Johanna Jacoba Jansen

Geboren:26 nov 1841 In:  Utrecht, Utrecht, Nederland.
Overleden:9 okt 1905 (op de leeftijd van 63)In:  Utrecht, Utrecht, Nederland.
Info
Gebeurtenissen

Directe familie

Gerrit van Haeften
Haar man
Jan Thomas Jacobus van Haeften
Haar zoon
Jacobus Antonius Johannes van Haeften
Haar zoon
Gerard van Haeften
Haar zoon
Alida Catharina van Haeften
Haar dochter
Tonia Johanna van Haeften
Haar dochter
Gerard van Haeften
Haar zoon
Johannes Anthonij Laurens Jansen
Haar vader
Jacoba Roep
Haar moeder
Antonia Jacoba Jansen
Haar zus
Jacoba Johanna Jansen
Haar zus
Alida Catharina Jansen
Haar zus
Jan Thomas Jansen
Haar broer
    

Notities

Gratis ingevolge bewijs van onvermogen afgegeven door het Bestuur.De lokatie veertiende september 1865.

In het jaar een duizend achtienhonderd vijfenfzestig der een en twintigste september zijn voor ons M.Alexander Hendrik Metelerkamp vijten in het eerste kanton eerste Arordiciment der provincie Utrecht bij gestaan der deze griifien M.Herman Wallen verschenen:

Jacoba Roep verlaten huisvrouw van Johannes Anthonius Laurens Janssen oud 53 jaar

Maria Roep huisvrouw van hunnes des zuster zonder beroep nu 60 jaar.

Jacoba Johanna Jansen huisvrouw van Stephanus Philippus 31 jaar zonder beroep.

Gijsberta Hovenier huisvrouw van Jennek Koppen oud 31 jaar zonder beroep, alhier wonende te Utrecht.

smeke comparanten te verzoeken voor Johanna Jacoba Janssen zonder beroep wonende te Utrecht voornemens zijnde zich ten huwelijk te beginnen, doch vooraf bevrijd hebbende de toestemming van hare vader, het welk zij van zijne afwezgheid met kan bekomen.verklaarden, daartoe voor openlijk bekendheid dat de gemelde verganten beknd is als dochter van Johannes Anthonius Laurens Janssen n Jacoba Roep. eerste comparende in dezen en dat zij uit hun huwelijk op den 20 ste november 1800 vijfen zestig te Utrecht is geboren en dat gemelde hares vader om verimingen jaar geleden zijn husgezin heeft verlaten, nadien tijd niets van zich dioen hooren, nimmer alhier s teruggeweest zoodat men niet weet waar hij is of hij levend of dood is.

Gevende de comperanten om ledenen voor wetenschap te weten de eerste dat gij de huisvrouw dde tweede behuwzuster dde derde dochter en de vierde goedebekende van de afgevevigen wardoor zij van de waarheid in het voorschrevenen Nemens vragen.

Van welk verklaringen war openlijk bekendheid deze akte opgemaakt ten eende verzoeking te indienen het te voltrekking van haar voorgenomen huwelijk en welek alhier nagedaan voorgelezen is getekend in om eis der griffie en de vierde comperant verklarende de anderen niet te kunne schrijven/getekend/ G.Koppen/ Ass Metelerkamp. N.R.H.Wallen griff legestaat

Gratis gelegiseerd te Utrecht de een en twintigste september 1800 vijf en zestig deel 22 Foli 075 ove vak 1. Een blad geen renvooij. De ontvanger/gtekend/J.Janssen.

Voor afschrift J.Wallen
Voorouders zoeken:
Zoeken Zoeken

Download de uitzonderlijke genealogiesoftware gratis

Leuk & eenvoudig te gebruiken
Voert uw GEDCOM-bestanden heel gemakkelijk in
Smart Matching ™ technologie
Ondersteunt 40 talen