MyHeritage DNA-kit Gezondheid, Afkomst en Verwantschap
$199‎
+ verzending

Huidige lijst van aandoeningen en genen

Uw gezondheidsrapporten bevatten:
Rapporten inzake genetisch risico en dragerschapstatus met betrekking tot 27 aandoeningenRapporten inzake polygeen risico op hartziekte, borstkanker en diabetes type 2 (beschikbaar voor mensen die hoofdzakelijk van Europese afkomst zijn)Risicorapporten voor 15 varianten op de BRCA1/BRCA2-genen
Wij zijn bezig om de komende maanden rapporten voor nog veel meer aandoeningen toe te voegen.
MyHeritage DNA-kit Gezondheid, Afkomst en Verwantschap
$199‎
+ verzending

3 polygene risicorapporten

Aandoening
Genen
Aantal varianten

 • Borstkanker bij vrouwen
  Polygene
  Veel
 • Hartziekte
  Polygene
  Veel
 • Diabetes type 2
  Polygene
  Veel

11 monogene risicorapporten

Aandoening
Genen
Aantal varianten

 • Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
  SERPINA1
  2
 • Coeliakie
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Ziekte van Crohn
  NOD2
  2
 • G6PD-deficiëntie
  G6PD
  2
 • Erfelijke BRCA-kankers
  BRCA1, BRCA2
  15
 • Erfelijke hemochromatose
  HFE
  2
 • Erfelijke trombofilie
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Ziekte van Alzheimer op latere leeftijd
  APOE
  2
 • Ziekte van Parkinson op latere leeftijd
  GBA, LRRK2
  2
 • Met MUTYH geassocieerde colorectale kanker
  MUTYH
  4

13 Dragerschap statusrapporten

Aandoening
Genen
Aantal varianten

 • Taaislijmziekte
  CFTR
  20
 • Familiær dysautonomi
  IKBKAP
  1
 • Fanconi anemie
  FANCC
  4
 • Ziekte van Gaucher
  GBA
  2
 • GRACILE syndroom
  BCS1L
  1
 • Limb-girdle muskeldystrofi type 2D
  SGCA
  1
 • Mucolipidose type IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Picks sykdom
  SMPD1
  4
 • Niet-syndromisch gehoorverlies (connexine 26)
  GJB2
  4
 • Rhizoemlisk chondrodysplasia punctata type 1
  PEX7
  1
 • Sikkelcelanemie
  HBB
  1
 • Ziekte van Tay-Sachs
  HEXA
  7
 • Usher-syndrom IIA
  USH2A
  1