Landkaarten
NIEUW
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Landkaarten
Naam
Geboorte
Voeg details toe
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Landkaarten
Historische landkaarten zijn een goede bron als u meer wilt weten over bepaalde plaatsen in een bepaalde tijd. Verder bevatten sommige kaarten namen van van de landeigenaren, die misschien uw voorouders waren. <br><br> Gebruik de collecties in deze categorie om precies na te gaan waar uw voorouders woonden en werp zodoende een beter licht op hun buurtschap en omliggende gebieden. Door landkaarten samen met andere bronnen, zoals gegevens uit volkstellingen te gebruiken kunt u er soms in slagen om personen te vinden die in uw stamboom als "zoek" waren.