Welkom

Het huwelijk van Gaspard Vanbesien met Soledad Garcia en Joseph Vanbesien met Manuela Garcia op 23/08/1933, in het Santuario de Loiola te Azpeitia, vormt het ankerpunt van deze stamboom.  Twee Vlaamse broers trouwen op die dag met twee Spaanse zussen in het hart van het Baskenland. Vanaf dat moment zijn de familie's Vanbesien en Garcia voor eeuwig verbonden en bezitten zij een gemeenschappelijke geschiedenis. 

 

El matrimonio entre Gaspard Vanbesien con Soledad García y Joseph Vanbesien con Manuela García el 08/23/1933, en el Santuario de Loiola en Azpeitia, es el ancla de este árbol genealógico. Dos hermanos flamencos casaron ese día con dos hermanas españolas en el corazón del País Vasco. A partir de ese momento la familia Vanbesien y García ligado y tienen una historia común. 

Nieuws
Er zijn geen nieuws items
Bezoeken
0001487