Gerardus Hermanus (Gerrit) Pepers

Geboren:‎± 1680
Overleden:8 okt 1733 In:  Veghel
Info
Gebeurtenissen

Directe familie

Maria Egidius (Mieke Delis) Lamberts
Zijn vrouw
Joanna Pepers
Zijn dochter
Agnes Gerardi (Agnees / Neesken) Pepers
Zijn dochter
Egidius Gerardus Hermanni (Dielis) Pepers
Zijn zoon
Theodorus Maria Hermanni (Dirk) Pepers
Zijn zoon
Joanna Gerardi (Jenneken Geerit) Pepers
Zijn dochter
Jacoba Joannis (Jacomijna) Verstegen
Zijn vrouw
Joannes Pepers
Zijn zoon
Gerardus Pepers
Zijn zoon

Notities

37 Peter Gerit Peter Rutten, Marten van Kilsdonck, president, Geerit Hermens, Jan Franssen Dirk van den Tillaar, Goort Aert Goorts, Adriaen Hendrick Joosten, Claes Janssen Rademaeckers, Dirk Hendrick Dirx, Hendrick Peters en Mathijs Boermans, allen lieden van eer. Ze verklaren ter instantie en op verzoek van Ancem Jacob Cleenen, pachter van het hoorngeld en “besaijd” tot Erp vanaf oktober 1718. Dat een hoornbeest met twee brede tanden voor een halve gerekend wordt en een hoorbeest met vier brede tanden voor een heel beest. Dat sommige lieden een maand eerder oordelen als andere lieden over het wisselen van de tanden. Zulks gebeurd, zo verklaren ze, maar als dit geschied is dat zelden en zeer raar.
Datering:
 
15-08-1719
Pagina:
 
85 -86
Soort akte:
 
Verklaring
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7701
Inventarisnummer:
 
7 (aanvragen  )
Bron:
 
Notarissen
Geografische namen:

 

 
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte227 Aert Adriaen Laurenssen heeft verkocht aan Geerit Hermens een hooiveldje op de Watersteegt naast de kinderen van Stratum, Daniel Rutten, rijdende tegen Jan Smits en aangekomen van zijn ouders.
Datering:
 
31-10-1719
Pagina:
 
392
Soort akte:
 
Transport
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:
268 Andries van Geelkercken en Geerit Hermens als momboir van Elisabeth dochter Jacob Willem Lamberts verklaren aangaande de koop van de drie stukken teulland hier op Creekelshoff schuldig te wezen aan Sijken Jan Rombouts weduwe van Willem Lambert Willems honderdzestien gulden te voldoen twee jaar na 25 juli.
Datering:
 
06-04-1720
Pagina:
 
433 -434
Soort akte:
 
Schuldbekentenis
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:
  
 
  
 

 

7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte267 Sijken Jan Rombouts weduwe van Willem Lambert Willems bepaalt bij testament van drie stukken land op Creekelshoff naast Daniel Jan Rutten, Den Duijfthuijsacker. Alsnog van de meubelen en huisraad volgens testament voor schepenen gepasseerd 6 juni 1698. Dat tussen Andries van Geelkercken als in huwelijk hebbende Aeltjen dochter van Jacob voorzoon van Willem Lamberts en Geerit Hermens als momboir van Elisabeth ook dochter van Jacob Willem voorschreven enig dispuut en verschil stonden te rijzen en om verdere verschillen te voorkomen zo verklaart Seijken Jan Rombouts geassisteerd met haar broer Ariaen Jans, beide woonachtig te Uden, alsnog haar part in een heiveldje genoemd Den Knookert aan de Veghelse Heij over te geven aan Andries van Geelkercken en Geerit Hermens als momboiren over Elisabeth dochter Jacob Willem Lamberts.
Datering:
 
06-04-1720
Pagina:
 
432 -433
Soort akte:
 
Erfdeling
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

 
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte330 Jan Delis Jans als man en momboir van Jennemaria Joris van Hout voor de helft, Jan Dilis van der Lande, Laurens Jans van Lith als man en momboir van Hendrina Dielis van der Linde voor de andere helft verkopen twee akkers teulland met hooiveld op Sontvelt naast Adriaen Boeren, Thijs Jan Tijssen, Mathens van de Leest, de verkrijger. Item een hooibeemdje naast Jan Adriaen Boermans, Thijs Jan Tijssen, Grave de Maldegom, GeeritHermens, aan Cornelis Adriaen Boermans.
Datering:
 
04-02-1721
Pagina:
 
513 -514
Soort akte:
 
Transport
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.75 Index schepenprotocol Veghel (7700.75)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte81 Geerit Hermens als momboir van Elisabeth dochter van Jacob Willem Lamberts bekent schuldig te zijn aan mr. Adolf van Hassel zestig gulden en deze te voldoen binnen twee jaar met rente. Hiermee wordt afgelost achtenvijftig gulden tot last van de onmondige staande aan Leendert Jacobs in name van Sijken Jan Lamberts de weduwe van Willem Lambert Willems, gelofte van 6 april 1720.
Datering:
 
15-10-1722
Pagina:
 
94 -95
Soort akte:
 
Schuldbekentenis
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
75 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.98 Index schepenprotocol Veghel (7700.98)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte26 Voor schepenen in Veghel verschenen "Geerit Hermens, inwoonder alhier op ’t Zontvelt, Rombout Leendert Smits ende Elisabeth zijne huijsvr(ou), ook woonagtig binnen desen dorpe, ter plaetse op de Voort," om een verklaring af te leggen. Zij verklaren "dat op den 28 maert 1724, wesende Aerle bij Beeck markdagh, sijn gecoomen eerst aent huijs van den eersten comparant seeker manspersoon in de wandeling genoemdt het Cleijn Pietje, of Pietje met de Weije Broek, bij hem hebbende zijn soo genaemde vrouw, met name Mijntje, nog een ander vrouws persoon, wesende dick en sloblig, nog een jongelingh geheeten Wouter, die men segt te weesen de broeder van Mijntjens, nog een ander jongman. Dat het voors(creven) geselschap bij haer hebbende een sack oft reijssack voorsien soo van nieuwe schoenen, hoosen, hoeden, neusdoeken, knoopen, etc., ’t geene door door de mans als vrouwen hier ende daer uijthaelde ende vertoonde, zeijde: "Wij gaen nu naer het Jexschot," ende van daer sijn sij naer ’t Eert gegaen. De twee leste deponenten verclaerendat sandersaegs den 29 d(it)o het voorn(oemde) Pietje met Wouter, soo men segt te weesen de broeder van Mijntje zijn vrouw, bij haer zijn gecomen, presenteerden te vermangelen op een muts een nieuwen hoet ende te vercoopen eenen nieuwen neusdoek, zeggende dat sij ook hadde misaelen ende cnoopen. Dat zij deponenten daer op nog antwoorde: "Wij coopen dat goet niet." Verders verclaeren de drie deponenten dat de voorn(oemde) manspersoonen vergeselt met deselve vrouws persoonen verscheijde mael te voren ende daer naer bij haer sijn geweest."
Datering:
 
12-4-1725
Pagina:
 
113
Soort akte:
 
Attestatie
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
98 (aanvragen  )
Scan:
 
Geografische namen:

 

7700.75 Index schepenprotocol Veghel (7700.75)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte202 Goort Aert Goorts, Geerit Hermens, Matijs Adriaens van Schijndel, Jan Jans Smits als vader en voogd over zijn vier onmondige kinderen bij Dirsken Aerts van Eert en Hendrik Hendricx als vader en voogd over zijn tien onmondige kinderen bij Maria Jans Rademakers. Speciaal gemachtigd tot het navolgende en alzo verkopen een groesland welke de eerste comparant bezit voor één vierde en hem is aangekomen bij koop tegen Jan Wilborts. De twee comparant ook één vierde en aangekomen bij koop van de erfgenamen van Adriaen Laurenssen. De derde comparant een achtste part aangekomen van zijn ouders en bij deling tegen zijn broers en zusters. De vierde comparant een vierde part aangekomen van zijn overleden schoonouders en de laatste comparant een zestiende part hem aangekomen van zijn halfbroer Jan en het resterende zestiende part van zijn zijde aangekomen en in tochte bezittende. Makende deze delen de gehele groeskamp op de Watersteegt genaamd Smitscamp naast de verkrijger, Daniel van Crekelshoff, Tonij Jan Tunis van Eert, de Watersteegt. Hebben zij ieder hun portie verkocht aan Nicolaas de Gijselaar, advocaat en Raadt tot ’s-Hertogenbosch en aan Gerardus de Jongh, secretaris alhier.
Datering:
 
14-04-1725
Pagina:
 
244 -245
Soort akte:
 
Transport
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
75 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.75 Index schepenprotocol Veghel (7700.75)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte244 Ten laste van Dirck en Heijlken Josephs en hun goederen een rente te betalen van negen gulden jaarlijks, te lossen met 200 gulden kapitaal, te betalen aan Mighiel Adrian Doncquers die hiervoor mede aanspreekt Matheus Adriens de Leest die nooit naar zijn weten en zelfs niet door zijn ouders enige intrest aan hem Doncquers van de voorschreven 200 gulden hebben betaald. Er zijn ook nooit enige goederen gekomen van de zijde van Dirck en Heijlken Josephs, maar dat die volgens testament gemaakt bij gemelde Heijlken zijn gelaten aan Geerit Hermens en alsnog is bezittende welke ook de voorschreven rente is vergeldende en altijd tot nu toe heeft betaald om Matheus Adrians de Leest van alle nagedachten te ontdoen. Comparant voor schepenen Geerit Hermens verklaart Matheus Adriaens de Leest voor alle aanmaningen van de rente van 200 gulden te indemneren, kost en schadeloos te houden.
Datering:
 
21-01-1726
Pagina:
 
303 -304
Soort akte:
 
Verklaring
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
75 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.99 Index schepenprotocol Veghel (7700.99)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte57 Maria Delis Lamberts (†) g.m. Geerit Hermens (4 kind.); h.m. Jacomijna Janss. Versteegde (huis etc. opt sontvelt)
Datering:
 
21-2-1732
Pagina:
 
223
Soort akte:
 
Inventaris
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
99 (aanvragen  )
Scan:
 
Geografische namen:

 

 
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte61 Officier, schepenen en armmeesters van Veghel ter eenre en Gerrit Hermens ter andere zijde komen overeen dat Gerrit Hermens zal onderhouden Heijlken Joseps in kost, drank, kleding en huisvesting haar leven lang.
Datering:
 
28-12-1701
Pagina:
 
95
Soort akte:
 
Verklaring
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
72 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:
  
 
  
 
Schepenakte57 Wouterke Ariaen Boermans weduwe van Jan Tijssen van den Hurck, geassisteerd met haar kinderen verwekt bij voorschreven van den Hurck te weten Goort Aert Goorts als man en momboir van Jennen van den Hurck, Lamert van de Ven als man en momboir van Anneken van den Hurck, Jan Delissen als man en momboir van Willemken van den Hurck, Jan Gerrits van der Heijden als man en momboir van Maria van den Hurck, Willem en Matthijs Janssen van den Hurck en Hermen Dirckx als vader en voogd over zijn drie kinderen verwekt bij Theunisken de dochter van Jan Thijssen van den Hurck hebben verkocht aan Mattheus Adriaens de Leest teulland op Zontvelt naast Gerrit Hermens, Lamert van der Heijden, de weduwe van Jan Theunis Marcelissen.
Datering:
 
05-01-1713
Pagina:
 
61 -62
Soort akte:
 
Transport
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte83 Borgemeesters van Veghel van het jaar 1715 Thonij Jan Henrick Ariens, Jan Rombouts van Zutphen, Aert Ariens de Leest en Jan Daniels van de Crekelshoff hebben verkocht aan Gerrit Hermans een plakje nieuwe grond van deze gemeente tot een huisplaats op Zontvelt.
Datering:
 
16-01-1716
Pagina:
 
201 -203
Soort akte:
 
Transport
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
74 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:

 

7700.96 Index schepenprotocol Veghel (7700.96)
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte47 kind. en erfgen. van Jacob Willem Lamers g.m. Maria Peter Henrick Rutten, t.w.: Andries Henricx van Geelkercken g.m. Aeltje Jacob Willems; Ruth Henrick Rutten en Gerrit Hermans momb. v.d.d 3 onmond. kind: Peter, Jan en Lijsebeth. (huis aen de school)
Datering:
 
29-3-1719
Pagina:
 
248v
Soort akte:
 
Erfdeling
Plaats:
 
Veghel
Toegangsnummer:
 
7700
Inventarisnummer:
 
96 (aanvragen  )
Scan:
 
Bron:
 
Schepenbanken
Geografische namen:
Voorouders zoeken:
Zoeken Zoeken

Download de uitzonderlijke genealogiesoftware gratis

Leuk & eenvoudig te gebruiken
Voert uw GEDCOM-bestanden heel gemakkelijk in
Smart Matching ™ technologie
Ondersteunt 40 talen