Scandinavisch etniciteit - toplanden
Scandinavisch etniciteit komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met Scandinavisch etniciteit in dat land.
Geef alle landen weer
Scandinavisch etniciteit
Scandinavië is een regio in Noord-Europa die de landen Zweden, Noorwegen en Denemarken omvat. Scandinaviërs delen een gemeenschappelijke Noord-Germaanse afkomst. Germaanse stammen uit de Oudheid reisden zuidwaarts naar continentaal Europa langs handels-, vis- en veroveringsroutes om uiteindelijk met de Romeinen in aanraking te komen. Migratie vanuit Scandinavië naar andere delen van Europa begon eeuwen geleden. Eind 19de eeuw emigreerden miljoenen Scandinaviërs naar het Amerikaanse continent. De invloed van de Scandinavische cultuur is nog steeds alomtegenwoordig in het Middenwesten van de Verenigde Staten. Vele inwoners hebben een Scandinavische achternaam en geven familierecepten van Scandinavische gerechten — zoals het platbrood lefse — door van generatie op generatie. Oude Noorse mythologie is tevens in de dagelijkse Engelse woordenschat geslopen. Enkele dagen van de week in het Engels hebben hun naam te danken aan oude Noorse goden.