Welkom

Mijn naam is Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram , en ik ben met deze site begonnen op basis van de mij door Leo Tasseron (Den Haag/Mönchengladbach) toegestuurde informatie.
In de tweede uitgave van zijn boek 'Geschiedenis van het Geslacht Tasseron' verschenen in 1949, heeft hij bladzijde 57 aan de familie Tosseram gewijd, voorzien van enkele summiere genealogische gegevens. In een overlijdensadvertentie kwam hij deze naam tegen en meende hij een verbastering van de naam Tasseron te zien. Toen hij bij verder onderzoek ook nog op de Franse voornamen in het begin van de vorige eeuw stuitte, meende hij op het goede spoor te zijn. Deze voornamen stammen uit de tijd van de Franse overheersing, toen ook in Duitsland akten in het Frans opgemaakt werden en Duitse voornamen verfranst werden.


In 1948 bezocht hij dr. B.G.L.M. Tosseram te Utrecht (mijn opa), die enkele familie-overleveringen  meedeelde. Ze zijn een goed voorbeeld van vertelsels, die of volkomen uit de lucht gegrepen zijn of een kern van waarheid bevatten die echter na enkele generaties zo geïdealiseerd is, dat deze tot een onjuistheid geworden is. Zo meende dr. Tosseram dat de familiegeschiedenis al eens nagezocht zou zijn in verband met een erfenis van Pieter Teyler van der Hulst. Hij noemde een zekere Budenborg, die als zaakwaarnemer omstreeks 1910 te Utrecht door de familie aangesteld zou zijn. Bij navraag bleek evenwel dat de naam Tosseram in het archief van het Teylers museum niet voorkomt.


Ook ging het verhaal dat de naam oorspronkelijk Tosserani geweest was en dat de voorouders - al dan niet van adel - uit Italië afkomstig waren. Leo Tasseron heeft diverse naslagwerken op die naam doorgezien. Hoewel het resultaat negatief was, is het niet uitgesloten dat deze naam misschien toch bestaat.


Dr. Tosseram vertelde verder nog dat zijn vader altijd had gesproken over voorouders uit Lyon en uit de Elzas. Ook deze veronderstelling is niet meer dan een fabel. Ten slotte vernam hij nog dat de familie oorspronkelijk van een kasteeltje bij Kleef in Duitsland stamde. Jaren na het verschijnen van het boek van Tasseron nam hij, uit interesse en wellicht ook omdat hij toen zelf in Duitsland woonde, het onderzoek naar de oudste generaties van de familie Tosseram weer op. Hij kon daarbij gegevens verkrijgen uit het "Personenstandsarachiv' te BrÜhle bij Keulen. En toen kreeg het laatste verhaal van dr. Tosseram wat meer kleur.


Het onderzoek van Tasseron leidde naar Wetten, een dorp in de buurt van Kleef, waar het kasteeltje zich ontpopte tot een boerderij dat 'Tosseroms Hof' heet. Of de voorouders van de Nederlandse familie Tosseram ooit heer en meester op deze hoeve zijn geweest is twijfelachtig.
De oudst-bekende voorouder van de familie Tosseram, die hij tot nu toe (1976) gevonden heeft, is Gerard Thunis (deze naam was en is in Wetten verder niet bekend) die omstreeks 1722 huwde met Maria Tosserom, dochter van Henricus Tosseram van Tosseroms Hof. In de oudste akten komt zowel de schrijfwijze Tosseram als Tosserom(s) voor. In het algemeen komen diverse spellings- en klankvarianten voor.

 

In 1999 hebben mijn vader, mijn moeder, mijn man en ik de Tosseroms Hof gevonden, zij het na een bezoek aan de plaatselijke kroeg..... aan de Kapellenerstrasse 14. De enige bewoonster was mevrouw Van Beeck, 80 jaar. Het land was 25ha. Zij mocht de woning bewonen tot haar dood, daarna ging het in handen van......

 

Deze site werd gemaakt met MyHeritage.nl. Dit is een mooi systeem dat mensen zoals u en ik in staat stelt een privésite te maken voor de familie, een stamboom te bouwen en familiefoto's te delen. Als u nog opmerkingen of feedback over deze site heeft klik dan op hier om contact met mij op te nemen.
Onze stamboom is op deze site online geplaatst! Er zijn 2440 namen in onze familiesite.
De site is voor het laatst bijgewerkt op 17 mrt 2019 en heeft momenteel 42 geregistreerd(e) lid (leden). Als u lid wilt worden, kunt u hier klikken.   Veel plezier!


Ga naar de stamboom

Ga naar familiefoto's
Familienieuws
mrt 13, 2019
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram voegde de foto 1986-03 Met Ank en Max toe in het album Familiefoto
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Grietje (Gré) van Vuure (born van Zanen) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Klaas van Vuure gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Jansje (Janny) van Vuure (born Dieperink) gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Gerbrand (Ger) van Vuure gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft <Privé> Zuur gemarkeerd op 1 foto's
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram nodigde Caroline van Wezel uit op de familiesite.
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft de gegevens bijgewerkt van <Privé> Blokland , <Privé> Blokland , <Privé> Blokland , <Privé> Blokland (born Woudenberg) en 33 andere mensen in de stamboom Tosseram Family Tree.
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft Maartje Pauw-Koolhaas , Antje Dozy (born Koolhaas) , Grietje Heijn (born van Vuure) , Grietje van Vuure en 15 andere mensen toegevoegd aan de stamboom: Tosseram Family Tree.
mrt 05, 2019
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft 11 foto's toegevoegd aan het Familiefoto album
Meer weergeven
 
 
Annemieke Wilhelmine Geertje Tosseram heeft de gegevens bijgewerkt van <Privé> van der Sterre , Jaap Nicolaas van der Sterre , Christina (Tiny) Antonia van der Sterre (born Wiegman) , <Privé> Tosseram en 10 andere mensen in de stamboom Tosseram Family Tree.
  Bekijk oud nieuws
Nieuws
Er zijn geen nieuws items
Bezoeken
0000731