V.S. Jaarboeken 1890-1979
31,318,785 records
Wijzig categorie of collectie
Naam
School
Jaarboek jaar
School lokatie
Voeg details toe
Trefwoorden
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in V.S. Jaarboeken 1890-1979
Naam
School
Jaarboek jaar
School lokatie
Voeg details toe
Trefwoorden
Formulier wissen
CollectionDescriptionImage
V.S. Jaarboeken 1890-1979
31.318.785 bladzijden in 253,429 jaarboeken
GRATIS
Dit is een van de grootste gedigitaliseerde VS Jaarboeken die bestaan, zij verstrekken ongekende genealogische gegevens van personen die naar middelbare scholen in de VS zijn gegaan over een periode van 90 jaar. Jaarboeken zijn uitstekende genealogische records die persoonlijke en groepsfoto's bevatten. Deze boeken kunnen een onderzoeker een inzicht geven over studenten, universiteit en medewerkers die gestudeerd of gewerkt hebben op een school. De jaarboeken in deze grote compendium zijn voornamelijk van middelbare scholen die in de Verenigde Staten normaal gesproken de rangen 9 of 12 of 10-12 bevatten.<br><br>Ouderen die in het algemeen afstudeerden op 17 of 18 jarige leeftijd krijgen een traditionele speciale behandeling in deze jaarboeken en hebben waarschijnlijk een individuele foto die is genomen door een lokale professionele fotograaf - meestal genomen in een fotostudio omgeving. Ouderen kunnen additionele informatie bevatten welke niet voor de lager opgeleiden gegeven wordt, zoals hun aansluiting in scholen, clubs, sport en andere activiteiten en soms korte biografische mededelingen of anekdotes over of door de student. In het geval van een onderzoek in een groot jaarboek verzameling zoals deze, zal een ervaren onderzoeker elk jaar vinden waarin deze persoon aanwezig is en zal speciale aandacht schenken om hem als een oudere te vinden, indien mogelijk.<br><br>De behandeling zoals die gegeven wordt aan jongeren, tweedejaars en eerstejaars rangen respectievelijk 11, 10 en 9 variëren in grootte en kwaliteit van individuele portretten en tot het midden en de late 1940's is het normaal allen maar één grotere groep foto's van deze lagere klassen te vinden, meestal genomen op de stoep vóór de school. In het algemeen hebben de jaarboeken, gepubliceerd in de jaren 1950, 1960 en 1970, meer individuele portretten van elke student onafhankelijk van zijn of haar niveau.<br><br>Deze verzameling bevat ook een behoorlijk aantal jaarboeken van middelbare scholen en hoge scholen alsmede van sommige basisscholen. Bovendien, scholen die uitgebreide niveaus van kleuterscholen tot het 12e leerjaar verschaften, zijn hierin opgenomen en hun jaarboeken kunnen foto's en informatie verstrekken van alle studenten die hieraan deelnamen. Dit is inclusief sommige college en universiteit jaarboeken.<br><br><br>Jaarboeken leveren ook het bewijs van woondetails in de plaats, stad of provincie waar de school gevestigd was. Het weten van waar een persoon naar school ging is een belangrijke aanwijzing bij het zoeken naar andere records over zichzelf en hun gezinnen. Een belangrijke uitzondering op dit idee van een permanente studentenhuis bestaat voor jaarboeken van kostscholen waar studenten vaak van andere locaties kwamen, zelfs van verre om te leven in de school tijdens de academische termijn. In deze jaarboeken van kostscholen is de naam van de stad en de staat waar de student normaal woont regelmatig inbegrepen.
Gerelateerde categorieën records:
Voorbeeldrecord
sample record image
Jimmy StewartMercersburg Academy, Mercersburg PA, 1928
James Maitland Stewart (1908-1997) was een Amerikaanse acteur en officier die tot de meest vereerde en populaire sterren in de filmgeschiedenis behoort. Hij wordt hier getoond als een oudere op Mercersburg Academy, een voorbereidende kostschool in 1928.