Eugeny Inberg, via email op: eurepresentative@myheritage.com.
U kunt ook contact opnemen met de DPO als u toegang wilt vragen tot of informatie wilt ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en als u deze gegevens wilt laten verwijderen. Als u een legitieme reden hebt, kunt u zich verzetten tegen de verwerking die met uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Het recht op toegang tot bepaalde persoonsgegevens kan in sommige omstandigheden beperkt zijn.