Ethiopisch-Joods etniciteit - toplanden
Er is nog niet genoeg data om de landen weer te geven, waarvan de Ethiopisch-Joods etniciteit het meest voorkomend is.
Selecteer andere etniciteit om te bekijken in welke landen deze veel voorkomt.
Ethiopisch-Joods etniciteit
De Beta Israël is een afzonderlijke joodse groep die ontstond in het huidige Ethiopië. De gemeenschap is afkomstig van het koninkrijk van Aksum en het Keizerrijk Ethiopië, maar meer recent leefde de gemeenschap in de regio’s Amhara en Tigray. Het merendeel van de Ethiopische joden is sindsdien geëmigreerd naar Israël. Traditionele getuigenissen stellen vast dat de Ethiopische joden nakomelingen zijn van de Bijbelse stam van Dan, of nazaten zijn van een unie tussen Koning Salomo van Israël en de Ethiopische Koningin van Sheba. De gemeenschap oefent reeds twee millennia een unieke vorm van het jodendom uit, en houdt zich aan strikte eetwetten, de Sabbat, een priestertraditie, en vereert geschriften in de oude Ge'ez taal. De laatste jaren integreert de gemeenschap meer en meer in de moderne Israëlische maatschappij. In 1991 werden er tijdens Operatie Salomo 14.325 Ethiopische joden geëvacueerd naar Israël, en werd het wereldrecord het grootste aantal passagiers in één vliegtuig gevestigd (1.122).