Adresboeken
Wijzig categorie of collectie
Naam
Titel publicatie
Publicatiedatum
Plaats van publicatie
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Adresboeken
Naam
Titel publicatie
Publicatiedatum
Plaats van publicatie
Woonplaats
Voeg details toe
Trefwoorden
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Adresboeken
Stads- en gebiedsadresboeken bevatten naar verwachting de naam van de persoon, huis- en zakelijke adressen en soms hun beroep en kunnen nuttig zijn om uw voorouder op een specifieke locatie in een bepaald jaar te plaatsen. <br><br>