Passagierslijsten
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Immigratie
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Passagierslijsten
Naam
Geboorte
Immigratie
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Passagierslijsten
Oude passagierslijsten bevatten altijd de naam van het schip, de namen van de passagiers, hun leeftijd, vertrek- en aankomsthaven, de datum, het land van herkomst en het beroep. <br><br> Lijsten van de 20ste eeuw bevatten zelfs meer details en vermelden de stad of het land van herkomst, de naam van andere familieleden, de bestemming, fysieke beschrijving en meer. Passagierslijsten zijn typische werktuigen voor genealogen voor het documenteren van de reis van hun migrerende voorouders naar hun nieuwe land maar ook wanneer zij familie-, zaken- of plezierreizen ondernamen.