Jemenitisch Joods - toplanden
de etniciteit Jemenitisch Joods komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met etniciteit Jemenitisch Joods in dat land.
etniciteit Jemenitisch Joods
Jemenitische Joden vormen een aparte etnische gemeenschap, een derde van de Asjkenazische en Sefardische gemeenschappen. Zij behouden sommige van de oudst bewaard gebleven Joodse gebruiken. Volgens de overlevering kwamen de eerste Joden naar Jemen vanwege hun ballingschap na de verwoesting van de eerste tempel in Jeruzalem. Archeologisch bewijs toont aan dat er 2300 jaar geleden een grote Joodse gemeenschap in Jemen bestond. In de 6e eeuw na Chr. werd Jemen bestuurd door de Joodse koning Yusuf Dhu Nuwas. Bekend om hun strikte religieuze leer, zijn de Joden uit Jemen overeenkomstig met vele rabbi's en Joodse denkers uit andere landen gedurende hun lange diaspora in Jemen, onder wie de Middeleeuwse geleerde Maimonides. Hij definieerde de Jemenitisch Joodse religieuze gebruiken. Joodse families in Jemen traceerden hun wortels terug tot diverse Joodse stammen en geslachten. Uiteindelijk ontstonden twee subgroepen: de Baladi en Shami. De Baladi gemeenschap bewaart de oude, unieke Jemenitische religieuze gebruiken. De Shami gemeenschap is van oudsher beïnvloed door middeleeuwse mystiek uit Israël. Jemenitische Joden emigreerden nar het Heilige Land vanaf 1880. Ten tijde van de stichting van de staat was vrijwel de helft van alle Jemenitische Joden naar Israël verhuisd. Het merendeel emigreerde in de navolgende jaren. Tegenwoordig leven er ongeveer 400.000 Joden uit Jemen en hun nakomelingen in Israël. Kleine gemeenschappen vindt men in de Verenigde Staten en U.K. Slechts een kleine groep Joden bleef in Jemen. In Jemen legden deze Joden zich toe op vakmanschap en handel. Sommige families gaven deze expertise door van generatie op generatie. Zilversmederij in Jemenitisch Joodse stijl en decoratieve kunst zijn tegenwoordig nog steeds populair in Israël en daarbuiten.