MyHeritage DNA-kit Gezondheid
Slechts$99‎
$199‎
+ verzending

Rapporten inzake dragerschapstatus

Verkrijg inzicht in 42 aandoeningen, waaronder via 23 dragerschapstatusrapporten

Slechts$99‎
$199‎
+ verzending

Wat staat er in dragerschapstatusrapporten?

Uw dragerschap statusrapporten vertellen u of u drager bent van bepaalde aandoeningen. Als zowel u als uw partner drager zijn van dezelfde aandoening, kan dat betekenen dat uw kinderen risico hebben op die aandoening. Bij gezinsplanning zijn dragerschapstesten aan te raden, zodat u zich bewust kunt worden van de risico's als u en uw partner drager zijn van een genetische aandoening.

Ontvang dragerschapstatusrapporten voor 23 aandoeningen
 • Taaislijmziekte
 • Ziekte van Tay-Sachs
 • Fanconi anemie
 • Familiaire dysautonomie
 • Sikkelcelanemie
 • Ziekte van Gaucher
 • Niet-syndromaal gehoorverlies
 • Ziekte van Niemann-Pick
Monster

Dragerstatus en gezinsplanning

Wanneer twee mensen die drager zijn van dezelfde genetische aandoening samen een kind krijgen, is er een kans van 25% dat het kind een variant erft van beide ouders die verband houdt met het verhoogde risico, en de aandoening krijgt. De helft van de tijd zal het kind maar één kopie van de variant erven en ook drager worden. Mensen die drager zijn en kinderen willen krijgen, kunnen vooraf een gesprek aanvragen met een genetisch adviseur of een andere zorgverlener om te praten over de risico's en de beheersing van de risico's. Familieleden die biologisch nauw verwant zijn met personen die drager zijn, kunnen ook overwegen om zich te laten testen op dragerschap.

U bent in goede handen
Uw test omvat onafhankelijk toezicht door een arts. Een vragenlijst over uw gezondheidsgeschiedenis is vereist voordat u de test uitvoert. Uw antwoorden worden vertrouwelijk beoordeeld door een arts. Nadat uw resultaten zijn gegenereerd, zullen uw rapporten worden beoordeeld door het klinisch team van PWNHealth, dat zal bepalen of genetisch advies nodig is. Als genetisch advies wordt aanbevolen, is het opgenomen als onderdeel van de dienstverlening van PWNHealth.
Onze technologie en normen

Wij gebruiken geavanceerde technologie om uw DNA te analyseren — een speciaal ontworpen Global Screening Array-formaat chip, met honderdduizenden strategisch geselecteerde sondes om de grootste hoeveelheid genetische variatie vast te leggen. De nieuwe chip biedt ons de flexibiliteit om rapporten voor meer aandoeningen toe te voegen, zonder dat we in de toekomst een nieuw DNA-monster hoeven in te nemen.

Privacy

Uw privacy en de beveiliging van uw gegevens is voor ons van het grootste belang. DNA-analyse wordt uitgevoerd in een CLIA-gecertificeerd, door de CAP geaccrediteerd laboratorium in de VS om ervoor te zorgen dat uw gegevens beveiligd en professioneel worden verwerkt en opgeslagen. De DNA gegevens worden beschermd door meerdere versleutelingslagen en opgeslagen op beveiligde servers.

De GINA-wet (de Genetic Information Nondiscrimination Act) beschermt u tegen discriminatie door werkgevers en zorgverzekeraars op basis van uw genetische informatie.
 • U bent de eigenaar van uw gegevens en u kunt deze op elk gewenst moment permanent verwijderen.
 • Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming met derden delen. Uw rapporten worden gedeeld met PWNHealth om het toezicht van de arts op uw test te faciliteren.
 • Wij zijn het enige DNA-bedrijf dat zich ertoe heeft verbonden uw gegevens nooit met verzekeringsmaatschappijen te delen.
Herinneringen

Uw gezondheidsrapporten vertellen u niet of u een aandoening hebt, zal ontwikkelen of zal doorgeven.

In deze rapporten staan niet alle varianten of alle aandoeningen vermeld. Daarom bestaat er nog altijd enig risico dat mensen drager zijn, ook al worden er geen varianten in verband met het verhoogde risico vastgesteld.

Als u persoonlijk of uw familie een voorgeschiedenis heeft van een van de hier vermelde genetische aandoeningen, wordt aangeraden om contact op te nemen met uw zorgverlener om een uitgebreide screening te bespreken.