Scandinavisch etniciteit - toplanden
Scandinavisch etniciteit komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met Scandinavisch etniciteit in dat land.
Geef alle landen weer
Scandinavisch etniciteit
Scandinavië is een regio in Noord-Europa die Zweden, Noorwegen en Denemarken omvat. Scandinavische mensen delen een gemeenschappelijke Noord-Germaanse erfgoed. Germaanse stammen van antiquiteit reisden naar het zuiden naar continentaal Europa langs handel, visserij en veroverings routes, soms in botsing komen met de Romeinen. De migratie van Scandinavië naar andere delen van Europa begon eeuwen geleden. In de Middeleeuwen lieten Vikingen - Noorse zeevarenden die overvielen en verhandelde vanuit uit Scandinavië over grote delen van Europa - hun genetische merk in het hele continent achter. De Vikingen reisden ook westwaarts naar Groenland en verder in een gebied van kust van Noord-Amerika dat zij in de 10e eeuw bereikten en Vinland noemden (dit kan verwijzen naar Newfoundland). Mensen met een Scandinavische etniciteit vestigden zich ook op de Faeröer eilanden en IJsland, waar ze een zeer geïsoleerde, endogame gemeenschap vormden. Aan het einde van de 19de eeuwmigreerden miljoenen Scandinaviers naar Noord-Amerika en spoedig werd de de Scandinavische culturele invloed zichtbaar in het Midwest gedeelte van de Verenigde Staten, waar veel lokalen Scandinavische achternamen hadden. Oude Noorse mythologie deed ook zijn intrede in de reguliere Engels lexicon; de meeste dagen van de week in het Engels zijn vernoemd naar oude Noorse goden. Bijvoorbeeld, de woensdag is genoemd naar Odin en donderdag komt uit Thor, de God van de donder voort.