MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap
US $ 199‎
+ verzending

Huidige lijst van aandoeningen en genen

Uw gezondheidsrapporten bevatten:
Rapporten inzake genetisch risico en dragerschapstatus met betrekking tot 29 aandoeningenRapporten inzake polygeen risico op hartziekte, borstkanker en diabetes type 2 (beschikbaar voor mensen die hoofdzakelijk van Europese afkomst zijn)
Wij zijn bezig om de komende maanden rapporten voor nog veel meer aandoeningen toe te voegen.
MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap
US $ 199‎
+ verzending

3 polygene risicorapporten

Aandoening
Genen

 • Female breast cancer
  Polygene
 • Hartziekte
  Polygene
 • Diabetes type 2
  Polygene

11 monogene risicorapporten

Aandoening
Genen

 • Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
  SERPINA1
 • Coeliakie
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
 • Crohn's disease
  NOD2
 • G6PD-deficiëntie
  G6PD
 • Hereditary BRCA cancers
  BRCA1, BRCA2
 • Erfelijke hemochromatose
  HFE
 • Erfelijke trombofilie
  F2, F5, PROC, PROS1
 • Late-onset Alzheimer's disease
  APOE
 • Late-onset Parkinson's disease
  GBA, LRRK2
 • Met MUTYH geassocieerde colorectale kanker
  MUTYH

15 Dragerschap statusrapporten

Aandoening
Genen

 • Ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT)
  MPZ
 • Cystische fibrose
  CFTR
 • Familiaire dysautonomie
  IKBKAP
 • Fanconi anemie
  FANCC
 • Ziekte van Gaucher
  GBA
 • GRACILE syndroom
  BCS1L
 • Limb-girdle spierdystrofie type 2D
  SGCA
 • Mucolipidose type IV (ML4)
  MCOLN1
 • Ziekte van Niemann-Pick
  SMPD1
 • Niet-syndromisch gehoorverlies (connexine 26)
  GJB2
 • Porphyria cutanea tarda
  HFE
 • Rhizomele Chondrodysplasie Punctata type 1
  PEX7
 • Sikkelcelanemie
  HBB
 • Ziekte van Tay-Sachs
  HEXA
 • Syndroom van Usher IIA
  USH2A