Huwelijk en Echtscheiding
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Huwelijk
Partner
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Huwelijk en Echtscheiding
Naam
Geboorte
Huwelijk
Partner
Voeg details toe
Woonplaats
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Huwelijk en Echtscheiding
Huwelijksakten behoren tot de belangrijkste primaire bronnen voor informatie over de familie die in principe op de dag van de gebeurtenis zelf worden opgemaakt. Soms bestaan er ook nog religieuze huwelijksdocumenten, maar de burgerlijke akte van het huwelijk is steeds het vereiste uitgangspunt. <br><br> Huwelijksakten variëren inhoudelijk naar tijd en plaats waar het huwelijk werd gesloten, maar vermelden meestal de naam van bruid en bruidegom, hun leeftijd, de plaats van geboorte of recente woonplaats en het aantal huwelijken. Soms vermeldt het document ook de naam van de ouders van bruid en bruidegom en het toekomstig adres van de echtelieden. Echtscheidingsakten vermelden naast zulke details bovendien de datum van de scheiding, namen van de kinderen en soms ook de reden van de ontbinding van het huwelijk. Het zijn allemaal aanwijzingen die belangrijk kunnen zijn voor de voortgang van het genealogisch onderzoek. Dit soort documenten kunnen registers bevatten die u kunnen helpen om bij informatie bewaarders afschriften en in sommige gevallen ook afbeeldingen van belangrijke gegevens aan te vragen.