MyHeritage - Algemene Voorwaarden

De Nederlands vertaling hieronder van onze Algemene Voorwaarden is niet de bindende versie. Het is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en ter informatie. De Engelse versie van de Algemene Voorwaarden is de juridisch bindende versie.

Welkom bij MyHeritageMyHeritage is een online dienst waarmee leden familiesites en profielen kunnen creëren om hun stambomen samen te stellen en af te drukken, familiefoto‘s te delen, contact te houden met familieleden, DNA-testen uit te voeren, genetische analyses te ontvangen, deel te nemen in wetenschappelijk onderzoek en de geschiedenis van hun familie te onderzoeken met geavanceerde onderzoekshulpmiddelen (de "Dienst"). De dienst is eigendom van en wordt beheerd door MyHeritage Ltd. (hierna vernoemd als "MyHeritage", 'wij', 'onze' of 'ons'). ‘U‘ of ‘uw‘ betekent een volwassen gebruiker, ouder dan 13, van de dienst (in sommige landen is de minimumleeftijd 14, zie het deel "Minderjarige Gebruikers" hieronder). Elk gebruik van de dienst en/of de MyHeritage-website (de "Website") is onderhevig aan de naleving van de Algemene Voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Lees deze a.u.b. aandachtig, omdat u door het gebruiken van de website akkoord gaat om deze te volgen en met ons een overeenkomst af te sluiten die gebaseerd is op dergelijke Algemene Voorwaarden (deze "Overeenkomst") of u zich nu wel of niet registreert als lid van MyHeritage ("Lid"). De website MyHeritage (de "Website") is onderdeel van een groep websites waarvan wij eigenaar zijn en die wij beheren (de "MyHeritage Website Group") waartoe ook MyHeritage behoort.* websites op andere topdomeinen, Geni.com, WorldVitatRecords.com en FamilyLink.com.

Deze overeenkomst is van toepassing voor elk gebruik van de dienst, inclusief maar niet beperkt tot: a) het indienen van monsters voor DNA-extractie en verwerking, b) uploaden van een digitale versie van uw genetische informatie die geëxporteerd werd vanuit andere DNA-diensten, c) het ontvangen en omgaan met genetische analyses die door de website geleverd werden, en d) download van uw originele DNA-gegevens (samen de "DNA-diensten"). Tenzij expliciet anders wordt aangegeven, bevatten de dienst de DNA-diensten voor alle doeleinden van deze overeenkomst. Gebruik de dienst en de website niet als u niet akkoord gaat met een bepaling in deze overeenkomst. We behouden het recht om, volgens eigen goeddunken, alle bepalingen hiervan te wijzigen, en zulke wijzigingen zullen onmiddellijk effectief zijn na het plaatsen op de website. U gaat akkoord dat u gebonden bent aan alle wijzigingen aan deze overeenkomst als u verder gaat met het gebruiken van de dienst nadat zulke wijziging geplaatst is.

De DienstMyHeritage-familiesitesMyHeritage laat toe dat u, als lid, inhoud creëert en plaatst op familiesites van MyHeritage, en stelt u in staat om de toegang tot zulke inhoud te beheren en te limiteren voor andere gebruikers van de MyHeritage Website Group. Selecteer , gezien de aard van de dienst, de informatie die u op familiesites van MyHeritage wilt plaatsen, a.u.b. zorgvuldig en onthoud u van het plaatsen van illegale of ongepaste inhoud. We zullen inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt niet controleren of bewerken, maar we behouden het recht om inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt en ons opvalt naar ons eigen goeddunken te verwijderen wanneer deze inhoud deze overeenkomst schendt.

U zult zich bijvoorbeeld, en zonder beperking, onthouden van het plaatsen, overdragen, verzenden of het anderzijds beschikbaar maken, via of verbonden aan de dienst, van het volgende:


U mag niet:

Behalve na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen deel van of de volledige website of zijn inhoud kopiëren of elektronisch opslaan, of beschikbaar maken, verdelen, verkopen of delen van of de volledige website te koop aanbieden, of systematisch inhoud en gegevens van of via de website downloaden om voor een ander doeleinde in een ander gegevensbestand te laden. Scraping, verkenning en/of vergaring van gegevens en pagina‘s van de website zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijn ten strengste verboden. Behalve met onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is de herverkoop van welke producten van MyHeritage dan ook (inclusief, zonder beperkingen, DNA-kits van MyHeritage) strikt verboden. Een DNA-kit van MyHeritage kopen en deze vervolgens aan iemand anders verkopen is ten strengste verboden.

Een activiteit in het raamwerk van de website die onder onze aandacht gebracht wordt en in overtreding is met de wet van toepassing, zoals door ons naar eigen goeddunken, aan de gepaste autoriteiten meegedeeld worden.

Een familiesite van MyHeritage is een plaats waar leden hun inhoud delen met andere leden. Dit kan leiden tot conflicten tussen leden. De volgende richtlijnen zijn van toepassing voor alle leden van MyHeritage, inclusief uzelf:


Smart Matching™ is een dienst die ontdekkingen doet door overeenkomsten te vinden tussen uw stamboom en andere stambomen, maar dit voordeel brengt een nadeel betreffende privacy met zich mee; eigenaars van andere familiesites kunnen namelijk delen van uw stamboom die overeenstemmen met die van hen bekijken (behalve informatie over levende personen op uw stamboom die niet gevonden werden in hun stamboom en gecensureerd blijven). Als u zich hierover zorgen maakt, moet u Smart Matching™ uitschakelen door te klikken op de link "Mijn privacy" in het vervolgkeuzemenu bovenaan rechts op de website, daarna klikken op de tab "Inhoud" onder de naam van uw stamboom, de optie "Smart Matching™ Inschakelen" uitschakelen en op de knop "Opslaan" drukken. Als u Smart Matching™ ingeschakeld laat voor uw stamboom neemt u de verantwoordelijkheid dat andere leden delen van uw stamboom kunnen bekijken.

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door u en/of een familiesite geplaatst werd af te wijzen of deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, of te allen tijde uw toegang tot een deel van of tot de volledige familiesite te beperken, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds. We behouden ook het recht om, naar eigen goeddunken, te allen tijde een familiesite af te wijzen, deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds, als wij vinden dat de familiesite op eender welke manier deze overeenkomst schendt.

Zodra u inhoud op de website uploadt, plaatst of uitgeeft, inclusief stambomen en foto‘s, kan deze mogelijk bekeken worden door andere personen die de website of andere websites van de MyHeritage Website Group bezoeken, afhankelijk van de door u beheerde instellingen voor toelating. Gebaseerd op uw instellingen voor toelating kunnen andere gebruikers van de website mogelijk inhoud die u geplaatst hebt, bekijken, kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat anderen toegang hebben tot uw familiesite en zaken kunnen toevoegen, weghalen of op een andere manier uw familiesite kunnen wijzigen. Informatie die u plaatst, zal worden weergegeven en is beschikbaar voor anderen om te zoeken, bekijken of beluisteren.

U kunt inhoud die u voordien op de website geplaatst hebt, verwijderen; als anderen echter kopieën van de inhoud hebben gedownload of op een andere manier hebben opgeslagen, kan deze nog steeds publiekelijk bekeken worden.

Andere gebruikers kunnen contact met u opnemen via onze website betreffende de inhoud die u uploadt. We kunnen u een melding sturen per e-mail wanneer u een nieuw bericht hebt op onze website. U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen in het gedeelte "Mijn Account" van de website als u ervoor kiest om zulke meldingen niet te ontvangen.

DNA-dienstenDit deel is van toepassing voor de DNA-diensten, inclusief, onder andere, het bestellen van DNA-testkits bij MyHeritage, het sturen van DNA-monsters naar ons, het op een aanvaardbare manier gebruiken van deze monsters, de DNA-merkers, nucleotiden, mutaties van haplogroepen ("DNA-resultaten") als resultaat hiervan of door u ingediend op de website, en voor de resultaten van de genetische analyses van de DNA-resultaten welke de DNA-matches en schattingen van etnische afstamming (samen, de "DNA-rapporten") bevatten, en uw rechten, verplichtingen en beperkingen betreffende het gebruik van de DNA-diensten. Houd er rekening mee a.u.b. dat u zich om de DNA-diensten te gebruiken als lid op de website moet registreren, u bent echter niet verplicht om een abonnement op de DNA-diensten te nemen. Uw gebruik van de DNA-diensten is onderhevig aan deze overeenkomst en het privacybeleid van MyHeritage.

De DNA-Diensten zijn momenteel niet beschikbaar voor inwoners van de volgende locaties: Israël, Iran, Libië, Soedan, Somalië, Noord-Korea, Libanon en Syrië ("Locaties met Beperkte Toegang"). Door het akkoord gaan met de DNA-diensten, het indienen van een monster om te testen of het uploaden of overdragen van DNA-resultaten op de website, geeft u aan dat u achttien (18) jaar of ouder bent en niet verblijft op een van de locaties met beperkte toegang die hierboven werden weergegeven, en geeft u aan dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en akkoord gaat gebonden te zijn aan deze overeenkomst en het verzamelen en gebruiken van uw DNA-monster en DNA-resultaten en de berekening en levering van de DNA-rapporten door ons. Bovendien geeft u aan dan elk DNA-monster dat u levert en alle informatie die u overdraagt of uploadt die een individu associeert met zijn/haar DNA-resultaten ofwel uw DNA of het DNA is van een persoon van wie u een wettelijke voogd bent of de wettelijke toestemming verkregen hebt om hun DNA aan ons te leveren. Ongeacht het voorgaande, is het gebruik van de DNA Services voor doeleinden van wetshandhaving, forensisch onderzoek, cimineel onderzoek en/of gelijkaardige doeleinden, zonder een gerechtelijk bevel en zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming van MyHeritage, strikt verboden. Ons beleid is om vragen van wetshandhavers te weerstaan om de privacy van onze klanten te beschermen. Alle voorwaarden hierin zijn zowel van toepassing voor DNA-resultaten die geproduceerd werden door het gebruiken van de diensten voor DNA-testen van MyHeritage als voor DNA dat gedeeld werd door het rechtstreeks uploaden op de website, gegevens die overgedragen werden van een andere dienst voor DNA-testen of op andere manieren waarop u DNA-informatie aan ons leverde.

Door het indienen van DNA-monsters bij MyHeritage geeft u de toelating aan MyHeritage om direct of indirect DNA van de monsters te onttrekken, genetische analyses op het DNA uit te voeren door middel van de methodes die momenteel beschikbaar zijn en in de toekomst zullen ontwikkeld worden, de resultaten van de uitgevoerde testen vrij te geven door de DNA-resultaten aan u en aan anderen aan wie u de toestemming geeft te leveren, en om de monsters op te slaan voor bijkomende genetische testen in de toekomst (we kunnen bijvoorbeeld meer gedetailleerde en meer nauwkeurige DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere outputs leveren na bijkomende genetische testen in de toekomst, onderhevig aan uw uitdrukkelijke toestemming) en om u toe te laten de DNA-resultaten te downloaden, in elk geval en onderhevig aan en in overeenstemming met deze overeenkomst en met het privacybeleid. U erkent ingeval u uw DNA-resultaten downloadt het volgende: 1) dat er met deze download een kopie zal worden aangemaakt die niet door de privacy- en veiligheidsinstellingen van MyHeritage wordt beschermd; 2) dat deze download en de opslag van uw DNA-resultaten na uw download op eigen risico plaatsvinden; en 3) dat MyHeritage geen enkele controle zal hebben over de gedownloade DNA-resultaten en niet aansprakelijk zal zijn, noch tegenover u, noch tegenover welke derde partij dan ook, met betrekking tot deze download en/of opslag.

We claimen geen eigendomsrechten van de DNA-monsters, de DNA-resultaten en/of de genetische informatie in de DNA-rapporten. Alle genetische informatie afkomstig uit de DNA-monsters, de DNA-resultaten en/of voorkomt in de DNA-rapporten blijft toebehoren aan de persoon die het DNA leverde, enkel onderhevig aan de rechten toegekend aan MyHeritage in deze overeenkomst. Bovendien begrijpt u dat u door het leveren van DNA-monsters en/of DNA-resultaten aan ons, geen rechten verkrijgt in onderzoeks- of commerciële producten die door ons kunnen ontwikkeld worden en aan uw DNA gerelateerd zijn.

We zullen, als u dit vraagt, het DNA-monster dat u leverde vernietigen. Neem a.u.b. contact op met ons via de contactgegevens die hieronder in het deel "Contact opnemen met ons" worden weergegeven om de vernietiging van uw DNA-monster aan te vragen. Bovendien kunt u te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten van de website verwijderen door middel van de functie verwijderen op de pagina "DNA kits beheren" van de website of aan de klantondersteuning van MyHeritage vragen om dit voor u te doen.

Als u DNA-monsters aan ons en/of DNA-resultaten aan de WEBSITE voorlegt, dan verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde licentie om uw DNA-monsters, de DNA-resultaten en de daaruit voorkomende DNA-rapporten te gebruiken. Dit geldt ook voor DNA-monsters en/of DNA-resultaten die u voorlegt voor welke andere persoon dan ook, van wie u een wettelijk geldige, zoals in deze Sectie beschreven machtiging hebt gekregen, evenals voor de daaruit voorkomende DNA-rapporten, in de minimale mate die voor ons noodzakelijk is om u de Dienst te verlenen. De licentie die u ons toekent is niet eeuwigdurend en is herroepbaar, dus u kunt te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten blijvend van de Website verwijderen en ons verzoeken om uw DNA-monsters te vernietigen. U stelt ons hierbij vrij van alle claims, pandrechten, eisen, acties of rechtszaken met betrekking tot de DNA-testen, DNA-monsters, DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, inclusief, zonder beperking, fouten, nalatigheden, claims voor laster, inbreuk van privacy, recht op openbaarheid, emotioneel leed of economisch verlies. Dit deel blijft zelfs van kracht wanneer u stopt met het gebruiken van de website of de DNA-diensten.

Wanneer u een gebruiker bent die buiten de Verenigde Staten verblijft en DNA-monsters en/of DNA-resultaten levert, bevestigt u dat deze indiening niet onderhevig is aan een verbod op export of beperking in het land waar u verblijft. U gaat er ook mee akkoord dat u de bevoegdheid hebt, onder de wetten van de staat of het rechtsgebied waar u verblijft, om de verklaringen in deze overeenkomst te leveren en dat u expliciet afziet van wetten of regelgevingen betreffende DNA-monsters, DNA-resultaten en/of DNA-rapporten en het opslaan ervan van de staat of het rechtsgebied waarin u verblijft. U stemt toe dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven wordt in deze overeenkomst.

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, DNA-rapporten en/of DNA-resultaten die door u geleverd werden na het verwerken van uw DNA-monster af te wijzen of deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, of deze overeenkomst te beëindigen of uw toegang tot een deel van of tot de volledige DNA-diensten te allen tijde te beperken, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid, behalve dat we u zullen terugbetalen wanneer u bij ons een DNA kit aangekocht hebt en we dit van dit recht gebruik gemaakt hebben.

Geschiktheid

Het gebruiken en het lidmaatschap op de DNA-diensten is ongeldig waar het verboden is. U mag de DNA-diensten enkel gebruiken als u achttien (18) jaar of ouder bent en de wettelijke mogelijkheid hebt om met ons een bindend contract af te sluiten. Gebruik de DNA-diensten niet als u daarmee een lokale, staats- of nationale wet of regelgeving van het rechtsgebied van uw verblijfplaats overtreedt. Door uw akkoord te geven voor de DNA-diensten, erkent en garandeert u dat (a) het DNA-monster en/of de DNA-resultaten die door u ingediend werden aan u, of aan iemand waarvan u de wettelijke toestemming verkreeg voor het delen van het monster en/of de DNA-resultaten, toebehoort; (b) u achttien (18) jaar of ouder bent; en (c) uw gebruik van de DNA-diensten geen overtreding is van een wet of regelgeving van toepassing. Wanneer een minderjarige toegang verkrijgt tot DNA-diensten zal de ouder of de voogd van deze minderjarige verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van de minderjarige. Als u een DNA-monster van een minderjarige indient, moet u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige zijn en een geschreven bevestiging in een formaat dat voor ons acceptabel is leveren als dit voorafgaand aan de geleverde DNA-resultaten en DNA-rapporten voor de minderjarige in kwestie gevraagd werd. Zend uw monster a.u.b. niet naar ons wanneer u een reden hebt om aan te nemen dat u een besmettelijke ziekte, aandoening of stoornis hebt tot wanneer deze ziekte, aandoening of stoornis niet langer besmettelijk is of genezen is. Uw DNA-monster wordt mogelijk niet verwerkt, uw DNA-resultaten en DNA-rapporten kunnen verwijderd worden en uw lidmaatschap kan zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd worden, als wij van mening zijn dat deze overeenkomst of een deel ervan werd geschonden of tegengesproken.

Term

Dit deel is van toepassing op de DNA-dienst die momenteel in gebruik is of voorheen gebruikt werd. U kunt DNA-resultaten die geassocieerd zijn met uw account voor eender welke reden en te allen tijde verwijderen van het profiel waarbij u ze plaatste. Wij kunnen uw DNA-resultaten en/of DNA-rapporten verwijderen en/of uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen, zonder kennisgeving. Zelfs nadat een lidmaatschap beëindigd werd, blijven de eigendomsrechten die in deze overeenkomst bepaald zijn van kracht.

Niet-commercieel gebruik door leden

De DNA-diensten zijn enkel voor persoonlijk, privé en informatief gebruik van leden en mogen niet gebruikt worden voor commerciële of onderzoekspogingen, behalve deze die door ons specifiek goedgekeurd werden of waarvoor schriftelijke toestemming gegeven werd. Illegaal en/of ongeautoriseerd gebruik van de DNA-diensten, inclusief het verzamelen van DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, is verboden. We behouden het recht om alle rechten geassocieerd met de aangeboden DNA-diensten te beschermen en te gebruiken.

Inhoudelijke eigendomsrechten

a. We claimen geen eigendomsrechten van de DNA-monsters, de onderliggende DNA-resultaten en DNA-resultaten die u via de DNA-diensten indient en de genetische informatie in de DNA-rapporten. Na het indienen van de DNA-resultaten op de website of na het zenden van het DNA-monster naar ons behoudt u alle eigendomsrechten van het DNA-monster en de DNA-resultaten en genetische informatie in de DNA-rapporten van toepassing en behoudt u het recht om uw DNA-resultaten en DNA-rapporten naar uw keuze te gebruiken. Door een DNA-monster naar ons, en/of een DNA-resultaat naar de website, te zenden, verleent u hierbij, en u erkent en garandeert dat u het recht hebt om deze te verlenen, het recht aan MyHeritage om afgeleiden van de DNA-monsters, de DNA-resultaten van toepassing en de DNA-rapporten te ontvangen, gebruiken, aanpassen, weer te geven en creëren, enkel en alleen op en via de DNA-diensten voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en zaken van MyHeritage (en zijn opvolgers en dochterondernemingen).

b. De DNA-diensten bevatten DNA-resultaten en DNA-rapporten van gebruikers, leden, en andere licentiehouders. Behalve inhoud die door u geplaatst werd, of indien uitdrukkelijk toegelaten door de privacy-instellingen van een gebruiker, mag u geen enkele inhoud die op of via de website en/of de DNA-diensten wordt weergegeven kopiëren, aanpassen, vertalen, uitgeven, uitzenden, overdragen, verdelen, uitvoeren, tentoonstellen of verkopen.

DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten

Enkel u bent verantwoordelijk voor de DNA-monsters die u naar MyHeritage stuurt en voor DNA-resultaten die u indient via om het even welk deel van de DNA-diensten en al het materiaal of informatie die u aan ons of onze leden overdraagt en voor elke interactie met andere gebruikers. We bekrachtigen geen en hebben geen controle over de DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten. We geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de DNA-resultaten en DNA-rapporten of betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, samenhang, volledigheid, kwaliteit, gangbaarheid, foutloze aard, compatibiliteit, veiligheid of geschiktheid voor het doel van de Website of de DNA-diensten of de DNA-rapporten.

Door de DNA-diensten te gebruiken erkent u dat u informatie kunt verkrijgen uit de DNA-resultaten en uit de DNA-rapporten die u niet verwachtte en die sterke emoties kan veroorzaken en uw leven en uw kijk op de wereld mogelijk kan veranderen. U kunt dingen over uzelf ontdekken die u dwars zitten en die u niet kunt controleren of veranderen (zoals, uw vader is niet uw natuurlijke vader, of uw etnische achtergrond is anders dan u dacht, of verrassende feiten betreffende uw voorouders). Deze bevindingen hebben mogelijk sociale, wettelijke of economische gevolgen.

U erkent verder dat uw gebruik van de DNA-diensten en het ontvangen van de resultaten van de DNA-rapporten ernstige gevolgen kan hebben, en niet enkel voor uzelf maar ook voor uw nabije familieleden, omdat zij een deel van uw DNA delen. Als u zich op enige manier zorgen maakt over zulke mogelijke gevolgen, GEBRUIK de DNA-diensten dan NIET.

U bent akkoord met het vrijwaren van MyHeritage, zijn dochterondernemingen, werknemers, beheerders, agenten, licentiegevers, managers, filialen en elke derde die namens ons handelt, tegen elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke erelonen van advocaten die gemaakt zijn vanwege of voortkomen uit uw gebruik of toegang tot de DNA-diensten en alle implicaties van zulk gebruik.

Gegevensgebruik

Leden of diegenen die op een andere manier de website en/of de DNA-diensten gebruiken, mogen DNA-rapporten van andere leden slechts gebruiken in de mate waarin het toegelaten wordt door de privacy-instellingen van zulk lid en enkel gelimiteerd tot de DNA-rapporten die aangegeven zijn als beschikbaar voor andere leden. Als u zulke DNA-resultaten en/of DNA-rapporten op een andere website of toepassing verzamelt en/of weergeeft, of ze op een anderen manier buiten de DNA-diensten gebruikt, merk dan op a.u.b. dat de DNA-resultaten en/of DNA-rapporten gebruikt zullen worden overeenkomstig met de voorwaarden en beleidslijnen van deze andere websites en/of toepassingen en dat dit gebruik enkel en alleen op uw risico is.

Privacy en veiligheid

Wij geven om de privacy van onze gebruikers. Door het gebruiken van de DNA-diensten stemt u toe dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt worden in de Verenigde Staten en erkent u dat de DNA-monsters en DNA-resultaten die u levert en/of wij genereren, alsook de DNA-rapporten die wij genereren gebruikt kunnen worden zoals hierin beschreven.

a. Als u via uw privacy-instelling kiest om het ingeschakeld te laten zullen uw DNA-resultaten vergeleken worden met andere gebruikers en kunnen verbonden worden met uw profielpagina (waar persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam, DNA-haplogroepen of andere DNA-informatie, en namen van nabije familieleden zichtbaar kan zijn) en met de profielpagina van uw familieleden met overeenkomstig DNA waar persoonlijk-identificeerbare informatie zichtbaar kan zijn.

b. Uw DNA-resultaten en DNA-rapporten kunnen gebruikt worden om bestaande relaties in uw stamboom te bevestigen of te weerleggen. Dit kan relaties blootleggen die niet ondersteunt worden door DNA of DNA kan relaties aantonen die tegenstrijdig zijn met bestaande relaties in uw stamboom. We nemen de verantwoordelijkheid niet voor conclusies die door u, of door andere leden of aan de hand van DNA-resultaten afgeleid zijn. Als u niet in staat bent of de gevolgen niet wil aanvaarden van een mogelijk negatieve impact van zulke inmengingen moet u uw DNA-monsters en/of DNA-resultaten niet bij ons indienen en moet u uw DNA-resultaten en DNA-rapporten verwijderen.

We hebben commercieel redelijke technische, fysieke en administratieve maatregelen geïmplementeerd die ontwikkeld werden om uw informatie te beschermen tegen accidenteel verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vrijgave. We kunnen echter niet garanderen dat het voor ongeautoriseerde derden nooit mogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke informatie te gebruiken voor ongepaste doeleinden. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico levert. Dit deel moet samen gelezen worden met het privacybeleid van MyHeritage.

Beperking van de aansprakelijkheid

Zonder af te wijken van het onderdeel "Beperking van de aansprakelijkheid" (onder het deel "Disclaimers, Beperking van de aansprakelijkheid en Schadeloosstelling"), moet u opmerken dat de DNA-diensten beheerd worden vanuit onze voorzieningen in de Verenigde Staten. We doen geen verklaringen dat de DNA-diensten geschikt of voor gebruik beschikbaar zijn op andere locaties. Personen uit andere rechtsgebieden die toegang hebben tot of de DNA-diensten gebruiken, doen dit vrijwillig en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet.

Enquêtes

Enquêtes op MyHeritage (de "enquêtes") zijn ontworpen om onderzoek (zowel intern als via externe organisaties) te bevorderen, met als doel om wetenschappelijke ontdekkingen te doen en te ondersteunen en om sommige van deze ontdekkingen in wetenschapsbladen te publiceren. Bij dergelijke ontdekkingen kan het gaan om een beter begrip van het verband tussen genotypen en fenotypen. De enquêtes verzamelen, bewaren en analyseren de zelf bijgedragen informatie die verband houdt met fysieke en andere persoonseigenschappen, demografie, huishouden, levensstijl, gewoontes, voorkeuren, hobby’s en interesses, meningen, familie, beroep, gezondheid, psychologische en cognitieve eigenschappen en andere soortgelijke informatie (gezamenlijk de "informatie van het enquêteonderzoek").

Deelname aan de enquêtes is vrijwillig en heeft geen invloed op uw mogelijkheid om de dienst te gebruiken. U kiest welke enquêtes u eventueel doet en welke vragen u beantwoordt. De enquêtes bevatten geen behandeling voor enige aandoening. De enquêtes zijn bedoeld om academici of onderzoekers te helpen om de mens beter te begrijpen, om bepaalde feiten te ontdekken of te bevestigen en om voorspellingen te doen over toekomstige trends. Hoe meer informatie van het enquêteonderzoek er dus wordt bijgedragen, hoe beter de mogelijke resultaten zouden kunnen zijn. Er wordt verwacht dat de enquêtes een aanzienlijk voordeel zullen bieden aan een individuele deelnemer en onderzoeksresultaten op basis van de enquêtes kunnen al dan niet door MyHeritage aan u worden meegedeeld, als u ervoor kiest om deel te nemen.

Als u de ouder of voogd bent van een minderjarige die deel wenst te nemen aan de enquêtes, dan moet u met hem/haar praten en de informatie in deze Overeenkomst en het Privacybeleid met hem/haar doornemen, voordat u en hij/zij een beslissing nemen over deelname aan de enquêtes. Als hij/zij instemt, kan hij/zij deelnemen indien u MyHeritage toestemming geeft om zijn/haar zelf bijgedragen informatie voor onderzoek te gebruiken.

MyHeritage zal de deelnemers geen kosten in rekening brengen voor deelname aan de enquêtes en er zal geen financiële compensatie worden betaald aan deelnemers van de enquêtes. De informatie van het enquêteonderzoek kan in de toekomst onderzoekers en anderen ten goede komen. Als er als gevolg van de enquêtes of zijn uitkomsten een commercieel product wordt ontwikkeld, dan heeft u daar geen financieel voordeel van.

U loopt geen fysiek risico als u toestemming geeft om uw informatie te laten gebruiken in de enquêtes. Sommige vragen of onderwerpen in de enquêtes kunnen u of uw familieleden een ongemakkelijk gevoel geven. Dergelijke vragen of onderwerpen kunnen worden overgeslagen, als u deelneemt aan de enquête. Hoewel de gedeelde informatie van het enquêteonderzoek (via publicatie of met een andere entiteit) nooit informatie zal bevatten waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam of adres, zouden mensen processen kunnen ontwikkelen waarmee iemand de eerder geanonimiseerde gegevens opnieuw zou kunnen identificeren. Wij passen verschillende controles toe om de anonimiteit en integriteit van onze systemen te behouden en om dergelijke handelingen te voorkomen. Maar net als met andere technologische controles zijn er echter geen garanties tegen onbevoegde of kwaadwillende actoren. Hoewel er extra risico’s aan deelname verbonden kunnen zijn die op dit moment nog niet te voorzien zijn, zal MyHeritage voortdurend blijven werken om een negatieve impact op onze individuele deelnemers te voorkomen. U kunt ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de enquêtes.

Wij kunnen de enquêtes te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder uw toestemming verbeteren, wijzigen of beëindigen, maar uw informatie kan door ons bewaard en gebruikt worden in overeenstemming met ons Privacybeleid. Deelname aan de enquêtes is geheel vrijwillig en kan op elk ogenblik worden herroepen. Zodra u een enquête hebt ingevuld, kunt u mogelijk sommige of al uw antwoorden niet langer wijzigen. Als u echter na deelname aan de enquêtes van gedachte verandert, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice en vragen om al uw ingevulde enquêtes te laten verwijderen. Dergelijke aanvragen tot verwijdering worden door ons altijd direct gehonoreerd. Na een dergelijke verwijdering zullen we uw antwoorden op de enquêtes niet langer gebruiken voor ons onderzoek en zullen we u de mogelijkheid bieden om de website of de dienst net als eerder te gebruiken. Houd er rekening mee dat vanwege het anonimiseren van bepaalde informatie van het enquêteonderzoek, onderzoek dat gebruik maakt van geanonimiseerde of geaggregeerde informatie en dat al begonnen is, onderzoek dat voltooid is en alle onderzoeksresultaten of uitkomsten die vóór uw aanvraag tot verwijdering van uw enquête of verwijdering van uw MyHeritage-account zijn gepubliceerd, niet kan worden teruggedraaid, ongedaan worden gemaakt of kan worden verwijderd. Uw persoonlijke informatie zal in overeenstemming met ons Privacybeleid worden beschermd.

Er kunnen voortdurend nieuwe functies en onderwerpen aan de enquêtes worden toegevoegd. In een dergelijk geval kunnen we u een e-mail sturen om u op de hoogte te stellen of uit te nodigen om aan nieuwe enquêtes deel te nemen.

Health Family Tree

De Health Family Tree op MyHeritage (de "Health Family Tree") is een optionele functie die is ontwikkeld om de gezondheidsinformatie van uw familie op één plek georganiseerd te bewaren. Daarnaast is de Health Family Tree ontwikkeld om onderzoek te faciliteren (zowel intern als via derde partijen) en heeft ze als doel wetenschappelijke ontdekkingen te stimuleren en het publiceren van een deel van deze ontdekkingen in wetenschappelijke tijdschriften mogelijk te maken. Met de Health Family Tree kunt u informatie invoeren over de gezondheidstoestand, fysieke kenmerken en andere persoonlijke eigenschappen van u en uw naaste familieleden (gezamenlijk de 'Health Family Tree-informatie' genoemd). Uw Health Family Tree is gebaseerd op de bestaande genealogische stamboom van uw familie, maar omvat slechts een deelverzameling van deze stamboom: uw bloedverwanten in de 1e en 2e graad, plus echtgenoten.

U kunt een op een lijst gebaseerd rapport met de gezondheidstoestanden die u in de Health Family Tree heeft ingevoerd, downloaden of afdrukken om met uw zorgverlener te delen.

Het gebruik van de Health Family Tree is vrijwillig en doet geen afbreuk aan uw mogelijkheid de service te gebruiken. U bepaalt of en welke Health Family Tree-informatie u toevoegt. De Health Family Tree omvat geen diagnose of behandeling van welke aandoening dan ook. De Health Family Tree is ook bedoeld om academici of onderzoekers te helpen de menselijke soort beter te begrijpen, bepaalde nieuwe feiten te ontdekken, andere feiten te bevestigen, en voorspellingen te doen over toekomstige ontwikkelingen. Het is dus zo dat hoe meer Health Family Tree-informatie wordt bijgedragen, hoe beter de potentiële resultaten zullen zijn. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat een individuele deelnemer significant baat heeft bij onderzoek gerelateerd aan de Health Family Tree. Onderzoeksresultaten die zijn gebaseerd op Health Family Tree-informatie kunnen al dan niet door MyHeritage aan u worden doorgegeven wanneer u bijdraagt aan zulke Health Family Tree-informatie.

MyHeritage zal geen kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Health Family Tree en er zal ook geen financiële vergoeding worden betaald aan zulke gebruikers. Onderzoekers kunnen in de toekomst mogelijk profiteren van de Health Family Tree-informatie. Als er enige commercieel product wordt ontwikkeld als resultaat van het onderzoek dat gebaseerd is op de Health Family Tree-informatie, of op de resultaten van dat onderzoek, zult u daar geen financieel voordeel uit trekken.

Het gebruik van de Health Family Tree levert geen fysiek risico op. Sommige Health Family Tree-informatie die u wordt gevraagd kan u echter een ongemakkelijk gevoel geven. Zulke vragen of onderwerpen kunnen overgeslagen worden wanneer u de Health Family Tree-informatie opgeeft. U bepaalt hoeveel Health Family Tree-informatie u toe wilt voegen aan uw Health Family Tree en het toevoegen van zulke Health Family Tree-informatie is vrijwillig. Hoewel de Health Family Tree-informatie die wordt gedeeld (via publicatie of met een andere entiteit) nooit informatie bevat waarmee een individu normaal gesproken kan worden geïdentificeerd, zoals een naam of adres, kunnen er processen worden ontwikkeld waarmee iemand in staat is eerder geanonimiseerde gegevens toch te re-identificeren. We passen een verscheidenheid aan controlemechanismen toe om de anonimiteit en integriteit van onze systemen te bewaren en zulke acties te voorkomen. Net als met andere technologische controlemechanismen is er echter geen waterdichte garantie tegen onbevoegde of malafide actoren. Het is mogelijk dat het opgeven van informatie gepaard gaat met extra risico's die momenteel niet te voorzien zijn en MyHeritage zal zich daarom voortdurend inspannen om negatieve gevolgen voor onze gebruikers te voorkomen. U kunt er ook voor kiezen geen Health Family Tree-informatie te verstrekken en geen gebruik te maken van de Health Family Tree-functie.

Voordat u informatie over anderen verstrekt, dient u de noodzakelijke goedkeuring te verkrijgen van een ieder waarvan u de Health Family Tree-informatie verstrekt, of, indien deze persoon minderjarig is, de goedkeuring van de ouder of voogd. De Health Family Tree is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Het is minderjarigen niet toegestaan gebruik te maken van de Health Family Tree en zulk gebruik is in strijd met deze overeenkomst. Door Health Family Tree-informatie in te dienen over een minderjarige, geeft u aan dat u de ouder of wettelijke voogd van deze minderjarige bent, of expliciete toestemming hebt van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige.

We kunnen de Health Family Tree-functie op elk moment, zonder uw toestemming en geheel naar eigen goeddunken verbeteren, veranderen of stopzetten. Uw informatie kan in dat geval echter door ons worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Er worden op continue basis nieuwe functies en onderwerpen toegevoegd aan de Health Family Tree. In zo'n geval sturen we u ter informatie een e-mail of nodigen u uit meer Health Family Tree-informatie toe te voegen. U kunt elk onderdeel van de Health Family Tree-informatie bewerken of verwijderen, of alle informatie wissen. Vanaf het moment dat u uw informatie hebt verwijderd, zullen we voor ons onderzoek verder geen gebruik meer maken van uw Health Family Tree-informatie en we zullen u net als voorheen de mogelijkheid blijven bieden gebruik te maken van de website en de service. Zie voor meer informatie het privacybeleid.

Andere gedeeltes van de website

Als lid is het voor u toegelaten om inhoud te plaatsen op andere delen van de website, zoals het supportforum en het gemeenschapsgedeelte van MyHeritage. U mag ook commentaren plaatsen op inhoud die door andere leden geplaatst werd. We behouden het recht om inhoud of informatie te verwijderen waarvan wij geloven, naar eigen goeddunken, dat het op om het even welke manier een schending is van deze overeenkomst, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds.

MyHeritage Back-upservice

MyHeritage levert een optionele dienst voor gegevensback-up aan een bijkomende abonnementsprijs. Deze back-updienst is onderhevig aan deze overeenkomst en bijkomende voorwaarden specifiek voor de back-updienst.

Beperkte gebruikerslicentie

U wordt hierbij een licentie, enkel voor persoonlijk gebruik, verleend voor het gebruik van de dienst en zijn inhoud, en onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst (de "Licentie"). De dienst is niet bedoeld voor en de licentie is niet verleend voor commercieel gebruik. We behouden het recht om een deel van of de volledige dienst te allen tijde te beëindigen. Het downloaden van een deel of van de volledige functionaliteit van de dienst, of van een deel van de openbare gedeeltes van de dienst, is verboden. Online of andere heruitgave van inhoud op de openbare gedeeltes is verboden. Het overtreden van deze licentie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw lidmaatschap en kan leiden tot gerechtelijke stappen voor een dwangbevel, schadevergoedingen en/of alle andere gelijkwaardige vergoedingen. U mag de dienst en de software die door de dienst geleverd wordt enkel online gebruiken en niet downloaden, kopiëren, opnieuw gebruiken of verdelen, behalve wanneer het voor die software duidelijk aangegeven is dat het beschikbaar is voor offlinegebruik en dat een licentie voor dat gebruik geleverd is voor die software.

AuteursrechtenBehalve betreffende de DNA-diensten, zoals in detail hierboven weergegeven, verleent u ons door het plaatsen van inhoud op de website een royaltyvrije, wereldwijde, permanente en niet-exclusieve licentie voor het hosten, kopiëren, plaatsen en verdelen van zulke inhoud.

De integratie van MyHeritage matching met onze partners zoals RootsMagic, Family Historian, Aldfaer en Coret Genealogie is niet inclusief het plaatsen van inhoud. De informatie die ons voor matching wordt doorgegeven via de software en websites van partners wordt door ons nooit gebruikt voor andere doeleinden dan matching en wordt nooit openbaar weergegeven, verkocht of er worden door ons nooit licenties gegeven aan derde partijen. We ontvangen geen licentie voor zulke informatie en zulke informatie wordt door ons niet verzameld en wordt automatisch verwijderd nadat matches berekend zijn. Gebruikers van onze partners kunnen Smart Matches (overeenkomsten van stambomen) met andere gebruikers ontvangen, maar zulke matches zijn niet bidirectioneel: onze gebruikers zullen geen Smart Matches met de gebruikers van onze partners ontvangen en zullen de mogelijkheid niet hebben om hun gegevens te bekijken.

Alle inhoud die op de Website geplaatst wordt, behalve inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt, DNA-resultaten, DNA-monsters en de genetische informatie in de DNA-rapporten, is onze eigendom of die van derden die ons een beperkte licentie verleenden betreffende zulke inhoud. Inhoud die geplaatst wordt op familiesites is het bezit van de persoon die de inhoud opmaakte en is in het beheer van de beheerder van de familiesite waarin het is opgenomen, en wordt door ons gehost onder de voorwaarden van de overeenkomst.

MyHeritage is beschermd door auteursrecht overeenkomstig de wetten voor auteursrechten van de V.S. en Israël, internationale conventies, en andere wetten van auteursrechten van toepassing.

U mag de aanvraagcode voor het opstarten van onze software en toepassingen op geen enkele manier aanpassen. U zult geen toepassingen, onderdelen die gedownload kunnen worden, of enige delen hiervan maken, veroorzaken, vergunnen of toestemming geven voor het aanpassen, creëren van afgeleide werken, vertalen, reverse engineering, decompileren, uit elkaar halen of hacken.

Kosten en betalingenAbonnementen

MyHeritage biedt op betaling gebaseerde abonnementsplannen bovenop het standaard gratis siteabonnement die het volgende bevatten: Premium-familiesiteabonnement, PremiumPlus-familiesiteabonnement, Gegevensabonnement en Voltooiingsabonnement.

Alle abonnementen worden automatisch verlengd om een ononderbroken dienst te verzekeren. Dit betekent dat zodra u een betalend lid wordt, uw abonnement automatisch verlengd wordt en dat u een factuur zult ontvangen die gebaseerd is op de duurtijd van het abonnement tenzij u kiest voor uitstappen of annuleren door de volgende instructies in deze overeenkomst te volgen.

In verband met in de V.S. geldende regelgeving zijn betaalde abonnementpakketten en aankopen momenteel niet beschikbaar voor inwoners van de volgende locaties: Iran, Libië, Soedan, Somalië, Noord-Korea, Libanon en Syrië.

Alle fysieke goederen en leverbare zaken die bij ons aangekocht werden, worden onderhevig aan een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico op verlies en eigendom van zulke zaken naar u overgedragen wordt nadat wij het aan de vervoerder overdragen.

1. Opt-out voor vernieuwing

U kunt een opt-out kiezen voor het vernieuwen van uw abonnement door MyHeritage te bellen op +1-877-432-3135 of door in te loggen op en gebruik te maken van de pagina Mijn Aankopen. Kies op deze pagina het betreffende abonnement, klik op 'bekijk details' en vervolgens 'stop jaarlijkse vernieuwing'.' Als u ons niet minstens één dag voor het einde van uw huidige abonnementsperiode op de hoogte brengt van het feit dat u uw abonnement niet wil vernieuwen, zal de betaling voor de volgende vernieuwing van het abonnement uitgevoerd worden.

2. Gratis proefperiode

Abonnementen voor gratis proefperiodes zullen enkel aangerekend worden aan het einde van de gratis proefperiode.
U kunt een gratis proefperiode tijdens deze periode steeds annuleren via de pagina Mijn Aankopen en niets betalen. Kies 'data-abonnement' op die pagina, vervolgens 'bekijk details' en 'stop gratis proefperiode nu'.

3. Restitutiebeleid

MyHeritage hecht aan klanttevredenheid en biedt een dertig (30) dagen lange geld-terug-garantie. Als u niet tevreden bent met het abonnement dat u heeft aangeschaft, kunt u een volledige restitutie aanvragen door binnen de dertig (30) dagen na de initiële aankoopdatum van het abonnement met Klantondersteuning contact op te nemen.
De geld-terug-garantie is van toepassing op de MyHeritage abonnementen (Premium, PremiumPlus, data- en Compleet abonnementen) maar niet op verzonden producten zoals posters van stambomen en MyHeritage DNA kits.
Alle restituties zullen plaatsvinden via de originele creditcard waarmee de aankoop werd gedaan. Wij vragen u ons een redelijke termijn te gunnen voor de restitutie van het bedrag op uw rekening.

4. Prijzen onder voorbehoud

Behalve in het geval van maandelijkse abonnementen zal MyHeritage, wanneer uw abonnement vernieuwd wordt, u per e-mail op de hoogte brengen van het gefactureerde bedrag en de volgende datum voor vernieuwing van uw abonnement. Abonnementsprijzen kunnen te allen tijde door MyHeritage gewijzigd worden. Bij een wijziging zullen de prijzen de volgende vernieuwing van uw abonnement niet beïnvloeden, maar wel de daaropvolgende vernieuwingen. Gebruikers die hun abonnement niet willen verlengen omwille van een prijsverandering kunnen kiezen voor opt-out zoals beschreven in deze overeenkomst.

Betaling voor DNA-diensten

Als u nog niet geregistreerd bent bij MyHeritage zult u dit moeten doen wanneer u verdergaat met het bestellen van een DNA-testkit. Registratie is gratis. U moet uw inloggegevens bewaren om toegang te verkrijgen tot uw DNA-resultaten en DNA-rapporten op de website.

1. Vervangingen

In het geval dat u een van de volgende zaken ervaart, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die hieronder weergegeven worden in het deel "Contact opnemen met ons" en we zullen u gratis een vervangende DNA-testkit sturen naar het adres in onze bestanden op het moment van aankoop:

2. Annuleringen en terugbetalingen

Als u kiest om de bestelling van de DNA-testkit te annuleren voordat het DNA-monster ons laboratorium bereikt, hebt u recht op een terugbetaling. Om te annuleren en uw terugbetaling te claimen moet u contact opnemen met ons via de contactgegevens die hieronder weergegeven worden in het deel "Contact opnemen met ons". De terugbetaling is inclusief de kostprijs van de DNA-testkit, maar exclusief de verzendingskosten. Alle terugbetalingen zullen gebeuren via de originele creditcard waarmee de aankoop gemaakt werd. We vragen u ons een redelijke termijn te gunnen voor het storten van het geld op uw rekening.

We zullen DNA-kits die al in ons laboratorium verwerkt worden of waarvoor de verwerking al voltooid is niet terugbetalen. Zodra een DNA-monster naar ons laboratorium verstuurd en ontvangen werd, is de volledige kostprijs van de DNA-testkit niet-terugbetaalbaar.

Merk op dat wetenschappelijke procedures soms voor verschillende redenen vertraging kunnen oplopen. Testtijden kunnen variëren afhankelijk van het volume en de biologische kwaliteit van het monster. De verwachte datum voor resultaten zijn daarom voorspellingen en geen garantie op levering.

3. Opnieuw testen van DNA na een mislukte verwerking in het laboratorium

Als het testen van uw DNA-monster mislukt, zullen we u gratis een nieuwe DNA-testkit sturen zodat u ons een nieuw DNA-monster kunt leveren. De DNA-testkit zal verzonden worden naar het adres in onze bestanden ten tijde van de aankoop.

4. Prijzen onder voorbehoud

Prijzen kunnen te allen tijde door MyHeritage gewijzigd worden.

Disclaimers, Beperking van de aansprakelijkheid en SchadeloosstellingDisclaimers

a. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing zal MyHeritage, zijn kaderleden, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, licentiegevers en filialen in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onjuiste of onnauwkeurige informatie betreffende de dienst, of deze veroorzaakt werd door gebruikers van de website, leden, onze adverteerders of bedrijfspartners, of door de apparatuur of programmering geassocieerd met of gebruikt tijdens het werken met de website of de diensten. MyHeritage is niet verantwoordelijk voor gevolgen van de DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, of ze nu juist of onjuist zijn.

b. MyHeritage en zijn licentiegevers en filialen zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van een lid of andere gebruiker van de website. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing, zijn we in geen geval verantwoordelijk voor verlies of beschadiging, inclusief verloren gegevens, verloren informatie, persoonlijk letsel of dood, of gevolgen betreffende de privacy als gevolg van het gebruik van de website of de dienst, informatie de op de website geplaatst werd of overgedragen werd aan leden of andere gebruikers of interacties tussen of onder leden of andere gebruikers van de website, online of offline.

c. De informatie, producten, en diensten opgenomen in de dienst en de website kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Wijzigingen aan de informatie hierin worden periodiek aangebracht.

d. MyHeritage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheden, onderbrekingen, verwijdering, defecten, vertragingen van werking of overdracht, falen van de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, communicaties van gebruikers of leden; en is niet verantwoordelijk voor problemen of slechte technische werking van telefoonnetwerken of -lijnen, onlinecomputersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of stroef verlopen van het gebruik van het internet of een website of een combinatie van beide. MyHeritage en zijn filialen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan computerapparatuur die toebehoort aan een gebruiker van de website, een lid, of een andere persoon gerelateerd aan of als gevolg van het gebruiken van de website, het bekijken, afspelen, of downloaden van materiaal op of van de website of op een andere manier verbonden met de dienst.

e. De dienst en de website worden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" geleverd en MyHeritage doet, tenzij het op een andere manier verboden is door de wet van toepassing, uitdrukkelijk afstand van enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperkingen, enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk en bevredigende kwaliteit, of dat de website op elk tijdstip of op elke locatie beschikbaar zal zijn, ononderbroken of veilig; dat defecten of fouten zullen gerepareerd worden; of dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. We garanderen geen specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van de dienst. De dienst kan koppelingen bevatten naar websites van derden waarvan wij geen eigenaar zijn en die niet door ons beheerd worden. We hebben geen controle over, en veronderstellen geen aansprakelijkheid voor de inhoud, beleidslijnen, of praktijken van websites van derde partijen. U ontheft ons uitdrukkelijk van gedeeltelijke en volledige aansprakelijkheid die voortkomt uit uw gebruik van websites of diensten van derden. We waarborgen, onderschrijven, garanderen, of veronderstellen geen aansprakelijkheid voor een product of dienst waarvoor via de dienst of een andere gekoppelde website reclame gemaakt wordt, of die voorkomt in een banner of andere reclame of die wordt aangeboden door een derde. We zullen niet deelnemen aan het op de een of andere manier controleren van een transactie tussen u en derde providers of producten of diensten. Wij en onze derde leveranciers leggen geen verklaringen af betreffende de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud die door voor elk doeleinde door de website geleverd wordt. In geen geval zullen wij of onze derde providers aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, punitieve, speciale of andere schade inclusief, zonder beperking, inkomstenverlies, verlies van gegevens of ander schade volgens het contract, onrechtmatig gebruik of elke andere wettelijke theorie, zelfs wanneer de mogelijkheid daarvan meegedeeld wordt.

f. MyHeritage kan de DNA-resultaten en DNA-rapporten, naar eigen goeddunken, maar is niet verplicht tot, bekijken, evalueren, screenen, verwijderen of bewerken.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal MyHeritage (of zijn derde leveranciers) aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor directe, indirecte, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief schade als gevolg van uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst of een onderdeel daarvan, zelfs wanneer we geïnformeerd werden over de mogelijkheid van zulke schade. Niettegenstaande iets tegenovergesteld dan hierin opgenomen zal onze aansprakelijkheid (of deze van onze derde leveranciers) tegenover u of een derde partij voor welke reden ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het betaalde bedrag, indien er een bedrag betaald werd, dat u aan ons betaalde voor de dienst gedurende uw lidmaatschap. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van (i) fouten, vergissingen, of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of beschadiging van eigendom, van welke aard ook, als gevolg van uw toegang tot en het gebruik van de dienst; (iii) elke ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle informatie die hierop is opgeslagen; (iv) elke onderbreking of stopzetting van overdracht van of naar onze dienst; (v) alle bugs, virussen, Trojaanse paarden, of soortgelijk, die kunnen overgedragen worden door of via de dienst; en/of (vi) elk verlies of schade van alle aard die voortkomt als het resultaat van uw gebruik van de dienst, gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatig gebruik, of een andere wettelijke theorie. De hier genoemde aansprakelijkheidsbeperking zal van toepassing zijn zoals maximaal wordt toegelaten door de wet in het rechtsgebied van toepassing.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG DEEL VAN DE DIENST, OF MET ENIGE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST IS UW ENIGE OPTIE HET STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DEZE DIENST.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met het schadeloos stellen en houdt MyHeritage, zijn dochterondernemingen, werknemers, directeurs, agenten, licentiegevers, managers, filialen en derde partijen die namens ons handelen, en hun respectievelijke kaderleden, agenten, partners en werknemers, vrij van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, of eis, inclusief redelijke erelonen van advocaten, veroorzaakt door een derde vanwege of voortkomende uit uw gebruik of toegang tot de dienst, uw overtreding van deze overeenkomst en/of elke schending van uw verklaringen en garanties die hierboven beschreven zijn en/of als informatie die u op de website plaatst of op een andere manier aan ons of via de dienst overdraagt ons aansprakelijk stelt tegenover een derde.

Verjaringstermijn met betrekking tot de DNA-diensten

U gaat akkoord dat, ongeacht een statuut of wet die het tegenovergestelde stelt (tot zover toegelaten door de wet van toepassing), elke claim of geschil, voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de DNA-diensten of dit deel, binnen een (1) jaar na het ontstaan van de claim of het geschil, neergelegd moet worden of voor altijd verjaard zal zijn.

Bijkomende voorwaarden voor leden1. Registratie en veiligheid

A. Als deel van het registratieproces zult u uw e-mailadres en volledige naam indienen en een wachtwoord selecteren. U moet ons juiste, nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie leveren. Dit nalaten zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U begrijpt dat u (i) de naam of het e-mailadres van een andere persoon, met de bedoeling u voor te doen als deze persoon, niet mag selecteren of gebruiken; (ii) de naam of het e-mailadres van een andere persoon dan uzelf niet zonder toestemming mag gebruiken; (iii) geen onjuist geboortejaar of geboortedatum van uzelf mag invoeren; (iv) geen naam of e-mailadres opgeven dat wij, naar eigen goeddunken, ongepast of aanstootgevend vinden.

C. U moet 13 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken, tenzij de wetten van het land waarvan u ingezetene bent of van waaruit u de Dienst gebruikt anderszins aangeven. (Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel "Minderjarige Gebruikers" hieronder). Registratie en inloggen op de Website zullen beschouwd worden als bevestiging dat u ouder bent dan 13 jaar. Als u ouder bent dan 13 maar jonger dan 18 jaar, zal aan u worden gevraagd om een geschreven goedkeuring van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen om de Dienst te kunnen gebruiken (voor meer informatie, zie het onderdeel "Minderjarigen"hieronder).

C. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de website via uw wachtwoord en voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. We zullen niet vragen om uw wachtwoord aan een van onze vertegenwoordigers bekend te maken. Het doorgeven van uw wachtwoord om anderen toegang te verlenen tot de website is uitdrukkelijk verboden en zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U moet ons per reguliere post of per e-mail via privacy@myheritage.com op de hoogte brengen van alle bekende of vermoedens tot ongeautoriseerd gebruik(en) van uw lidmaatschap, of alle bekende of vermoedens tot inbreuken op de veiligheid. Alle frauduleuze, onrechtmatige, of op een andere manier illegale activiteit kan, naar ons goeddunken, leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap, en kan overgemaakt worden aan de geschikte wetshandhavingsinstanties.

2. Wijzigingen aan deze overeenkomst en de dienst

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst of de dienst te allen tijde aan te passen. Wijzigingen aan de dienst zullen op de website geplaatst worden. Als een deel van deze overeenkomst of een wijziging aan deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is of leidt tot het feit dat u deze overeenkomst niet langer naleeft, moet u stoppen met het gebruiken van de dienst. Het nu, of na wijzigingen aan deze overeenkomst, verder gebruiken van de dienst betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en eraan gebonden bent. Daarom is het belangrijk dat u de beschikbare versie regelmatig controleert en verzekert dat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen.

Wanneer de inhoud van deze overeenkomst gewijzigd wordt, zal het label "bijgewerkt" steeds duidelijk weergegeven worden naast de link "Voorwaarden" die leidt naar deze overeenkomst, in de voetregel van de pagina‘s van de dienst. Het label "bijgewerkt" zal ofwel na 30 dagen verwijderd worden, ofwel nadat u de bijgewerkte voorwaarden bekeken hebt.

3. Minderjarige gebruikers

Behalve met betrekking tot de DNA-diensten (zie in het Sub-Deel "Geschiktheid" onder het Deel "DNA-diensten" hierboven) eisen we dat individuen minstens 13 jaar oud zijn vooraleer ze een account op MyHeritage kunnen aanmaken. In sommige rechtsgebieden kan de leeftijdsgrens hoger zijn. Het leveren van valse informatie om een account aan te maken is altijd een overtreding op deze overeenkomst. Dit bevat accounts die geregistreerd zijn door ouders namens kinderen jonger dan 13.

Als uw minderjarig kind (kind jonger dan 13) een account heeft aangemaakt bij MyHeritage, kunt u hun tonen hoe ze hun account kunnen verwijderen door hen te laten inloggen op hun account, "Account-instellingen" in het menu Account in de rechterbovenhoek te selecteren, en op "Verwijder mijn account" te klikken. Als u een account dat geregistreerd werd voor een minderjarig kind wilt melden, stuur dan de details per e-mail naar ons via privacy@myheritage.com. We zullen elk account van een kind jonger dan 13 jaar waarvan we op de hoogte gebracht zijn onmiddellijk verwijderen.

In de meeste rechtsgebieden vereist de dienst (behalve voor de DNA-diensten) dat individuen ten minste 13 jaar oud zijn vooraleer zij een account mogen opmaken. We streven naar het leveren van een globale dienst met consequente normen voor iedereen, maar we streven ook naar het respecteren van de lokale wetten. Na het observeren van wetten in Spanje, Israël en Zuid-Korea eisen we dat individuen die hier wonen ten minste 14 jaar oud zijn vooraleer ze een account mogen aanmaken en de dienst gebruiken. Als uw minderjarig kind (kind jonger dan 14) dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont, een account heeft aangemaakt bij MyHeritage, kunt u hun tonen hoe ze hun account kunnen verwijderen door hen te laten inloggen op hun account, "Account-instellingen" in het menu Account in de rechterbovenhoek te selecteren, en op "Verwijder mijn account" te klikken. Als u een account dat geregistreerd werd voor een minderjarig kind dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont, wilt melden, stuur dan de details per -e-mail naar ons via privacy@myheritage.com. We zullen elk account van een kind jonger dan 14 dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont en waarvan we op de hoogte gebracht zijn onmiddellijk verwijderen.

4. Minderjarigen

Behalve met betrekking tot de DNA-diensten (zie in het Sub-Deel "Geschiktheid" onder het Deel "DNA-diensten" hierboven), kunnen minderjarigen (personen jonger dan 18) de dienst gebruiken op voorwaarde dat ze niet te jong zijn (zie het deel over Minderjarige Gebruikers hierboven), en op voorwaarde dat ze toestemming verkregen hebben van hun ouder of voogd voor hun gebruik van de dienst ("Toelating"). Minderjarigen mogen de dienst niet gebruiken zonder toestemming totdat ze 18 jaar of ouder zijn.

In sommige landen kan de dienst een formulier voor speciale verplichte toestemming van ouder/voogd weergeven wanneer een gebruiker die als minderjarige bepaald is zich bij de dienst inschrijft of inlogt. In het formulier voor toestemming wordt van de ouder of voogd vereist dat de volledige naam en e-mailadres ingevuld worden en dat de keuzevakjes aangevinkt worden om aan te geven dat zij een ouder of voogd van de minderjarige zijn, akkoord zijn met deze overeenkomst en het privacybeleid van de dienst, en de verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de dienst door de minderjarige. Wanneer het formulier voor toestemming wordt weergegeven, kan de dienst niet gebruikt worden vooraleer het formulier ingevuld is. Als de gebruiker geen minderjarige is, laat het formulier toe dat de gebruiker dit verklaart en een juiste geboortedatum invult. Wanneer het formulier voor toestemming ingevuld en ingediend is, zal de dienst de details van de toestemming documenteren maar zal verder geen gebruik maken van de details van de ouder of voogd die het formulier voor toestemming ingevuld heeft.

Disputen en geldend rechtDeze overeenkomst en elk dispuut betreffende de dienst zullen exclusief worden geregeld door de wetten van de staat Israël, zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbepalingen, en u gaat ermee akkoord dat elke gerechtelijke procedure betreffende de uitoefening, uitvoering en/of handhaving van deze overeenkomst exclusief aanhangig gemaakt zal worden bij de rechtbanken van Tel Aviv, Israël. U gaat akkoord dat de dienst passief zal beschouwd worden en geen voorrang gegeven wordt aan het persoonlijke rechtsgebied tegenover dat van MyHeritage, voor specifieke gevallen of in het algemeen, in andere rechtsgebieden dan dat van Israël. In het onwaarschijnlijke geval dat we een dispuut met u hadden dat we niet konden oplossen nadat we dit informeel probeerden, moeten alle claims in de individuele capaciteit van elke partij aanhangig gemaakt worden en niet als een afgevaardigde eiser of klasselid in een vermeende klasse of vermeende procedure. U gaat ermee akkoord dat door het aanvaarden van deze overeenkomst u en wij afzien van het recht op deelname in een claim van een klasseactie.

Volledige overeenkomstDeze overeenkomst, samen met het privacybeleid van MyHeritage, de Verklaring Geïnformeerde Toestemming DNA (de "Verklaring") en elke andere wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zijn uitgegeven door MyHeritage op de Website (zoals van toepassing), zullen de volledige overeenkomst vormen tussen u en MyHeritage betreffende de website en de dienst. Enig falen van ons in het uitvoeren of handhaven van een recht of bepaling van deze overeenkomst en/of de verklaring zal niet beschouwd worden als een ontheffing van zulk recht of bepaling. De titels van de delen in deze overeenkomst zijn enkel voor het gebruiksgemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Deze overeenkomst en/of de verklaring werkt naar zijn maximale mogelijkheden die door de wet zijn toegelaten. Als een bepaling in deze overeenkomst en/of de verklaring onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en/of de verklaring en heeft deze geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van overblijvende bepalingen. Deze overeenkomst, en alle rechten en licenties die hieronder zijn toegekend, kunnen niet door u overgedragen of toegewezen worden, maar kunnen door ons zonder beperking toegewezen worden. Een poging tot overdragen of toewijzen is hierop een overtreding en zal nietig en ongeldig zijn. Als we u een vertaling van de Engelse versie van deze overeenkomst leveren, zal de Engelse versie van deze overeenkomst voorrang krijgen in geval van een conflict.

Contact opnemen met onsU kunt per e-mail contact opnemen met ons als u bekommernissen of vragen hebt over deze overeenkomst, de website, de dienst of een andere gerelateerd onderwerp, door ons te schrijven op het adres hieronder of het bezoeken van ons Help Centrum.

Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 60250, Israël
https://www.myheritage.nl