Geboorte, huwelijk en overlijden
NIEUW
Wijzig categorie of collectie
Naam
Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Voeg details toe
Woonplaats
Vader
Moeder
Partner
Trefwoorden
Meer
Match alle termen exact
Formulier wissen
Zoek in Geboorte, huwelijk en overlijden
Naam
Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Voeg details toe
Woonplaats
Vader
Moeder
Partner
Trefwoorden
Meer
Formulier wissen
CollectionCategoryDescriptionImage
Geboorte, huwelijk en overlijden
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes zijn van groot belang voor uw genealogisch onderzoek. Deze gegegevens van de burgerlijke stand worden in het Engels aangeduid als 'vital records' of 'BMD records'. Ze zijn meestal de meest betrouwbare bronnen in vergelijking met andere bronnen, omdat zij vrijwel altijd opgemaakt worden rond het tijdstip waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze documenten bevatten onder meer informatie over de datum en plaats van de gebeurtenis, namen van ouders, beroep en woonadres. <br><br> Niet alleen zult u bij het zoeken informatie aantreffen over het betreffende familielid, ook over andere verwanten bevindt zich vaak informatie in die documenten. Geboorte- en huwelijksaktes bevatten bijvoorbeeld ook de namen van de ouders en in echtscheidingsaktes treft u de namen van de kinderen aan.