Juridische gronden voor de verwerking van persoonlijke informatie

Deze tabel biedt een gedetailleerd overzicht van de juridische gronden waarop MyHeritage vertrouwt voor de verwerking van persoonlijke informatie.
Merk op dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken op basis van meer dan één rechtsgrond als dergelijke informatie voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Wanneer we op toestemming vertrouwen, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Wanneer we persoonlijke informatie delen met derden en gelieerde ondernemingen van MyHeritage voor de onderstaande doeleinden, vertrouwen we op de juridische gronden die in de onderstaande tabel worden genoemd.