Publieke records
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Publieke records
Naam
Geboorte
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Publieke records
Openbare records zijn een belangrijke klasse van genealogische bronnen. Deze records zijn over het algemeen verzameld door lokale, staats- en nationale overheidsagentschappen. Overeenkomstig lokale en nationale wetten zijn bepaalde types openbare records vrijgegeven voor publieke toegang. Corporaties en private ondernemingen verzamelen en verspreiden eveneens records over personen. <br><br> Voorbeelden zijn belastingaanslagen, eigendomsrechten, vergunningsaanvragen, rechtbankrecords, voertuigregistraties, kiezersregistraties en telefoon- en adresboeken. Deze records ondersteunen genealogen en familiehistorici door het verstrekken van informatie over de huidige en vroegere verblijfplaatsen van een persoon, over leeftijd, geboortedatum en over andere familieleden die op hetzelfde adres woonden. Deze "verblijfsplaatsgebeurtenissen" leveren belangrijke aanwijzingen voor familiehistorici omdat zij een onderzoeker helpen bij het lokaliseren van andere records over personen en families doordat het werk kan worden geconcentreerd op specifieke landen, steden en zelfs buurten. Wetend waar een persoon woonde kan bijvoorbeeld direct leiden naar het onderzoek van records die werden beheerd door dichtbijzijnde kerken, begraafplaatsen, scholen en gemeenten. Publieke record-databases bevatten over het algemeen een verzameling van vele verschillende bronnen van openbare records. Deze records kunnen ook worden gebruikt om mogelijke verwanten te identificeren en daarmee contact op te nemen voor gezamenlijk onderzoek, reuniën, DNA-onderzoek en projecten voor het bepalen van verwantschap.