Asjkenazisch Joods etniciteit - toplanden
Asjkenazisch Joods etniciteit komt veel voor in de volgende landen, volgens de data van MyHeritage DNA gebruikers.
Selecteer andere etniciteit
De percentages vertegenwoordigen het deel van MyHeritage DNA gebruikers met Asjkenazisch Joods etniciteit in dat land.
Geef alle landen weer
Asjkenazisch Joods etniciteit
De Asjkenazim leefden in Europese joodse diaspora en hebben wortels in Duitsland en Frankrijk, met later oostelijke migratie richting Polen en de Slavische landen. Door traditionele huwelijkspraktijken en segregatie van andere nabije culturen, is de Asjkenazisch joodse bevolking genetisch een zeer hechte groep. Vervolging, genocides en de verwoestende Holocaust hebben ervoor gezorgd dat de Asjkenazische joden zich over de hele wereld hebben verspreid, met de grootste bevolkingsgroepen in de VS en Israël, en grote groepen op het Amerikaanse continent, in de voormalige Sovjet-Unie en in Zuid-Afrika en Australië. De joodse cultuur legt de nadruk op leren, en dit zou kunnen verklaren waarom — hoewel joden slechts 0,2% van de wereldbevolking vertegenwoordigen — ongeveer een kwart van alle Nobelprijswinnaars joods is.