Militaire documenten
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Leger
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Militaire documenten
Naam
Geboorte
Leger
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Militaire documenten
De meesten onder ons hebben wel minstens een voorouder die ooit in het leger heeft gediend. Militaire documenten geven waardevolle informatie over de dienstplichtigen en dikwijls ook over zijn gezin. <br><br> Militaire documenten kunnen datums van geboorte en overlijden bevatten, namen en adressen van familieleden en details over de militaire dienst van de betrokkene. Onderzoek een breed scala van militaire dossiers en militaire gebeurtenissen om meer te weten te komen over uw voorouder en het politiek klimaat tijdens zijn diensttijd. Wij verschaffen doorzoekbare databases voor Noord-Amerika en overal ter wereld.