MyHeritage - Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 februari 2024.
Als u ze sinds deze datum niet meer heeft bekeken, doe dat dan nu.

Welkom bij MyHeritageMyHeritage is een online service die leden in staat stelt familiesites en profielen aan te maken om hun stambomen op te bouwen en af te drukken; familiefoto's te uploaden, verbeteren, kleuren, animeren en delen, historische documenten en kranten te doorzoeken, DNA-testen uit te voeren en genetische genealogie en genetische gezondheidsanalyse te ontvangen, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, en hun familiegeschiedenis te onderzoeken met geavanceerde onderzoeksinstrumenten (de "Service"). De Service is eigendom van en wordt beheerd door MyHeritage Ltd. (hierna "MyHeritage"). (hierna "MyHeritage", 'wij', 'onze' of 'ons'). U' of 'uw' betekent een volwassen gebruiker, ouder dan 13 jaar, van de Service (in sommige rechtsgebieden kan de minimumleeftijd hoger zijn, zie Paragraaf "Minderjarige Gebruikers" hieronder). Elk gebruik van de MyHeritage website, de OldNews.com website en/of de MyHeritage en Reimagine mobiele applicaties voor iOS en Android (gezamenlijk, de "Website"), en/of de Service is onderworpen aan de naleving van de hierin genoemde Voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door, want door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn en een overeenkomst met ons aan te gaan op basis van deze Algemene Voorwaarden (deze "Overeenkomst"), ongeacht of u zich registreert als lid in MyHeritage ("Lid"). De Website maakt deel uit van een groep websites die wij bezitten en beheren (de "MyHeritage Website Groep"), waartoe ook MyHeritage* websites op andere topleveldomeinen en Geni.com behoren.

Deze overeenkomst is van toepassing voor elk gebruik van de dienst, inclusief maar niet beperkt tot: a) het indienen van monsters voor DNA-extractie en verwerking, b) uploaden van een digitale versie van uw genetische informatie die geëxporteerd werd vanuit andere DNA-diensten, c) het ontvangen en omgaan met genetische genealogieanalyses die door de website geleverd werden (de “DNA-Genealogiediensten”), d) het ontvangen, bekijken en omgaan met genetische gezondheidsanalyses (de “DNA-Gezondheidsdiensten”), en e) download van uw originele DNA-gegevens (samen de "DNA-diensten"). Tenzij expliciet anders wordt aangegeven, bevatten de dienst de DNA-diensten voor alle doeleinden van deze overeenkomst. Gebruik de dienst en de website niet als u niet akkoord gaat met een bepaling in deze overeenkomst. We behouden het recht om, volgens eigen goeddunken, alle bepalingen hiervan te wijzigen, en zulke wijzigingen zullen onmiddellijk effectief zijn na het plaatsen op de website. U gaat akkoord dat u gebonden bent aan alle wijzigingen aan deze overeenkomst als u verder gaat met het gebruiken van de dienst nadat zulke wijziging geplaatst is.

De DienstMyHeritage-familiesites en aanvullende functiesInhoudnormen
In dit gedeelte worden onze normen uitgelegd voor door de gebruiker geleverde inhoud op de Service en/of de website, de stappen die u kunt nemen om inhoud te melden waarvan u denkt dat deze illegaal is of anderszins in strijd is met onze normen en de stappen die we nemen als we op de hoogte worden gebracht van dergelijke inhoud.

MyHeritage laat toe dat u, als lid, inhoud creëert en plaatst op familiesites van MyHeritage, en stelt u in staat om de toegang tot zulke inhoud te beheren en te limiteren voor andere gebruikers van de MyHeritage Website Group. Gezien de aard van de dienst, selecteer zorgvuldig de informatie die u op MyHeritage-familiesites wilt plaatsen of uploaden naar de Service en plaats geen illegale of ongeschikte inhoud, zoals hieronder nader wordt beschreven. We zullen door de gebruiker geleverde inhoud niet bewerken of controleren, maar we behouden ons het recht voor om de toegang tot door de gebruiker geleverde inhoud die onder onze aandacht komt te verwijderen of uit te schakelen en die, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst en/of elke wet of verordening schendt.

Onze normen

Ter illustratie, en zonder beperking, mag u de volgende inhoud niet plaatsen, verzenden, verzenden of anderszins beschikbaar stellen via of in verband met de Service, die we niet toestaan op de Service en/of de website:

Inhoud rapporteren

Als u van mening bent dat inhoud die beschikbaar is via de Service en/of de website onwettig is of anderszins in strijd is met onze normen (zoals hierboven uiteengezet) 'Onjuiste inhoud', neem dan contact op met privacy@myheritage.com.

Belangrijke opmerking: als u onjuiste inhoud rapporteert, bevestigt u uw oprechte overtuiging door uw rapport in te dienen dat de informatie en beschuldigingen in het rapport nauwkeurig en volledig zijn. Geef uw naam op bij het melden van onjuiste inhoud (tenzij er een vrijstelling bestaat onder de toepasselijke wetgeving).


Onze contentmoderatie

Zonder beperking kunnen we een van de volgende beslissingen nemen als reactie op een rapport over onjuiste inhoud:


We zullen u informeren over de uitkomst van onze beoordeling. Als we besluiten om inhoud te verwijderen, zullen we, indien relevant, ook de persoon op de hoogte stellen die die inhoud heeft geüpload, of een persoon wiens toegang tot de Service/website we opschorten of beëindigen, indien van toepassing.

Klachtenafhandeling

Als u het niet eens bent met onze moderatiebeslissing, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan door te reageren op de e-mail die u informeert over onze beslissing.

Openbaarmakingen

Mogelijk moeten we informatie openbaar maken over een persoon die illegale inhoud plaatst, indien wettelijk vereist.

Uw gebruik van de service


Bij het gebruik van de Service en/of website mag u, naast het voldoen aan onze inhoudsnormen (zie hierboven), niet:


Behalve na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen deel van of de volledige website of zijn inhoud kopiëren of elektronisch opslaan, of beschikbaar maken, verdelen, verkopen of delen van of de volledige website te koop aanbieden, of systematisch inhoud en gegevens van of via de website downloaden om voor een ander doeleinde in een ander gegevensbestand te laden. Scraping, verkenning en/of vergaring van gegevens en pagina‘s van de website zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijn ten strengste verboden. Het uitvoeren van scripts om activiteiten op de website te automatiseren, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden of kleuren van foto's, het herstellen van kleuren, en/of andere verbeteringen en bewerkingen van foto's, is streng verboden. Het opsplitsen van video's in frames om de afbeeldingen per frame in te kleuren op MyHeritage is ook streng verboden. Het overtreden van deze verboden kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw lidmaatschap en kan leiden tot gerechtelijke stappen voor een dwangbevel, schadevergoedingen en/of alle andere gelijkwaardige vergoedingen. Behalve met onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is de herverkoop van welke producten van MyHeritage dan ook (inclusief, zonder beperkingen, DNA-kits van MyHeritage) strikt verboden. Een DNA-kit van MyHeritage kopen en deze vervolgens aan iemand anders verkopen is ten strengste verboden.

Een activiteit in het raamwerk van de website die onder onze aandacht gebracht wordt en in overtreding is met de wet van toepassing, zoals door ons naar eigen goeddunken, aan de gepaste autoriteiten meegedeeld worden.

Richtlijnen voor MyHeritage-ledenEen familiesite van MyHeritage is een plaats waar leden hun inhoud delen met andere leden. Dit kan leiden tot conflicten tussen leden. De volgende richtlijnen zijn van toepassing voor alle leden van MyHeritage, inclusief uzelf:

Smart Matching™ is een dienst die ontdekkingen doet door overeenkomsten te vinden tussen uw stamboom en andere stambomen, maar dit voordeel brengt een nadeel betreffende privacy met zich mee; eigenaars van andere familiesites kunnen namelijk delen van uw stamboom die overeenstemmen met die van hen bekijken (behalve informatie over levende personen op uw stamboom die niet gevonden werden in hun stamboom en gecensureerd blijven). Als u zich hierover zorgen maakt, moet u Smart Matching™ uitschakelen door te klikken op de link "Mijn privacy" in het vervolgkeuzemenu bovenaan rechts op de website, daarna klikken op de tab "Inhoud" onder de naam van uw stamboom, de optie "Smart Matching™ Inschakelen" uitschakelen en op de knop "Opslaan" drukken. Als u Smart Matching™ ingeschakeld laat voor uw stamboom neemt u de verantwoordelijkheid dat andere leden delen van uw stamboom kunnen bekijken.

We stellen een aantal diensten beschikbaar die worden aangedreven door tools voor kunstmatige intelligentie van derden, waaronder tools van OpenAI.
AI Record Finder™ is een service gebaseerd op Artificial Intelligence (AI) waarmee gebruikers kunnen praten met een AI-assistent in een chatinterface om gegevens te vinden over hun voorouders en familieleden.
Evenzo is AI Biographer™ een service waarmee gebruikers AI kunnen gebruiken om een biografie van een niet-levende of opmerkelijk persoon te maken.
Zowel AI Record Finder™ als AI Biographer™ gebruiken geautomatiseerde technologie van derden, mogelijk gemaakt door OpenAI.
Deze diensten kunnen naar eigen keuze worden gebruikt om verschillende gegevensbronnen te zoeken en samen te vatten, inclusief de eigen gegevens van MyHeritage (die informatie bevatten die door andere MyHeritage-leden is verstrekt) en gegevens die door derden aan MyHeritage zijn verstrekt, ten behoeve van uw familiegeschiedenisonderzoek. Als u ervoor kiest om deze services nu of in de toekomst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de informatie die u tijdens uw zoekopdrachten zult invoeren, inclusief persoonlijke informatie, wordt gedeeld met OpenAI en verwerkt om u de zoekresultaten of met de AI Biography te bieden. U gaat er verder mee akkoord dat u geen gevoelige persoonlijke informatie (ook bekend als ‘gegevens uit speciale categorieën’, waronder bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of genetische gegevens) invoert in de chatinterface. Merk op dat AI Record Finder™ niet is ontworpen om u te vragen dergelijke informatie in te voeren. Zoals bij elke op AI gebaseerde technologie, kunnen de output van de AI Record Finder™ en AI Biographer™-diensten fouten bevatten.

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door u en/of een familiesite geplaatst werd af te wijzen of deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, of te allen tijde uw toegang tot een deel van of tot de volledige familiesite te beperken, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds. We behouden ook het recht om, naar eigen goeddunken, te allen tijde een familiesite af te wijzen, deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds, als wij vinden dat de familiesite op eender welke manier deze overeenkomst schendt.

Zodra u inhoud op de website uploadt, plaatst of uitgeeft, inclusief stambomen en foto‘s, kan deze mogelijk bekeken worden door andere personen die de website of andere websites van de MyHeritage Website Group bezoeken, afhankelijk van de door u beheerde instellingen voor toelating. Gebaseerd op uw instellingen voor toelating kunnen andere gebruikers van de website mogelijk inhoud die u geplaatst hebt, bekijken, kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat anderen toegang hebben tot uw familiesite en zaken kunnen toevoegen, weghalen of op een andere manier uw familiesite kunnen wijzigen. Informatie die u plaatst, zal worden weergegeven en is beschikbaar voor anderen om te zoeken, bekijken of beluisteren.

U kunt inhoud die u voordien op de website geplaatst hebt, verwijderen; als anderen echter kopieën van de inhoud hebben gedownload of op een andere manier hebben opgeslagen, kan deze nog steeds publiekelijk bekeken worden.

Andere gebruikers kunnen contact met u opnemen via onze website betreffende de inhoud die u uploadt. We kunnen u een melding sturen per e-mail wanneer u een nieuw bericht hebt op onze website. U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen in het gedeelte "Mijn Account" van de website als u ervoor kiest om zulke meldingen niet te ontvangen.

Aanbevelingssystemen
MyHeritage maakt gebruik van bepaalde systemen die kunnen worden beschouwd als aanbevelingssystemen, waaronder Record Matches, Smart Matches™, Instant Discovery™ en Search Alerts. Deze systemen zijn ontworpen om MyHeritage en gebruikersinhoud te filteren om uw gebruikerservaring te verbeteren en inhoud voor te stellen die voor u relevant kan zijn. Record Matches bevelen historische records aan die mogelijk verband houden met individuen in uw stamboom uit onze hele database met historische records. Smart Matches™ is een krachtige technologie die door MyHeritage is ontwikkeld om overeenkomsten tussen stambomen te vinden. Een Instant Discovery™ is een bundel familiegeschiedenisinformatie die u met één klik kunt toepassen. Een zoekwaarschuwing is een e-mailmelding waarmee u weet dat er nieuwe records zijn gevonden voor een zoekopdracht die u eerder hebt uitgevoerd op de MyHeritage Search Engine, dat bestond niet toen u de zoekopdracht uitvoerde.

DNA-dienstenDit deel is van toepassing voor de DNA-diensten, inclusief, onder andere, het bestellen van DNA-kits bij MyHeritage, het sturen van DNA-monsters naar ons, het op een aanvaardbare manier gebruiken van deze monsters, de DNA-merkers, nucleotiden, variaties van haplogroepen ("DNA-resultaten") als resultaat hiervan of door u ingediend op de website, de resultaten van de genetische genealogieanalyses van de DNA-resultaten welke de DNA-matches en schattingen van etnische afstamming (samen, de "DNA-genealogierapporten") bevatten en de resultaten van de genetische gezondheidsanalyses van de DNA-resultaten welke de Genetische Risicorapporten en de Dragerschapstatusrapporten (samen, de “DNA-gezondheidsrapporten” en samen met de DNA-genealogierapporten, de “DNA-rapporten”) bevatten, en uw rechten, verplichtingen en beperkingen betreffende het gebruik van de DNA-diensten. Houd er rekening mee a.u.b. dat u zich om de DNA-diensten te gebruiken als lid op de website moet registreren, u bent echter niet verplicht om een abonnement op de DNA-diensten te nemen. Uw gebruik van de DNA-diensten is onderhevig aan deze overeenkomst en het privacybeleid van MyHeritage.

De DNA-genealogiediensten zijn momenteel niet beschikbaar voor inwoners van de volgende locaties: Israël, Iran, Libië, Soedan, Somalië, Noord-Korea, Libanon en Syrië ("Locaties met Beperkte Toegang tot DNA-genealogie"). De DNA-gezondheidsdiensten zijn momenteel niet beschikbaar voor inwoners van de volgende locaties: Israël, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Turkije, Spanje, Noorwegen, de staten Rhode Island, New Jersey, New York, alsook Iran, Libië, Soedan, Somalië, Noord-Korea, Libanon en Syrië (“Locaties met Beperkte Toegang tot DNA-gezondheid”). Het is gebruikers uit Frankrijk niet toegestaan om DNA testkits van MyHeritage aan te schaffen. Door het akkoord gaan met de DNA-diensten, het indienen van een monster om te testen of het uploaden of overdragen van DNA-resultaten op de website, geeft u aan dat u achttien (18) jaar of ouder bent en niet verblijft op een van de locaties met beperkte toegang tot DNA-genealogie en/of locaties met beperkte toegang tot DNA-gezondheid, respectievelijk, die hierboven werden weergegeven, en geeft u aan dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en akkoord gaat gebonden te zijn aan deze overeenkomst en het verzamelen en gebruiken van uw DNA-monster en DNA-resultaten en de berekening en levering van de betreffende DNA-rapporten door ons. Bovendien geeft u aan dan elk DNA-monster dat u levert en alle informatie die u overdraagt of uploadt die een persoon associeert met zijn/haar DNA-resultaten ofwel uw DNA of, uitsluitend met betrekking tot het gebruik van de DNA-genealogiediensten, het DNA is van een persoon van wie u een wettelijke voogd bent of de wettelijke toestemming verkregen hebt om hun DNA aan ons te leveren. Ongeacht het voorgaande, is het gebruik van de DNA Services voor doeleinden van wetshandhaving, forensisch onderzoek, strafrechtelijk onderzoek, "cold case" onderzoeken, identificatie van onbekende overleden personen en/of gelijkaardige doeleinden strikt verboden, tenzij er een gerechtelijk bevel is afgegeven. Ons beleid is om vragen van wetshandhavers te weerstaan om de privacy van onze klanten te beschermen. Het is ten strengste verboden om "oud DNA" (DNA-gegevens die zijn verkregen uit archeologische opgravingen) of "kunstmatig DNA" (DNA-gegevens die zijn verkregen uit fysieke voorwerpen) te uploaden op de website. Het is ten strengste verboden om DNA-gegevens op de website te uploaden die handmatig of met behulp van hulpmiddelen voor DNA-reconstructie, zoals Othram of Borland Genetics, zijn gemaakt of gemanipuleerd, of door DNA-gegevens van meerdere personen in een nieuw DNA-gegevensbestand te combineren. Alle voorwaarden hierin zijn zowel van toepassing voor DNA-resultaten die geproduceerd werden door het gebruiken van de diensten voor DNA-testen van MyHeritage als voor DNA dat gedeeld werd door het rechtstreeks uploaden op de website, gegevens die overgedragen werden van een andere dienst voor DNA-testen of op andere manieren waarop u DNA-informatie aan ons leverde.

Door het indienen van DNA-monsters bij MyHeritage geeft u de toelating aan MyHeritage om direct of indirect DNA van de monsters te onttrekken, genetische analyses op het DNA uit te voeren door middel van de methodes die momenteel beschikbaar zijn en in de toekomst zullen ontwikkeld worden, de resultaten van de uitgevoerde testen vrij te geven door de respectievelijke DNA-rapporten aan u en, uitsluitend met betrekking tot de DNA-genealogierapporten, ook aan anderen aan wie u de toestemming geeft te leveren, en om de monsters op te slaan voor bijkomende genetische testen in de toekomst (we kunnen bijvoorbeeld meer gedetailleerde en meer nauwkeurige DNA-resultaten, DNA-rapporten en andere outputs leveren na bijkomende genetische testen in de toekomst, onderhevig aan uw uitdrukkelijke toestemming) en om u toe te laten de DNA-resultaten te downloaden, in elk geval en onderhevig aan en in overeenstemming met deze overeenkomst en met het privacybeleid. U erkent ingeval u uw DNA-resultaten downloadt het volgende: 1) dat er met deze download een kopie zal worden aangemaakt die niet door de privacy- en veiligheidsinstellingen van MyHeritage wordt beschermd; 2) dat deze download en de opslag van uw DNA-resultaten na uw download op eigen risico plaatsvinden; en 3) dat MyHeritage geen enkele controle zal hebben over de gedownloade DNA-resultaten en niet aansprakelijk zal zijn, noch tegenover u, noch tegenover welke derde partij dan ook, met betrekking tot deze download en/of opslag.

We claimen geen eigendomsrechten van de DNA-monsters, de DNA-resultaten en/of de genetische genealogie- en genetische gezondheidsinformatie in de DNA-rapporten. Alle genetische genealogie- en genetische gezondheidsinformatie afkomstig uit de DNA-monsters, de DNA-resultaten en/of voorkomt in de DNA-rapporten blijft toebehoren aan de persoon die het DNA leverde, enkel onderhevig aan de rechten toegekend aan MyHeritage in deze overeenkomst. Bovendien begrijpt u dat u door het leveren van DNA-monsters en/of DNA-resultaten aan ons, geen rechten verkrijgt in onderzoeks- of commerciële producten die door ons kunnen ontwikkeld worden en aan uw DNA gerelateerd zijn.

We zullen, als u dit vraagt, het DNA-monster dat u leverde vernietigen. Neem a.u.b. contact op met ons via de contactgegevens die hieronder in het deel "Contact opnemen met ons" worden weergegeven om de vernietiging van uw DNA-monster aan te vragen. Bovendien kunt u te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten van de website verwijderen door middel van de functie verwijderen op de pagina "DNA kits beheren" van de website of aan de klantondersteuning van MyHeritage vragen om dit voor u te doen.

Als u DNA-monsters aan ons en/of DNA-resultaten aan de WEBSITE voorlegt, dan verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde licentie om uw DNA-monsters, de DNA-resultaten en de daaruit voorkomende DNA-rapporten te gebruiken. Dit geldt, uitsluitend met betrekking tot de DNA-genealogiediensten, ook voor DNA-monsters en/of DNA-resultaten die u voorlegt voor welke andere persoon dan ook, van wie u een wettelijk geldige, zoals in deze Sectie beschreven machtiging hebt gekregen, evenals voor de daaruit voorkomende DNA-rapporten, in de minimale mate die voor ons noodzakelijk is om u de Dienst te verlenen. De licentie die u ons toekent is niet eeuwigdurend en is herroepbaar, dus u kunt te allen tijde uw DNA-resultaten en DNA-rapporten blijvend van de Website verwijderen en ons verzoeken om uw DNA-monsters te vernietigen. U stelt ons hierbij vrij van alle claims, pandrechten, eisen, acties of rechtszaken met betrekking tot de DNA-testen, DNA-monsters, DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, inclusief, zonder beperking, fouten, nalatigheden, claims voor laster, inbreuk van privacy, recht op openbaarheid, emotioneel leed of economisch verlies. Dit deel blijft zelfs van kracht wanneer u stopt met het gebruiken van de website of de DNA-diensten.

U bevestigt dat de indiening van een DNA-monster door u niet onderhevig is aan een verbod op export of beperking in het land waar u verblijft. U gaat er ook mee akkoord dat u de bevoegdheid hebt, onder de wetten van de staat of het rechtsgebied waar u verblijft, om de verklaringen in deze overeenkomst te leveren en dat u expliciet afziet van wetten of regelgevingen betreffende DNA-monsters, DNA-resultaten en/of DNA-rapporten en het opslaan ervan van de staat of het rechtsgebied waarin u verblijft. U stemt toe dat DNA-monsters opgeslagen worden in de Verenigde Staten zoals beschreven wordt in deze overeenkomst.

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, DNA-rapporten en/of DNA-resultaten die door u geleverd werden na het verwerken van uw DNA-monster af te wijzen of deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, of deze overeenkomst te beëindigen of uw toegang tot een deel van of tot de volledige DNA-diensten te allen tijde te beperken, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid, behalve dat we u zullen terugbetalen wanneer u bij ons een DNA kit aangekocht hebt en we dit van dit recht gebruik gemaakt hebben.

Geschiktheid

Het gebruiken en het abonnement op de DNA-diensten is ongeldig waar het verboden is. U mag de DNA-diensten enkel gebruiken als u achttien (18) jaar of ouder bent en de wettelijke mogelijkheid hebt om met ons een bindend contract af te sluiten. Gebruik de DNA-diensten niet als u daarmee een lokale, staats- of nationale wet of regelgeving van het rechtsgebied van uw verblijfplaats overtreedt. Door uw akkoord te geven voor de DNA-diensten, erkent en garandeert u dat (a) het DNA-monster en/of de DNA-resultaten die door u ingediend werden aan u of, uitsluitend met betrekking tot de DNA-genealogiediensten, aan iemand waarvan u de wettelijke toestemming verkreeg voor het delen van het monster en/of de DNA-resultaten, toebehoort; (b) u achttien (18) jaar of ouder bent; en (c) uw gebruik van de DNA-diensten geen overtreding is van een wet of regelgeving van toepassing. Wanneer een minderjarige gebruikmaakt van de DNA-genealogiediensten zal de ouder of de voogd van deze minderjarige verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van de minderjarige. Als u, uitsluitend met betrekking tot de DNA-genealogiediensten, een DNA-monster van een minderjarige indient, moet u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige zijn en een geschreven bevestiging in een formaat dat voor ons acceptabel is leveren als dit voorafgaand aan de geleverde DNA-resultaten en DNA-genealogierapporten voor de minderjarige in kwestie gevraagd werd. Zend uw monster a.u.b. niet naar ons wanneer u een reden hebt om aan te nemen dat u een besmettelijke ziekte, aandoening of stoornis hebt tot wanneer deze ziekte, aandoening of stoornis niet langer besmettelijk is of genezen is. Uw DNA-monster wordt mogelijk niet verwerkt, uw DNA-resultaten en DNA-rapporten kunnen verwijderd worden en uw abonnement kan zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd worden, als wij van mening zijn dat deze overeenkomst of een deel ervan werd geschonden of tegengesproken.

Term

Dit deel is van toepassing op de DNA-dienst die momenteel in gebruik is of voorheen gebruikt werd. U kunt DNA-resultaten die geassocieerd zijn met uw account voor eender welke reden en te allen tijde verwijderen van het profiel waarbij u ze plaatste. Wij kunnen uw DNA-resultaten en/of DNA-rapporten verwijderen en/of uw abonnement te allen tijde beëindigen, zonder kennisgeving. Zelfs nadat een abonnement beëindigd werd, blijven de eigendomsrechten die in deze overeenkomst bepaald zijn van kracht.

Niet-commercieel gebruik door leden

De DNA-diensten zijn enkel voor persoonlijk, privé en informatief gebruik van leden en mogen niet gebruikt worden voor commerciële of onderzoekspogingen, behalve deze die door ons specifiek goedgekeurd werden of waarvoor schriftelijke toestemming gegeven werd. Illegaal en/of ongeautoriseerd gebruik van de DNA-diensten, inclusief het verzamelen van DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, is verboden. We behouden het recht om alle rechten geassocieerd met de aangeboden DNA-diensten te beschermen en te gebruiken.

Inhoudelijke eigendomsrechten

a. We claimen geen eigendomsrechten van de DNA-monsters, de onderliggende DNA-resultaten en DNA-resultaten die u via de DNA-diensten indient en de genetische genealogie- en genetische gezondheidsinformatie in de DNA-rapporten. Na het indienen van de DNA-resultaten op de website of na het zenden van het DNA-monster naar ons behoudt u alle eigendomsrechten van het DNA-monster en de DNA-resultaten en genetische genealogie- en genetische gezondheidsinformatie in de DNA-rapporten van toepassing en behoudt u het recht om uw DNA-resultaten en DNA-rapporten naar uw keuze te gebruiken. Door een DNA-monster naar ons, en/of een DNA-resultaat naar de website, te zenden, verleent u hierbij, en u erkent en garandeert dat u het recht hebt om deze te verlenen, het recht aan MyHeritage om afgeleiden van de DNA-monsters, de DNA-resultaten van toepassing en de DNA-rapporten te ontvangen, gebruiken, aanpassen, weer te geven en creëren, enkel en alleen op en via de DNA-diensten voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en zaken van MyHeritage (en zijn opvolgers en dochterondernemingen).

b. De DNA-diensten bevatten DNA-resultaten en DNA-rapporten van gebruikers, leden, en andere licentiehouders. Behalve inhoud die door u geplaatst werd, of indien uitdrukkelijk toegelaten door de privacy-instellingen van een gebruiker, mag u geen enkele inhoud die op of via de website en/of de DNA-diensten wordt weergegeven kopiëren, aanpassen, vertalen, uitgeven, uitzenden, overdragen, verdelen, uitvoeren, tentoonstellen of verkopen.

DNA-monsters, DNA-resultaten en DNA-rapporten

Enkel u bent verantwoordelijk voor de DNA-monsters die u naar MyHeritage stuurt en voor DNA-resultaten die u indient via om het even welk deel van de DNA-diensten en al het materiaal of informatie die u aan ons of onze leden overdraagt en voor elke interactie met andere gebruikers. MyHeritage heeft geen controle over en onderschrijft geen acties die voortvloeien uit uw deelname aan de DNA-diensten en daarom wijst MyHeritage uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot handelingen die voortvloeien uit uw deelname aan de DNA-diensten. We geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de DNA-resultaten en DNA-rapporten of betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, samenhang, volledigheid, kwaliteit, gangbaarheid, foutloze aard, compatibiliteit, veiligheid of geschiktheid voor het doel van de Website of de DNA-diensten of de DNA-rapporten.

Door de DNA-diensten te gebruiken erkent u dat u informatie kunt verkrijgen uit de DNA-resultaten en uit de DNA-rapporten die u niet verwachtte en die sterke emoties kan veroorzaken en uw leven en uw kijk op de wereld mogelijk kan veranderen. U kunt dingen over uzelf ontdekken die u dwars zitten en die u niet kunt controleren of veranderen (zoals, uw vader is niet uw natuurlijke vader, of uw etnische achtergrond is anders dan u dacht, of verrassende feiten betreffende uw voorouders, of dat u een hoger dan gemiddeld risico loopt op het ontwikkelen van een ongeneeslijke aandoening zoals de ziekte van Alzheimer). Zodra u deze informatie verkrijgt, is deze kennis onomkeerbaar. U dient er niet vanuit te gaan dat alle informatie die wij u kunnen leveren, nu of als ontwikkeling in genetisch onderzoek, welkom of positief zal zijn. Deze bevindingen hebben mogelijk sociale, wettelijke of economische gevolgen.

U erkent verder dat uw gebruik van de DNA-diensten en het ontvangen van de resultaten van de DNA-rapporten ernstige gevolgen kan hebben, en niet enkel voor uzelf maar ook voor uw nabije familieleden, omdat zij een deel van uw DNA delen. Als u zich op enige manier zorgen maakt over zulke mogelijke gevolgen, GEBRUIK de DNA-diensten dan NIET.

Genetische informatie die u met anderen deelt, kan mogelijk in strijd met uw belangen worden gebruikt en daarom moet u voorzichtig zijn met wat u met anderen deelt. Zelfs als u genetische informatie deelt (zoals de DNA-resultaten en/of DNA Health-rapporten) die vandaag geen of weinig betekenis heeft, kan deze informatie in de toekomst een grotere betekenis hebben wanneer er nieuwe ontdekkingen worden gedaan. In de toekomst kunnen ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen u om dergelijke informatie vragen. In de Verenigde Staten is in 2008 de Wet tegen discriminatie op grond van genetische informatie (GINA) van kracht geworden en sommige, maar niet alle, staten en landen hebben wetgeving die individuen beschermen in verband met hun genetische informatie. Het is raadzaam een advocaat te raadplegen voor meer informatie over de reikwijdte van de wettelijke bescherming van uw genetische informatie voordat u deze met iemand deelt.

Als u uw MyHeritage DNA Gezondheid gegevens exporteert en uploadt naar een externe dienst, voor gezondheidsanalyse, kan sommige genetische informatie die niet aan u is medegedeeld op MyHeritage en die MyHeritage niet heeft bevestigd, worden blootgelegd en MyHeritage neemt geen verantwoordelijk voor dergelijke informatie, aangezien de DNA gegevens van sommige varianten verkeerd kunnen worden geclassificeerd. DNA gegevens van MyHeritage exporten en vervolgens naar een externe dienst uploaden, is uitsluitend voor uw eigen risico.

Meer informatie over de DNA Health-dienstenU mag enkel gebruikmaken van de DNA Health-diensten indien u achttien (18) jaar of ouder bent.

Health VragenlijstVoordat wij u de DNA Health-rapporten verstrekken, verzamelen wij eerst bepaalde door u gemelde gezondheidsinformatie over u en uw familieleden met behulp van een vragenlijst (respectievelijk de Health Vragenlijstinformatie en de Health Vragenlijst). Door de Health Vragenlijstinformatie kunnen wij bepalen of u in aanmerking komt voor sommige of alle DNA Health-rapporten (het opstellen en/of vrijgeven hiervan kan in zeldzame gevallen worden geweigerd) en indien u in aanmerking komt voor sommige of alle DNA Health-rapporten, kunnen wij door dergelijke Health Vragenlijstinformatie de DNA Health-rapporten op correcte wijze aan u leveren en communiceren. U moet de Health Vragenlijst om deze redenen volledig invullen.

Voordat u informatie over anderen verstrekt, dient u de noodzakelijke goedkeuring te verkrijgen van een ieder van wie u de Health Vragenlijstinformatie verstrekt. Uw Health Vragenlijstinformatie wordt door ons bewaard en gebruikt overeenkomstig ons Privacybeleid. Er kunnen nieuwe vragen en onderwerpen aan de Health Vragenlijst worden toegevoegd indien er nieuwe informatie nodig is om uw DNA Health-rapporten bij te werken of om nieuwe rapporten op te stellen. In een dergelijk geval kunnen wij u hierover een e-mail sturen. U kunt uw Health Vragenlijstinformatie verwijderen of bewerken door contact op te nemen met onze klantenservice. Zie voor meer informatie het privacybeleid.

Genetica vertelt niet het hele verhaalDe DNA Health-rapporten verstrekken u informatie over genetische risico’s op basis van een beoordeling van specifieke genetische varianten, maar doet geen verslag van uw volledige genetische profiel. Met de DNA Health-rapporten worden niet alle genetische varianten gedetecteerd die met een bepaalde ziekte in verband worden gebracht en de afwezigheid van een geteste variant sluit de aanwezigheid van andere genetische varianten die met de ziekte in verband worden gebracht niet uit.

Bovendien zijn de reeds ontdekte genen enkel verantwoordelijk voor een deel van het algemene risico voor de meeste ziekten. Andere factoren zoals milieu en leefstijl kunnen het risico om een bepaalde ziekte te ontwikkelen, beïnvloeden en kunnen een belangrijkere aanwijzing zijn, afhankelijk van de aandoening. U moet u niet gerustgesteld voelen als uit uw gegevens blijkt dat u geen verhoogd genetisch risico hebt op een ziekte of aandoening. Het tegenovergesteld is eveneens waar: het is niet absoluut zeker dat u een ziekte of aandoening ontwikkelt als uit uw gegevens blijkt dat u een verhoogd genetisch risico hebt op een dergelijke ziekte of aandoening. Alle bevindingen in de DNA Health-rapporten moeten worden bevestigd en aangevuld door aanvullende medische en klinische testen en informatie.

Vertrouw niet enkel op de DNA Health-rapportenDe DNA Health-diensten zijn niet bestemd om zonder verdere tussenkomst een ziekte of enige aandoening te diagnosticeren, te voorkomen of te behandelen, of u iets te zeggen over uw huidige gezondheidstoestand zonder medische of klinische informatie, of om te gebruiken bij het nemen van medische beslissingen, waaronder of u al dan niet een geneesmiddel moet innemen en hoeveel van een geneesmiddel u moet innemen. Bovendien hebt u mogelijk verdere dienstverlening van uw arts, een genetisch adviseur of een andere zorgverlener nodig om nauwkeurigere resultaten te krijgen over de in uw DNA Health-rapport vermelde aandoeningen of ziekten.

De DNA Health-diensten geven geen medisch advies of medische zorg en zijn niet bedoeld als uitoefening van de geneeskunde door MyHeritage of creëert het anderszins een patiënt-zorgverlenersrelatie tussen MyHeritage en u. De DNA Health-diensten zijn puur en alleen voor onderzoeks-, informatie- en onderwijsdoeleinden. Het gebruik van enige informatie die is verstrekt als onderdeel van de DNA Health-diensten (waaronder mogelijk praktische informatie die wij voor u kunnen hebben vastgesteld op basis van uw DNA Health-rapporten en wetenschappelijke literatuur of wetenschappelijk onderzoek) is uitsluitend voor uw eigen risico. U dient niet op de DNA Health-rapporten te vertrouwen als een vervanging van bezoeken aan uw arts of een andere zorgprofessional, van professioneel medisch advies, medische diagnose of behandeling door uw eigen arts of een andere gediplomeerde zorgverlener die uw gezondheid vanuit een bredere medische behandelingscontext kan overzien. Als u bezorgd bent of vragen hebt die zijn ontstaan door uw DNA Health-rapport of die mogelijk betrekking hebben op de diagnose, genezing, behandeling, beperking of voorkoming van enige ziekte of andere medische aandoening, of de verslechtering of de toestand van uw gezondheid en/of anderszins vragen over uw gezondheid, dan moet u uw arts of een andere zorgprofessional raadplegen.

Genetisch onderzoek is niet volledig en continu in ontwikkeling

Merk op dat veel van de genetische ontdekkingen die in de DNA Health-rapporten kunnen voorkomen niet klinisch bevestigd zijn en dat de door ons gebruikte technologie (dezelfde die de onderzoeksgemeenschap gebruikt) tot nu toe niet algemeen voor klinische testen wordt gebruikt. Verder kunnen sommige DNA Health-rapporten of sommige variaties in een specifiek DNA Health-rapport niet voor u beschikbaar zijn vanwege technische afwijkingen in onze testapparatuur. De weergeven risico per variant kan mogelijk worden berekend op basis van etnische groepen die niet overeenkomen met of niet relevant zijn voor uw etniciteit en zijn daardoor geen nauwkeurige weergave van het risico voor u. In de toekomst kan de wetenschapsgemeenschap aantonen dat eerder onderzoek onvolledig of onnauwkeurig is en toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan de uitleg van uw DNA-resultaten veranderen. Aangezien de wetenschappelijke kennis toeneemt, kunnen onze DNA Health-rapporten veranderen en in de toekomst andere resultaten weergeven. Wij kunnen bijvoorbeeld mogelijk de set varianten aanpassen die wij als een onderdeel van uw genetische aanleg voor een specifieke aandoening beschouwen. Bovendien kunnen wij mogelijk andere waarden of klassen aan deze varianten toewijzen. Hierdoor kunnen varianten die nu schadelijk zijn, in de toekomst als goedaardig worden geclassificeerd en uw DNA Health-rapport veranderen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook het geschatte risiconiveau voor een bepaalde ziekte veranderen. Het kan ook zijn dat wij aandoeningen of ziektes toevoegen nadat u uw DNA-gezondheidsrapporten ontvangt, bovenop de aandoeningen en ziektes die werden genoemd in de aankoopinformatie toen u de DNA-gezondheidsrapporten bestelde. Andere aanbieders van een test voor genetische risico’s kunnen andere genetische varianten voor dezelfde ziekte detecteren, waardoor u verschillende resultaten kunt krijgen bij een test van een andere aanbieder. Wij kunnen mogelijk ook andere wiskundige hulpmiddelen en statistische kaders gebruiken om de aanwezigheid van een variant en/of uw risiconiveau te bepalen. Wij behouden ons het recht voor uw DNA Health-rapporten bij te werken op basis van nieuw informatie, nieuwe data of wetenschappelijke bevindingen. Wij behouden ons ook het recht voor u in kennis te stellen wanneer uw DNA Health-rapport wijzigt.

Sommige mensen maken zich mogelijk zorgen over het ontvangen van genetische gezondheidsresultaten. Dat is normaal. Als u zich ernstig zorgen maakt, kunt u het beste met uw arts of een andere zorgprofessional praten voordat u uw DNA-monster verstrekt voor de DNA Health-diensten. Wij moedigen u aan om met een genetisch adviseur, een zorgprofessional met speciale training over genetische aandoeningen en/of een breed gediplomeerd klinisch medisch geneticus te praten voordat u uw DNA-monster verstrekt voor de DNA Health-diensten, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen of een DNA test geschikt is voor u.

Merk op dat DNA-resultaten en/of DNA Health-rapporten die u met uw arts of een andere zorgprofessional deelt in uw medisch dossier kunnen worden opgenomen en via deze weg in de toekomst toegankelijk kunnen zijn voor andere zorgverleners en/of verzekeringsmaatschappijen. Indien een verzekerkringsmaatschappij u vraagt of u door genetische informatie kennis hebt genomen over gezondheidsaandoeningen en u dit niet aan de verzekeraar bekendmaakt, kan dit als fraude worden beschouwd.

Hoewel ons laboratorium een vergunning als klinisch laboratorium heeft in Texas, is een vergunning voor onze DNA Health-diensten niet in alle rechtsgebieden vereist. Daarom zijn wij niet universeel bevoegd door alle internationale, federale of staatsautoriteiten om genetische tests uit te voeren voor gezondheidsdoeleinden en ziektegerelateerde doeleinden. Bovendien zijn er bepaalde rechtsgebieden waarin wij geen DNA Health-diensten aanbieden, omdat wij niet over de vereiste vergunningen beschikken.

Voor bestellingen van klanten die in de Verenigde Staten wonen, hebben wij een doktersrecept nodig om de DNA Health-rapporten te verwerken en aan de klanten vrij te geven. Wij werken met een onafhankelijk netwerk van volledig bevoegde en breed gediplomeerde artsen en genetisch adviseurs, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"), zodat er artsentoezicht is over de MyHeritage DNA-test Gezondheid. Uw persoonlijke informatie, waaronder de Health Vragenlijstinformatie, de DNA-resultaten en de DNA Health-rapporten worden vertrouwelijk gedeeld met PWNHealth, zodat een arts en genetisch adviseur deze namens PWNHealth kunnen beoordelen. De prijs voor de dienstverlening wordt namens PWNHealth geïnd door MyHeritage en is opgenomen in de totaalprijs van de DNA Health-diensten.

De MyHeritage DNA-test Gezondheid is niet toegestaan of goedgekeurd door de Amerikaanse warenautoriteit (FDA). Voor deze test vereist de FDA geen FDA-beoordeling voorafgaand aan de marktintroductie.

U bent akkoord met het vrijwaren van MyHeritage, zijn dochterondernemingen, werknemers, beheerders, agenten, licentiegevers, managers, filialen en elke derde die namens ons handelt, tegen elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke erelonen van advocaten die gemaakt zijn vanwege of voortkomen uit uw gebruik of toegang tot de DNA-diensten en alle implicaties van zulk gebruik.

Gegevensgebruik

Leden of diegenen die op een andere manier de website en/of de DNA-genealogiediensten gebruiken, mogen DNA-genealogierapporten van andere leden slechts gebruiken in de mate waarin het toegelaten wordt door de privacy-instellingen van zulk lid en enkel gelimiteerd tot de DNA-genealogierapporten die aangegeven zijn als beschikbaar voor andere leden. Als u DNA-resultaten en/of DNA-rapporten op een andere website of toepassing verzamelt en/of weergeeft, of ze op een anderen manier buiten de DNA-diensten gebruikt, merk dan op a.u.b. dat de DNA-resultaten en/of DNA-rapporten gebruikt zullen worden overeenkomstig met de voorwaarden en beleidslijnen van deze andere websites en/of toepassingen en dat dit gebruik enkel en alleen op uw risico is.

Privacy en veiligheid

Voor details met betrekking tot onze privacypraktijken, gaat u naar Privacy Policy

Beperking van de aansprakelijkheid

Zonder af te wijken van het onderdeel "Beperking van de aansprakelijkheid" (onder het deel "Disclaimers, Beperking van de aansprakelijkheid en Schadeloosstelling"), moet u opmerken dat de DNA-diensten beheerd worden vanuit onze voorzieningen in de Verenigde Staten. We doen geen verklaringen dat de DNA-diensten geschikt of voor gebruik beschikbaar zijn op andere locaties. Personen uit andere rechtsgebieden die toegang hebben tot of de DNA-diensten gebruiken, doen dit vrijwillig en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet.

Andere gedeeltes van de website

Als lid is het voor u toegelaten om inhoud te plaatsen op andere delen van de website, zoals het supportforum. U mag ook commentaren plaatsen op inhoud die door andere leden geplaatst werd. We behouden het recht om inhoud of informatie te verwijderen waarvan wij geloven, naar eigen goeddunken, dat het op om het even welke manier een schending is van deze overeenkomst, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds.

MyHeritage Back-upservice

MyHeritage levert een optionele dienst voor gegevensback-up aan een bijkomende abonnementsprijs. Deze back-updienst is onderhevig aan deze overeenkomst en bijkomende voorwaarden specifiek voor de back-updienst.

Beperkte gebruikerslicentie

U wordt hierbij een licentie, enkel voor persoonlijk gebruik, verleend voor het gebruik van de dienst en zijn inhoud, en onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst (de "Licentie"). De dienst is niet bedoeld voor en de licentie is niet verleend voor commercieel gebruik. We behouden het recht om een deel van of de volledige dienst te allen tijde te beëindigen. Het downloaden van een deel of van de volledige functionaliteit van de dienst, of van een deel van de openbare gedeeltes van de dienst, is verboden. Online of andere heruitgave van inhoud op de openbare gedeeltes is verboden. Het overtreden van deze licentie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw abonnement en kan leiden tot gerechtelijke stappen voor een dwangbevel, schadevergoedingen en/of alle andere gelijkwaardige vergoedingen. U mag de dienst en de software die door de dienst geleverd wordt enkel online gebruiken en niet downloaden, kopiëren, opnieuw gebruiken of verdelen, behalve wanneer het voor die software duidelijk aangegeven is dat het beschikbaar is voor offlinegebruik en dat een licentie voor dat gebruik geleverd is voor die software.

AuteursrechtenBehalve betreffende de DNA-diensten, zoals in detail hierboven weergegeven, verleent u ons door het plaatsen van inhoud op de website een royaltyvrije, wereldwijde, permanente en niet-exclusieve licentie voor het hosten, kopiëren, plaatsen en verdelen van zulke inhoud.

De integratie van MyHeritage matching met onze partners zoals RootsMagic, Family Historian, Aldfaer en Coret Genealogie is niet inclusief het plaatsen van inhoud. De informatie die ons voor matching wordt doorgegeven via de software en websites van partners wordt door ons nooit gebruikt voor andere doeleinden dan matching en wordt nooit openbaar weergegeven, verkocht of er worden door ons nooit licenties gegeven aan derde partijen. We ontvangen geen licentie voor zulke informatie en zulke informatie wordt door ons niet verzameld en wordt automatisch verwijderd nadat matches berekend zijn. Gebruikers van onze partners kunnen Smart Matches (overeenkomsten van stambomen) met andere gebruikers ontvangen, maar zulke matches zijn niet bidirectioneel: onze gebruikers zullen geen Smart Matches met de gebruikers van onze partners ontvangen en zullen de mogelijkheid niet hebben om hun gegevens te bekijken.

Alle inhoud die op de Website geplaatst wordt, behalve inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt, DNA-resultaten, DNA-monsters en de genetische informatie in de DNA-rapporten, is onze eigendom of die van derden die ons een beperkte licentie verleenden betreffende zulke inhoud. Inhoud die geplaatst wordt op familiesites is het bezit van de persoon die de inhoud opmaakte en is in het beheer van de beheerder van de familiesite waarin het is opgenomen, en wordt door ons gehost onder de voorwaarden van de overeenkomst.

De handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's en andere bronidentificerende kenmerken van de kranteninhoud die op OldNews.com wordt weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, en ons gebruik ervan impliceert geen enkele band met of goedkeuring door dergelijke eigenaren.

MyHeritage is beschermd door auteursrecht overeenkomstig de wetten voor auteursrechten van de V.S. en Israël, internationale conventies, en andere wetten van auteursrechten van toepassing.

U mag de aanvraagcode voor het opstarten van onze software en toepassingen op geen enkele manier aanpassen. U zult geen toepassingen, onderdelen die gedownload kunnen worden, of enige delen hiervan maken, veroorzaken, vergunnen of toestemming geven voor het aanpassen, creëren van afgeleide werken, vertalen, reverse engineering, decompileren, uit elkaar halen of hacken.

Digitaal Millennium Auteursrechtenwet ("DMCA")Het is ons beleid om duidelijke meldingen van vermeende inbreuken op auteursrecht, die beantwoorden aan de Digital Millennium Copyright Act van 1998 ("DMCA"), te beantwoorden. De DMCA biedt oplossingen voor eigenaars van auteursrechten die denken dat materiaal op het internet hun rechten schendt onder de Amerikaanse wetgeving inzake auteursrechten. Om meer te weten over de DCMA, raadpleeg de website van het Amerikaanse Copyright Office op https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

Als u eigenaar bent van auteursrechten of een agent van een eigenaar en u gelooft te goeder trouw dat enige inhoud die op de website wordt gehost uw auteursrechten schendt, dan kunt u krachtens de DMCA een melding indienen bij onze Designated Copyright Agent, per post op het adres Copyright Agent for Notice, Attention: Legal Department, MyHeritage, PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israël, of via e-mail naar copyright@myheritage.com.

Meldingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten zoals opgelegd door de DMCA. Voeg de volgende informatie toe aan uw melding:
• Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden door het materiaal.
• Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk dat zou zijn geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de website gedekt worden door een enkele melding, een representatieve lijst van deze werken.
• Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukplegend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat verwijderd moet worden, of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijze voldoende is om MyHeritage toe te laten het materiaal te lokaliseren (indien URL’s de beste manier zijn om ons te helpen inhoud snel te lokaliseren).
• Informatie die redelijkerwijze voldoende is om MyHeritage toe te laten de klagende partij te contacteren, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
• Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent, of de wet.
• Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat de klagende partij is gemachtigd op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar vermeend werd geschonden.

Als u niet zeker bent of u rechten houdt op een bepaald werk, of als het materiaal dat u rapporteert inderdaad schendend is, contacteer dan een advocaat of een andere adviseur, aangezien MyHeritage geen juridisch advies kan verstrekken. Houd er rekening mee dat er onder de DCMA boetes kunnen staan op valse claims.

Voor de marketing van onze DienstenAls u zich aanmeldt voor de Dienst stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens kunnen gebruiken om u MyHeritage-producten of -diensten aan te bieden die een aanvulling kunnen zijn op het product of de dienst die u oorspronkelijk bij ons aanvroeg. Dergelijke promotionele aanbiedingen kunnen gedaan worden via e-mail, telefoon of direct mail.

Wilt u geen marketingaanbiedingen via e-mail ontvangen? U kunt deze op elk moment stopzetten door in het e-mailbericht op de link voor uitschrijven te klikken of door uw e-mailvoorkeuren aan te passen. Zie het hoofdstuk e-mailvoorkeuren in ons Privacybeleid.

Wilt u geen marketingaanbiedingen via telefoon of direct mail ontvangen? Neem dan contact met ons op via privacy@myheritage.com of vraag hiernaar wanneer u met een medewerker van MyHeritage spreekt.

Kosten en betalingenAbonnementen

MyHeritage biedt de volgende op betaling gebaseerde abonnementen naast het gratis basissite-abonnement, waaronder:


Alle abonnementen worden automatisch verlengd om een ononderbroken dienst te verzekeren. Dit betekent dat zodra u een betalend lid wordt, uw abonnement automatisch verlengd wordt en dat u een factuur zult ontvangen die gebaseerd is op de duurtijd van het abonnement tenzij u kiest voor uitstappen of annuleren door de volgende instructies in deze overeenkomst te volgen. Na het eerste jaar kunt u uw abonnement beëindigen op elk gewenst moment, met een opzegtermijn van 30 dagen via een bericht naar het volgende emailadres: nl-subscriptions@myheritage.com.

In verband met in de V.S. geldende regelgeving zijn betaalde abonnementpakketten en aankopen momenteel niet beschikbaar voor inwoners van de volgende locaties: Iran, Libië, Soedan, Somalië, Noord-Korea, Libanon en Syrië.

Alle fysieke goederen en leverbare zaken die bij ons aangekocht werden, worden onderhevig aan een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico op verlies en eigendom van zulke zaken naar u overgedragen wordt nadat wij het aan de vervoerder overdragen.

1. Opt-out voor vernieuwing

U kunt zich afmelden voor het verlengen van een van uw abonnementen door in te loggen en gebruik te maken van de Mijn Aankopen pagina (kies het desbetreffende abonnement, klik op "Details bekijken" en klik vervolgens op "Jaarlijkse verlenging stopzetten") of door te bellen met MyHeritage op +1-844-994-1888 (gratis nummer in de VS; zie Contact pagina voor aanvullende telefoonnummers in andere landen). Als u ons niet ten minste één dag voor het einde van de huidige abonnementsperiode laat weten dat u uw abonnement wilt stopzetten, zal de betaling voor de volgende verlengingsperiode van het abonnement worden uitgevoerd. Echter, na het eerste jaar kunt u uw abonnement beëindigen op elk gewenst moment, met een opzegtermijn van 30 dagen via een bericht naar het volgende emailadres: nl-subscriptions@myheritage.com.

2. Gratis proefperiode

Abonnementen voor gratis proefperiodes zullen enkel aangerekend worden aan het einde van de gratis proefperiode.
U kunt een gratis proefperiode tijdens deze periode steeds annuleren via de pagina Mijn Aankopen en niets betalen. Kies 'Data abonnementen' of ‘Compleet abonnementen’ op die pagina, vervolgens ‘Bekijk details’ en ‘Stop gratis proefperiode nu’ voor het gekozen abonnement.

Om een gratis proefperiode te starten, zijn uw betalingsgegevens vereist. Door uw betalingsgegevens te verstrekken en de algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat MyHeritage automatisch op jaarbasis de kosten van het abonnement in rekening brengt na afloop van de gratis proefperiode. Visa-kaarthouders worden 7 dagen voordat een gratis proefperiode afloopt per e-mail op de hoogte gebracht.

3. Restitutiebeleid

MyHeritage hecht aan klanttevredenheid en biedt een dertig (30) dagen lange geld-terug-garantie. Als u niet tevreden bent met het abonnement dat u heeft aangeschaft, kunt u een volledige restitutie aanvragen door binnen de dertig (30) dagen na facturering contact op te nemen met Klantondersteuning.
De geld-terug-garantie is van toepassing op MyHeritage-abonnementen en niet op verzonden producten zoals MyHeritage DNA-kits.
Alle restituties zullen plaatsvinden via de originele creditcard waarmee de aankoop werd gedaan. Houd er rekening mee dat het na een terugbetaling enkele werkdagen kan duren voordat het geld op uw rekening staat.

4. Prijzen onder voorbehoud

Prijzen kunnen van tijd tot tijd door MyHeritage worden gewijzigd. Raadpleeg voor de huidige prijslijst prijslijst. Op prijzen kunnen aanvullende belastingen en douaneheffingen van toepassing zijn, afhankelijk van het land waarin u woont.
Na iedere betaling verzendt MyHeritage aan u een e-mail met alle details van de aankoop en het in rekening gebrachte bedrag.

5. Verlenging van abonnementen met een Vaste prijs

Abonnementen die werden gekocht met een Vasteprijsgarantie ("Price-Locked Subscriptions") zullen worden verlengd tegen dezelfde prijs als waarvoor ze oorspronkelijk werden gekocht. Wijzigingen in de abonnementsprijzen hebben geen invloed op de verlengingsprijs van abonnementen met een Vaste prijs. Als u een abonnement met een Vaste prijs hebt, dan zal u zolang u dit abonnement behoudt, altijd dezelfde Vaste prijs betalen op het moment van verlenging. Als u een abonnement met een Vaste prijs stopzet door de verlenging ervan te stoppen en het abonnement te laten verlopen, heeft u geen garantie dat u het abonnement in de toekomst weer tegen dezelfde prijs kunt kopen.

Betaling voor DNA-diensten

Als u nog niet geregistreerd bent bij MyHeritage zult u dit moeten doen wanneer u verdergaat met het bestellen van een DNA-testkit. Registratie is gratis. U moet uw inloggegevens bewaren om toegang te verkrijgen tot uw DNA-resultaten en DNA-rapporten op de website.

1. Vervangingen

In het geval dat u een van de volgende zaken ervaart, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die hieronder weergegeven worden in het deel "Contact opnemen met ons" en we zullen u gratis een vervangende DNA-testkit sturen naar het adres in onze bestanden op het moment van aankoop:

2. Annuleringen en terugbetalingen

Als u kiest om de bestelling van de DNA-testkit te annuleren voordat het DNA-monster ons laboratorium bereikt, hebt u recht op een terugbetaling. Om te annuleren en uw terugbetaling te claimen moet u contact opnemen met ons via de contactgegevens die hieronder weergegeven worden in het deel "Contact opnemen met ons". De terugbetaling is inclusief de kostprijs van de DNA-testkit, maar exclusief de verzendingskosten, douaneheffingen of invoerrechten. Alle terugbetalingen zullen gebeuren via de originele creditcard waarmee de aankoop gemaakt werd. We vragen u ons een redelijke termijn te gunnen voor het storten van het geld op uw rekening.

We zullen DNA-kits die al in ons laboratorium verwerkt worden of waarvoor de verwerking al voltooid is niet terugbetalen. Zodra een DNA-monster naar ons laboratorium verstuurd en ontvangen werd, is de volledige kostprijs van de DNA-testkit niet-terugbetaalbaar.

Merk op dat wetenschappelijke procedures soms voor verschillende redenen vertraging kunnen oplopen. Testtijden kunnen variëren afhankelijk van het volume en de biologische kwaliteit van het monster. De verwachte datum voor resultaten zijn daarom voorspellingen en geen garantie op levering.

3. Opnieuw testen van DNA na een mislukte verwerking in het laboratorium

Het kan zijn dat het laboratorium niet in staat is uw monster te verwerken, en het laboratoriumproces kan resulteren in fouten. Als het testen van uw DNA-monster mislukt, zullen we u gratis een nieuwe DNA-testkit sturen zodat u ons een nieuw DNA-monster kunt leveren. De DNA-testkit zal verzonden worden naar het adres in onze bestanden ten tijde van de aankoop. Zelfs bij verwerking die voldoet aan onze hoge standaarden, kan een kleine, onbekende fractie van de data tijdens het laboratoriumproces niet te interpreteren of incorrect zijn (“Labfouten”). Aangezien deze mogelijkheid vooraf bekend is, hebben gebruikers in het geval van deze labfouten geen recht op terugbetaling.oop.

4. Prijzen onder voorbehoud

Prijzen kunnen te allen tijde door MyHeritage gewijzigd worden.

Disclaimers, Beperking van de aansprakelijkheid en SchadeloosstellingDisclaimers

a. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing zal MyHeritage, zijn kaderleden, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, licentiegevers en filialen in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onjuiste of onnauwkeurige informatie betreffende de dienst, of deze veroorzaakt werd door gebruikers van de website, leden, onze adverteerders of bedrijfspartners, of door de apparatuur of programmering geassocieerd met of gebruikt tijdens het werken met de website of de diensten. MyHeritage is niet verantwoordelijk voor gevolgen van de DNA-resultaten en/of DNA-rapporten, of ze nu juist of onjuist zijn.

b. MyHeritage en zijn licentiegevers en filialen zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van een lid of andere gebruiker van de website. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing, zijn we in geen geval verantwoordelijk voor verlies of beschadiging, inclusief verloren gegevens, verloren informatie, persoonlijk letsel of dood, of gevolgen betreffende de privacy als gevolg van het gebruik van de website of de dienst, informatie de op de website geplaatst werd of overgedragen werd aan leden of andere gebruikers of interacties tussen of onder leden of andere gebruikers van de website, online of offline.

c. De informatie, producten, en diensten opgenomen in de dienst en de website kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Wijzigingen aan de informatie hierin worden periodiek aangebracht.

d. MyHeritage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheden, onderbrekingen, verwijdering, defecten, vertragingen van werking of overdracht, falen van de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, communicaties van gebruikers of leden; en is niet verantwoordelijk voor problemen of slechte technische werking van telefoonnetwerken of -lijnen, onlinecomputersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of stroef verlopen van het gebruik van het internet of een website of een combinatie van beide. MyHeritage en zijn filialen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan computerapparatuur die toebehoort aan een gebruiker van de website, een lid, of een andere persoon gerelateerd aan of als gevolg van het gebruiken van de website, het bekijken, afspelen, of downloaden van materiaal op of van de website of op een andere manier verbonden met de dienst.

e. OldNews.com biedt gearchiveerde kranten voor historisch onderzoek. Aangezien de kranten samen met de afbeeldingen en artikelen die erin zijn opgenomen (de “Kranteninhoud”) zijn verzameld van over de hele wereld en uit verschillende tijdsperioden, kan de Kranteninhoud informatie bevatten die u mogelijk seksistisch, pornografisch, onfatsoenlijk, vulgair, verontrustend, racistisch, misleidend, frauduleus of anderszins aanstootgevend. MyHeritage onderschrijft dergelijke Kranteninhoud niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke Kranteninhoud. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de website OldNews.com op eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MyHeritage geen garantie of verklaring geeft met betrekking tot de juistheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de Kranteninhoud.

f. De dienst en de website worden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" geleverd en MyHeritage doet, tenzij het op een andere manier verboden is door de wet van toepassing, uitdrukkelijk afstand van enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperkingen, enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk en bevredigende kwaliteit, of dat de website op elk tijdstip of op elke locatie beschikbaar zal zijn, ononderbroken of veilig; dat defecten of fouten zullen gerepareerd worden; of dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. We garanderen geen specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van de dienst. De dienst kan koppelingen bevatten naar websites van derden waarvan wij geen eigenaar zijn en die niet door ons beheerd worden. We hebben geen controle over, en veronderstellen geen aansprakelijkheid voor de inhoud, beleidslijnen, of praktijken van websites van derde partijen. U ontheft ons uitdrukkelijk van gedeeltelijke en volledige aansprakelijkheid die voortkomt uit uw gebruik van websites of diensten van derden. We waarborgen, onderschrijven, garanderen, of veronderstellen geen aansprakelijkheid voor een specifieke handelwijze, hulpmiddelen, tests, dokters of andere zorgverleners, medicijnen, biologics, medische apparatuur of andere procedures of meningen, of een product of dienst waarvoor via de dienst of een andere gekoppelde website reclame gemaakt wordt, of die voorkomt in een banner of andere reclame of die wordt aangeboden door een derde, of andere informatie die wordt genoemd op de website. We zullen niet deelnemen aan het op de een of andere manier controleren van een transactie tussen u en derde providers of producten of diensten. Wij en onze derde leveranciers leggen geen verklaringen af betreffende de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud die door voor elk doeleinde door de website geleverd wordt. In geen geval zullen wij of onze derde providers aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, punitieve, speciale of andere schade inclusief, zonder beperking, inkomstenverlies, verlies van gegevens of ander schade volgens het contract, onrechtmatig gebruik of elke andere wettelijke theorie, zelfs wanneer de mogelijkheid daarvan meegedeeld wordt.

g. MyHeritage kan de DNA-resultaten en DNA-rapporten, naar eigen goeddunken, maar is niet verplicht tot, bekijken, evalueren, screenen, verwijderen of bewerken.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal MyHeritage (of zijn derde leveranciers) aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor directe, indirecte, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief schade als gevolg van uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst of een onderdeel daarvan, zelfs wanneer we geïnformeerd werden over de mogelijkheid van zulke schade. Niettegenstaande iets tegenovergesteld dan hierin opgenomen zal onze aansprakelijkheid (of deze van onze derde leveranciers) tegenover u of een derde partij voor welke reden ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het betaalde bedrag, indien er een bedrag betaald werd, dat u aan ons betaalde voor de dienst gedurende uw abonnement. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van (i) fouten, vergissingen, of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of beschadiging van eigendom, van welke aard ook, als gevolg van uw toegang tot en het gebruik van de dienst; (iii) elke ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle informatie die hierop is opgeslagen; (iv) elke onderbreking of stopzetting van overdracht van of naar onze dienst; (v) alle bugs, virussen, Trojaanse paarden, of soortgelijk, die kunnen overgedragen worden door of via de dienst; en/of (vi) elk verlies of schade van alle aard die voortkomt als het resultaat van uw gebruik van de dienst, gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatig gebruik, of een andere wettelijke theorie. De hier genoemde aansprakelijkheidsbeperking zal van toepassing zijn zoals maximaal wordt toegelaten door de wet in het rechtsgebied van toepassing.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG DEEL VAN DE DIENST, OF MET ENIGE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST IS UW ENIGE OPTIE HET STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DEZE DIENST.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met het schadeloos stellen en houdt MyHeritage, zijn dochterondernemingen, werknemers, directeurs, agenten, licentiegevers, managers, filialen en derde partijen die namens ons handelen, en hun respectievelijke kaderleden, agenten, partners en werknemers, vrij van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, of eis, inclusief redelijke erelonen van advocaten, veroorzaakt door een derde vanwege of voortkomende uit uw gebruik of toegang tot de dienst, uw overtreding van deze overeenkomst en/of elke schending van uw verklaringen en garanties die hierboven beschreven zijn en/of als informatie die u op de website plaatst of op een andere manier aan ons of via de dienst overdraagt ons aansprakelijk stelt tegenover een derde.

Verjaringstermijn met betrekking tot de DNA-diensten

U gaat akkoord dat, ongeacht een statuut of wet die het tegenovergestelde stelt (tot zover toegelaten door de wet van toepassing), elke claim of geschil, voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de DNA-diensten of dit deel, binnen een (1) jaar na het ontstaan van de claim of het geschil, neergelegd moet worden of voor altijd verjaard zal zijn.

Bijkomende voorwaarden voor leden1. Registratie en veiligheid

A. Als deel van het registratieproces zult u uw e-mailadres en volledige naam indienen en een wachtwoord selecteren. U moet ons juiste, nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie leveren. Dit nalaten zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U begrijpt dat u (i) de naam of het e-mailadres van een andere persoon, met de bedoeling u voor te doen als deze persoon, niet mag selecteren of gebruiken; (ii) de naam of het e-mailadres van een andere persoon dan uzelf niet zonder toestemming mag gebruiken; (iii) geen onjuist geboortejaar of geboortedatum van uzelf mag invoeren; (iv) geen naam of e-mailadres opgeven dat wij, naar eigen goeddunken, ongepast of aanstootgevend vinden.

B. U moet 13 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken, tenzij de wetten van het land waarvan u ingezetene bent of van waaruit u de Dienst gebruikt een andere leeftijd aangeven. (Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel "Minderjarige Gebruikers" hieronder). Registratie en inloggen op de Website zullen beschouwd worden als bevestiging dat u ouder bent dan de Minimumleeftijd. Als u ouder bent dan de Minimumleeftijd maar jonger dan 18 jaar, zal aan u worden gevraagd om schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen om de Dienst te kunnen gebruiken (voor meer informatie, zie het onderdeel "Minderjarigen"hieronder).

C. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de website via uw wachtwoord en voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. We zullen niet vragen om uw wachtwoord aan een van onze vertegenwoordigers bekend te maken. Het doorgeven van uw wachtwoord om anderen toegang te verlenen tot de website is uitdrukkelijk verboden en zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U moet ons per reguliere post of per e-mail via privacy@myheritage.com op de hoogte brengen van alle bekende of vermoedens tot ongeautoriseerd gebruik(en) van uw abonnement, of alle bekende of vermoedens tot inbreuken op de veiligheid. Alle frauduleuze, onrechtmatige, of op een andere manier illegale activiteit kan, naar ons goeddunken, leiden tot beëindiging van uw abonnement, en kan overgemaakt worden aan de geschikte wetshandhavingsinstanties.

2. Wijzigingen aan deze overeenkomst en de dienst

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst of de dienst te allen tijde aan te passen. Wijzigingen aan de dienst zullen op de website geplaatst worden. Als een deel van deze overeenkomst of een wijziging aan deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is of leidt tot het feit dat u deze overeenkomst niet langer naleeft, moet u stoppen met het gebruiken van de dienst. Het nu, of na wijzigingen aan deze overeenkomst, verder gebruiken van de dienst betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en eraan gebonden bent. Daarom is het belangrijk dat u de beschikbare versie regelmatig controleert en verzekert dat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen.

Wanneer de inhoud van deze overeenkomst gewijzigd wordt, zal het label "bijgewerkt" steeds duidelijk weergegeven worden naast de link "Voorwaarden" die leidt naar deze overeenkomst, in de voetregel van de pagina‘s van de dienst. Het label "bijgewerkt" zal ofwel na 30 dagen verwijderd worden, ofwel nadat u de bijgewerkte voorwaarden bekeken hebt.

3. Minderjarige gebruikers

Behalve met betrekking tot de DNA-diensten (zie in het Sub-Deel "Geschiktheid" onder het Deel "DNA-diensten" hierboven) eisen we dat personen minstens 13 jaar oud zijn vooraleer ze een account op MyHeritage kunnen aanmaken, maar in sommige rechtsgebieden is de minimumleeftijd hoger (de “Minimumleeftijd”).

In overeenstemming met de wetten in Spanje, Israël, Canada en Zuid-Korea eisen we dat personen die hier wonen ten minste 14 jaar oud zijn vooraleer ze een account mogen aanmaken en de dienst gebruiken. Voor Californië geldt dat personen ten minste 16 jaar oud moeten zijn (met uitzondering van de DNA-dienst, waarvoor de minimumleeftijd altijd 18 jaar is). Het leveren van valse informatie om een account aan te maken is altijd een schending van deze overeenkomst. Dit omvat accounts die geregistreerd zijn door oudere personen namens kinderen die jonger zijn dan de Minimumleeftijd. Als uw minderjarig kind (kind jonger dan de Minimumleeftijd) een account heeft aangemaakt bij MyHeritage, kunt u hun tonen hoe ze hun account kunnen verwijderen door hen te laten inloggen op hun account, “Account-instellingen” in het menu Account in de rechterbovenhoek te selecteren, en op “Verwijder mijn account” te klikken. Als u een account dat geregistreerd werd voor een minderjarig kind wilt melden, stuur dan de details per e-mail naar ons via privacy@myheritage.com. We zullen elk account van een kind jonger dan de Minimumleeftijd waarvan we op de hoogte gebracht zijn onmiddellijk verwijderen.

4. Minderjarigen

Behalve met betrekking tot de DNA-diensten (zie in het punt “Geschiktheid” onder het deel “DNA-diensten” hierboven), kunnen personen die ouder zijn dan de Minimumleeftijd (maar jonger dan 18) de Dienst gebruiken op voorwaarde dat ze toestemming verkregen hebben van hun ouder of voogd voor hun gebruik van de Dienst (“Toestemming”). Minderjarigen mogen de dienst niet gebruiken zonder toestemming totdat ze 18 jaar of ouder zijn.

De Service zal een verplicht ouder/voogd toestemmingsformulier weergeven wanneer een gebruiker waarvan is vastgesteld dat hij minderjarig is, zich aanmeldt of inlogt bij de Service. Op het toestemmingsformulier moet een ouder of voogd zijn of haar volledige naam en e-mailadres invullen en de vakjes aanvinken die verklaren dat hij of zij een ouder of voogd van de minderjarige is, deze overeenkomst en het privacybeleid van de dienst aanvaardt en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het gebruik van de dienst door de minderjarige. Wanneer het formulier voor toestemming wordt weergegeven, kan de dienst niet gebruikt worden vooraleer het formulier ingevuld is. Als de gebruiker geen minderjarige is, laat het formulier toe dat de gebruiker dit verklaart en een juiste geboortedatum invult. Wanneer het formulier voor toestemming ingevuld en ingediend is, zal de dienst de details van de toestemming documenteren maar zal verder geen gebruik maken van de details van de ouder of voogd die het formulier voor toestemming ingevuld heeft.

Disputen en geldend rechtDeze overeenkomst en elk dispuut betreffende de dienst zullen exclusief worden geregeld door de wetten van de staat Israël, zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbepalingen, en u gaat ermee akkoord dat elke gerechtelijke procedure betreffende de uitoefening, uitvoering en/of handhaving van deze overeenkomst exclusief aanhangig gemaakt zal worden bij de rechtbanken van Tel Aviv, Israël. U gaat akkoord dat de dienst passief zal beschouwd worden en geen voorrang gegeven wordt aan het persoonlijke rechtsgebied tegenover dat van MyHeritage, voor specifieke gevallen of in het algemeen, in andere rechtsgebieden dan dat van Israël. In het onwaarschijnlijke geval dat we een dispuut met u hadden dat we niet konden oplossen nadat we dit informeel probeerden, moeten alle claims in de individuele capaciteit van elke partij aanhangig gemaakt worden en niet als een afgevaardigde eiser of klasselid in een vermeende klasse of vermeende procedure. U gaat ermee akkoord dat door het aanvaarden van deze overeenkomst u en wij afzien van het recht op deelname in een claim van een klasseactie.

Volledige overeenkomstDeze overeenkomst, samen met het Privacybeleid, de Geïnformeerde toestemming DNA (de "Verklaring") en elke andere wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zijn uitgegeven door MyHeritage op de website (zoals van toepassing), zullen de volledige overeenkomst vormen tussen u en MyHeritage betreffende de website en de dienst. Enig falen van ons in het uitvoeren of handhaven van een recht of bepaling van deze overeenkomst en/of de verklaring zal niet beschouwd worden als een ontheffing van zulk recht of bepaling. De titels van de delen in deze overeenkomst zijn enkel voor het gebruiksgemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Deze overeenkomst en/of de verklaring werkt naar zijn maximale mogelijkheden die door de wet zijn toegelaten. Als een bepaling in deze overeenkomst en/of de verklaring onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en/of de verklaring en heeft deze geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van overblijvende bepalingen. Deze overeenkomst, en alle rechten en licenties die hieronder zijn toegekend, kunnen niet door u overgedragen of toegewezen worden, maar kunnen door ons zonder beperking toegewezen worden. Een poging tot overdragen of toewijzen is hierop een overtreding en zal nietig en ongeldig zijn.

Contact opnemen met onsU kunt per e-mail contact opnemen met ons als u bekommernissen of vragen hebt over deze overeenkomst, de website, de dienst of een andere gerelateerd onderwerp, door ons te schrijven op het adres hieronder of het bezoeken van ons Help Centrum, of bel ons op +1 385 334 3981. (Er kunnen kosten aan verbonden.)

Klantenservice
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel
https://www.myheritage.com

Digital Services Act

In het kader van artikel 24 (2) van de European Digital Services Act ("DSA") bedroeg de gemiddeld maandelijkse ontvangers van onze dienst gedurende de afgelopen zes maanden in de Europese Unie een paar miljoen. Dit aantal ligt aanzienlijk lager dan de drempel van 45 miljoen gemiddeld maandelijkse actieve gebruikers die nodig zijn om de service te classificeren als een "Very Large Online Platform" (VLOP) in artikel 24(2) van de DSA.

MyHeritage heeft de heer Evgeny Inberg aangesteld als vertegenwoordiger in de EU in verband met de DSA. Er kan contact met hem worden opgenomen via dit e-mailadres: eurepresentative@myheritage.com.