Welkom

Mijn naam is Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram , en ik ben met deze site begonnen op basis van de mij door Leo Tasseron (Den Haag/Mönchengladbach) toegestuurde informatie.
In de tweede uitgave van zijn boek 'Geschiedenis van het Geslacht Tasseron' verschenen in 1949, heeft hij bladzijde 57 aan de familie Tosseram gewijd, voorzien van enkele summiere genealogische gegevens. In een overlijdensadvertentie kwam hij deze naam tegen en meende hij een verbastering van de naam Tasseron te zien. Toen hij bij verder onderzoek ook nog op de Franse voornamen in het begin van de vorige eeuw stuitte, meende hij op het goede spoor te zijn. Deze voornamen stammen uit de tijd van de Franse overheersing, toen ook in Duitsland akten in het Frans opgemaakt werden en Duitse voornamen verfranst werden.


In 1948 bezocht hij dr. B.G.L.M. Tosseram te Utrecht (mijn opa), die enkele familie-overleveringen  meedeelde. Ze zijn een goed voorbeeld van vertelsels, die of volkomen uit de lucht gegrepen zijn of een kern van waarheid bevatten die echter na enkele generaties zo geïdealiseerd is, dat deze tot een onjuistheid geworden is. Zo meende dr. Tosseram dat de familiegeschiedenis al eens nagezocht zou zijn in verband met een erfenis van Pieter Teyler van der Hulst. Hij noemde een zekere Budenborg, die als zaakwaarnemer omstreeks 1910 te Utrecht door de familie aangesteld zou zijn. Bij navraag bleek evenwel dat de naam Tosseram in het archief van het Teylers museum niet voorkomt.


Ook ging het verhaal dat de naam oorspronkelijk Tosserani geweest was en dat de voorouders - al dan niet van adel - uit Italië afkomstig waren. Leo Tasseron heeft diverse naslagwerken op die naam doorgezien. Hoewel het resultaat negatief was, is het niet uitgesloten dat deze naam misschien toch bestaat.


Dr. Tosseram vertelde verder nog dat zijn vader altijd had gesproken over voorouders uit Lyon en uit de Elzas. Ook deze veronderstelling is niet meer dan een fabel. Ten slotte vernam hij nog dat de familie oorspronkelijk van een kasteeltje bij Kleef in Duitsland stamde. Jaren na het verschijnen van het boek van Tasseron nam hij, uit interesse en wellicht ook omdat hij toen zelf in Duitsland woonde, het onderzoek naar de oudste generaties van de familie Tosseram weer op. Hij kon daarbij gegevens verkrijgen uit het "Personenstandsarachiv' te BrÜhle bij Keulen. En toen kreeg het laatste verhaal van dr. Tosseram wat meer kleur.


Het onderzoek van Tasseron leidde naar Wetten, een dorp in de buurt van Kleef, waar het kasteeltje zich ontpopte tot een boerderij dat 'Tosseroms Hof' heet. Of de voorouders van de Nederlandse familie Tosseram ooit heer en meester op deze hoeve zijn geweest is twijfelachtig.
De oudst-bekende voorouder van de familie Tosseram, die hij tot nu toe (1976) gevonden heeft, is Gerard Thunis (deze naam was en is in Wetten verder niet bekend) die omstreeks 1722 huwde met Maria Tosserom, dochter van Henricus Tosseram van Tosseroms Hof. In de oudste akten komt zowel de schrijfwijze Tosseram als Tosserom(s) voor. In het algemeen komen diverse spellings- en klankvarianten voor.

 

In 1999 hebben mijn vader, mijn moeder, mijn man en ik de Tosseroms Hof gevonden, zij het na een bezoek aan de plaatselijke kroeg..... aan de Kapellenerstrasse 14. De enige bewoonster was mevrouw Van Beeck, 80 jaar. Het land was 25ha. Zij mocht de woning bewonen tot haar dood, daarna ging het in handen van......

 

Deze site werd gemaakt met MyHeritage.nl. Dit is een mooi systeem dat mensen zoals u en ik in staat stelt een privésite te maken voor de familie, een stamboom te bouwen en familiefoto's te delen. Als u nog opmerkingen of feedback over deze site heeft klik dan op hier om contact met mij op te nemen.
Onze stamboom is op deze site online geplaatst! Er zijn 2350 namen in onze familiesite.
De site is voor het laatst bijgewerkt op 7 okt 2018 en heeft momenteel 41 geregistreerd(e) lid (leden). Als u lid wilt worden, kunt u hier klikken.   Veel plezier!


Ga naar de stamboom

Ga naar familiefoto's
Familienieuws
aug 16, 2018
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Laurens Arie Willem (Lau) Horn gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Pieternella Cornelia (Nel) Tuijl (born Horn) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Maria Johanna (Marie) Stokkers (born Horn) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Alida Johanna Petronella (Alie) Numan (born Horn) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Hendrika Maria Mulder (born Horn) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Willemijntje Horn (born Blonk) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft <Privé> Horn gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft een foto toegevoegd van Onbekend Zijp en Onbekend Zijp :
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Geertruida Wilhelmina Zijp-Caminha gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Onbekend Zijp gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Geertruida Wilhelmina (Miep) Horn (born Zijp) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft <Privé> Horn gemarkeerd op 1 foto's
 
aug 15, 2018
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft de gegevens bijgewerkt van Gerrit Gijsberts de Bruijn , Martijntie Aerts de Bruijn (born Kersbergh (Karsbergh)) , Emmeken Gijsberts de Bruijn (born van Roijen) , Peter Gerrits de Bruijn en 33 andere mensen in de stamboom Tosseram Family Tree.
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Emmeken Gijsberts de Bruijn (born van Roijen) , Peter Gerrits de Bruijn , <Privé> de Bruijn (born Coolen) , <Privé> van der Aa (born de Bruijn) en 26 andere mensen toegevoegd aan de stamboom: Tosseram Family Tree.
  Bekijk oud nieuws
Nieuws
Er zijn geen nieuws items
Bezoeken
0000702