Petrus Rivers

Voormalige naam:In gen Strouck
Geboren:28 aug 1671 In:  Tegelen
Overleden:8 feb 1728 (op de leeftijd van 56)In:  Venlo
Info
Gebeurtenissen

Directe familie

<Privé> Rivers (born Francken alias Verbeeck)
Zijn echtgeno(o)t(e)
Corneil (Cornelis) Rivers
Zijn zoon
Michael Ryvers
Zijn vader
<Privé> Ryvers (born Bloetijens)
Zijn ouder
    

Notities

Rivers Petrus: 1681-1728  

Na de dood van de Spaanse koning Karel II in 1700, ontbrandde de strijd om diens erfenis in de Nederlanden. De Fransen en de Oostenrijkers maakten aanspraak op de Zuidelijke Nederlanden. De Fransen hadden Venlo van een garnizoen (militaire bezetting) voorzien en zij begonnen de stad te versterken. Hiervoor moesten de omliggende dorpen behoorlijk wat materiaal leveren te weten: eikenhouten palissaden, fascinen (takkenbossen) en houten staken. Buiten deze leveringen moesten de bewoners ook nog voortdurend hand- en spandiensten verlenen bij de vestingwerken. Ook werden karren en paarden gevorderd om de artillerie en de munitie te vervoeren. De Franse troepen bleken ook een groot tekort te hebben aan voorraden. Inwoners uit de omliggende dorpen leden veel schade door de troepen. Uit schadelijsten uit die tijd blijkt dat de Fransen het vooral gemunt hadden op veldvruchten, bedden, linnengoed, meubelen, kleren en vee. De republiek zag zich door dit alles in haar belangen aangetast. Vanaf 1702 belegerden Staatse, Engelse en Pruisische troepen de stad Venlo, en tussen 1702 en 1705 wisten deze geallieerde troepen grote delen van het bezet gebied op de Fransen terug te veroveren. Onder al deze oorlogsverrichtingen, inkwartieringen, voedselleveranties enz. heeft de bevolking in deze streken veel te lijden gehad.Petrus Rivers alias In gen Stouck,  één van de drieling geboren op   28-8 1681, zal in deze tijd waarschijnlijk van Tegelen naar Venlo zijn getrokken, want hij trouwt in Venlo met Maria Francken alias Verbeeck op 24 januari 1705.  Hun eerste kind wordt op 3 januari 1706 in Venlo geboren. Hij wordt Johannes genoemd, misschien naar Petrus’ overgebleven drielingzus Jenneken die op 19-jarige leeftijd in 1700 was  overleden, of naar  zijn  oudste zus, die waarschijnlijk na de dood van zijn moeder een belangrijke plaats in het gezin heeft ingenomen. Hij noemt hem in ieder geval niet naar zijn vader Michael. De naam Johannes is wel erg belangrijk, want hij krijgt nog twee andere kinderen die hij Johannes noemt. In 1709 volgt Christianus, dan Catharina (naar de stiefmoeder die hem heeft opgevoed?), dan waarschijnlijk rond 1711 Cornelius, Christina op 2-1 1712. De tweede Johannes in 1714, de derde in 1715. Deze kinderen zijn waarschijnlijk weer allemaal in Tegelen geboren, terwijl Anna-Catharina in 1718 en Maria in 1722 weer in Venlo zijn geboren. Misschien heeft dit wel te maken met de roerige tijden van de oorlog in en rond de stad.Petrus Rivers (In gen Strouck) is in ieder geval in Venlo blijven wonen, want hij sterft hier op 8-2 1728. Zijn vrouw Marie overleeft hem maar twee jaar en sterft op 20-8 1730 eveneens in Venlo. 

Voorouders zoeken:
Zoeken Zoeken

Download de uitzonderlijke genealogiesoftware gratis

Leuk & eenvoudig te gebruiken
Voert uw GEDCOM-bestanden heel gemakkelijk in
Smart Matching ™ technologie
Ondersteunt 40 talen